Home LifestyleŽivotní styl Symbol statusu. Co to je a jak souvisí s bohatstvím?

Symbol statusu. Co to je a jak souvisí s bohatstvím?

Autor Redakce

Slyšeli jste o symbolu statusu? Jedná se o předmět charakterizující vysoké sociální postavení člověka. O co ale přesně jde?

Symbol statusu neboli symbol postavení je konkrétním, většinou hmatatelným, předmětem, který vyjadřuje (symbolizuje) vysoké sociální postavení jeho vlastníka. Zjednodušeně řečeno se jedná o společensky známou věc, kterou si spojíme s daným spojením – např. uniforma vojáka, lékařský plášť…

Co je to sociální status?

Sociální status určuje postavení jedince ve společnosti. Sociální status je většinou udán naším kapitálem – a nejen tím ekonomickým. Ano, samozřejmě výše bohatství je v dnešní společnosti významným činitelem, náš sociální status je však dán také rodinným původem, etnicitou, prostředím, vzděláním nebo zaměstnáním. Vliv mohou mít mimo jiné kulturní a náboženské hodnoty, nebo sociální síť. Tou však nemáme na mysli přátelé na Facebooku, ale síť našich kontaktů/známých. Skrze tuto síť lidé mohou získat např. lepší lékařskou péči (např. pokud je blízký přítel lékařem) nebo se dostat výše po společenském žebříčku, např. v případě, že náš dobrý kamarád je vrcholným politikem.

Sociální status se základně dělí na tři typy podle toho, jak jsme tohoto „postavení“ nabyli: vrozený (např. naše etnická příslušnost), získaný (např. vzdělání nebo povolání) a připsaný (např. věk). Se sociálním statusem je spojená prestiž, která je většinou symbolizována různými předměty. Lidé s vysokým společenským postavením svou „prestiž“ na venek mohou ukazovat tzv. symboly statusu.

O symbolu statusu

Symbol statusu je obvykle hmotným předmětem, který symbolizuje společenské postavení a prestiž daného jedince. Jedná se o konkrétní věci, které jsou v dané společnosti asociovány s konkrétním povoláním či osobou. V každé kultuře se mohou symboly statusu lišit.

Lidé disponující symboly statusu jsou nejen vysoce postavení, ale obvykle jsou pro nás autoritou. Může to být náčelník kmene, kněz nebo lékař. Jedná se o osoby, které můžeme považovat za autority a/nebo idoly, vzhlížíme k nim nebo si k dotyčným chodíme pro rady.

Příklady symbolů statusu v české společnosti

Důležité je si uvědomit, že to, co je pro většinu Čechů symbolem statusu, nemusí mít stejný význam např. pro africký kmen. Nejčastějšími symboly statusu jsou v moderní společnosti:

Uniformy

Uniforma patří do nejtypičtějších symbolů statusů a ve většině případů je jedno, co za uniformu to je. Zkrátka jedná se o uniformu pro nás prestižního povolání. Ať již vidíte vojáka, pilota, námořníka nebo lékaře, mnohdy je považujete za osoby vysokého postavení.

Proč je uniforma symbolem statusu? Jedná se o zvláštní typ oblečení, se kterým máme spojené dotčené povolání. Jakmile uvidíte vojáka v uniformě, hned budete vědět, že je to voják. Jedná se o jasnou asociaci, která je dána právě tímto vzhledem. Stejně tak v případě lékařů, jakmile spatříte muže či ženu v bílém plášti a ideálně s fonendoskopem kolem krku, hned si dotyčného spojíte s medicínou a lékařským povoláním.

Typickým příkladem může být také kněžské oblečení. Kněz, který káže slovo Boží, je pro lidi nejen autoritou, ale i někým, kdo jim pomůže v tíživé situaci. Ať disponuje jakoukoliv výší majetku, určitě můžeme říci, že kněz je osobou s vysokým společenským postavením. Vzhledem k povolání je pro lidi autoritou, pomocnou rukou i psychologem zároveň.

Luxusní zboží a služby

Jedinci, které jsou ve společnosti vysoce postavení, mohou své postavení získat svým autoritativním povoláním (např. lékař) nebo jej nabývají prostřednictvím hodnotného jmění či moci. Takovou osobou může být vysoce postavený politik nebo úspěšný podnikatel.

Bohatí a mocní jedinci svou prestiž často dokazují skrze drahé a luxusní zboží, nebo neobvyklé služby. Nejčastěji disponují drahými auty, honosnými nebo velkými domy, luxusním oblečením nebo nemateriálním projevem bohatství a moci.

Co tím myslíme? Když vidíte na ulici osobu, kterou doprovází ochranka, považujete ji za neznámého člověka bez společenského postavení? Asi ne, že ano. Ten by totiž neměl ochranku. Spíše vás napadne, že uprostřed mohutných mužů v černém půjde nějaká celebrita, politik, nebo někdo hodně známý a úspěšný či bohatý. Obdobné smýšlení s sebou nesou drahá auta či limuzíny, auta s osobními řidiči, nebo netradiční a luxusní zážitky.

JAKÉ SLUŽBY PRO ŽIVOTNÍ STYL JSOU V ČR K DOSTÁNÍ A KDO JE POSKYTUJE? NEJNOVĚJŠÍ SPECIÁL VYCHÁZÍ UŽ 13. 12.!

Další časté příklady symbolů statusu

Symbolů statusu je plno. Dvě nejčastější kategorie jsme specifikovali výše, ale není to vše. Symbol statusu totiž může mít i ten, kdo je pro nás jakýmkoliv způsobem autoritou. Nejedná se tak o univerzální symbol v dané společnosti, ale pouze v určitě skupině. Může jít o symboliku spojenou s učitelem ve škole, s vaším nadřízeným, nebo dokonce i s rodičem apod. Tyto osoby pro vás osobně mají vyšší společenské postavení.

V obecném smyslu však jako symboly statusu považujeme předměty znamenající obecně vysoké postavení a společenskou prestiž.

Jak symbol statusu souvisí s bohatstvím?

Jak jsme uvedli výše, symbol statusu se váže především ke společensky významným povoláním nebo k mocným a bohatým lidem. A zde se dostáváme k jasné spojitosti. Jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění jsou povětšinou osoby se společenskou prestiží. Jsou držiteli vysokého ekonomického kapitálu – tzn. mají vysoké movité i nemovité bohatství, popř. hodně peněz. Díky tomu a svým kontaktům většinou mívají lepší přístup ke kvalitnímu vzdělání nebo pozicím v práci.

Bohatství jde často ruku v ruce s mocí a významným postavením ve společnosti. A úspěšní bohatí jedinci vždy disponují symboly statusu. Někteří tím dávají ostatním najevo příslušnost ke společenské elitě, jiní je volí z důvodu osobní a rodinné bezpečnosti nebo je považují za část svého životního stylu.  
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články