Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Jan Sušánka: Investoři od nás očekávají nejen rady, ale i oponenturu jejich řešení

Jan Sušánka: Investoři od nás očekávají nejen rady, ale i oponenturu jejich řešení

Autor Jan Sušánka

V dubnovém článku jsme rozebírali bezpečnost švýcarského bankovnictví z pohledu Sušánka & partneři. Proto bychom vám dnes chtěli blíže představit tyto investiční poradce a také majitele Jana Sušánku, EFP, který svými zkušenostmi vše zastřešuje.

Časový úsek podnikatele

Na začátku podnikání člověk pracuje dvanáct hodin denně, aby vybudoval úspěšnou firmu. Je neustále ve stresu a řeší, zda se úspěch a peníze dostaví. Následuje stabilizační fáze, kdy dochází k ukotvení firmy. Podnikatel získá sebevědomí a cílí na růst podnikání tak, aby z něj dostal maximum. Vše sází na jednu kartu. 

Po maximálním růstu se dostává tento vzorový podnikatel na vrchol. Je z něj pan nenahraditelný. Na co sáhne, to se mu povede. Má sebevědomí, peníze a společenský status úspěšného muže. Neuvědomuje si, že je na vrcholu, ze kterého vede už jen cesta dolů. Důležité je si tento časový moment uvědomit.

K uvědomění však dochází i v důsledku ubývajících sil. Navíc v některých případech kolem sebe nemá skutečné přátele, ale pouze ty, kteří stojí hlavně o jeho peníze. Přichází myšlenka předání majetku dětem či dědicům. Občas se stává, že děti, na které kvůli podnikání neměl čas, jeho aktivity vlastně nechtějí převzít. Podnikatel to ale zjišťuje až nyní. Řeší proto prodej firmy jako jediné východisko.

Připadá vám taková scéna příliš negativní? Z našich zkušeností vyplývá, že se jedná o velmi častý scénář.

Proto s našimi investory v první řadě definujeme časový úsek, ve kterém se právě nacházejí. Nejčastěji přicházejí v období, kdy již vybudovali úspěšnou firmu, která jim generuje vysoké dividendy, případně se firmu chystají prodat nebo již prodej realizovali.

ČTĚTE TAKÉ: PROČ JE ŠVÝCARSKÉ PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ
I PŘES PROBLÉMY CREDIT SUISSE BEZPEČNÉ?


Jsme partnerem úspěšných podnikatelů

Pro naše investory jsme především partnerem. Známe slasti i strasti podnikatelských cest a také proto jsme schopni poskytnout hodnotnou oponenturu k jejich investičním řešením. Za to si nás platí. Naše odměna je z větší části ze zisku, což představuje vážnost závazku, který ke každému investorovi máme. Na základě naší oponentury chtějí investoři přesné argumenty. Proč dané řešení nedává smysl? Co navrhujeme? Proč jsou právě zvolená řešení smysluplná?

Dáváme jejich majetku strukturu a řád

Neřešíme jen tu část portfolia, kterou máme v poradenském mandátu, ale řešíme majetek investorů v celkovém kontextu. Počítáme se všemi firmami, nemovitostmi a investicemi. Nechceme jen prodávat investiční nástroje, ale řešíme cestu jak majetek ochránit, zhodnotit a předat další generaci.

Společně s investory řešíme pohled na jejich majetek v nekonečném investičním horizontu a ve vztahu k předání dědicům nebo další generaci. Díváme se na portfolio našich investorů odlišným způsobem, než je běžné v České republice. Díky zkušenostem s investory z USA přinášíme čtyřúrovňové rizikové portfolio, o kterém jsme psali v březnovém článku.

Na části majetku řešíme ochranu kapitálu a zároveň investujeme do investičních nástrojů přinášejících větší výnos, ale i větší riziko. Vždy ale až ve chvíli, kdy má investor vybudovanou příslušnou úroveň ochrany kapitálu. Zároveň s touto strukturou pracujeme u investorů s majetkem 250 mil. Kč a více. Důvod je jednoznačný. Pokud se bavíme o využití švýcarské nebo lichtenštejnské privátní banky, tak se požadavky na minimální objem pohybují cca ve výši 100 mil. Kč a více. Aby investor pokryl všechny úrovně rizikovosti, potřebuje nezbytných 250 mil. Kč, v přepočtu 10 mil. USD.

Naše přidaná hodnota směrem k podnikatelům je taková, že jim šetříme čas a jsme jim rovnocenným partnerem v jejich přemýšlení. Neprodáváme jim žádný fond či dluhopis. Díváme se na jejich majetek komplexně a z nadhledu. Do portfolia tak díky honorovanému poradenství vybereme i takové nástroje, které nemáme v poradenském mandátu.

Jsme partnerem, rádcem a oponentem.

Autor: Jan Sušánka, EFP, majitel a investiční poradce ve společnosti Sušánka & partneři

Kdo je Jan Sušánka?

Jsem podnikatelem, majitelem a investičním poradcem. Zároveň jsem synem úspěšného podnikatele a tedy již druhou generací v naší rodině, která podniká,“ popisuje se ve zkratce Jan Sušánka.

Podnikání mám v krvi. Když jsem byl malý kluk, založil táta po revoluci svou první a jedinou firmu. To bylo to v roce 1991. Jako dítě jsem byl tedy u toho, když začal podnikat. To mě formovalo,” vzpomíná investiční poradce. „Jak se říká: Co se naučíte v prvních letech života, nesete si celý život. Díky tátovi jsem začal více vnímat firmu a podnikání. Některé věci mi došly až zpětně, když jsem sám začal podnikat,“ zakončuje Jan Sušánka s nostalgickým úsměvem.

Právě díky mému zázemí a vyrůstání v podnikatelské rodině si velmi dobře uvědomuji, co všechno prožívají podnikatelé, kteří za námi přicházejí. V jaké časové ose se daný podnikatel nachází a co aktuálně řeší. Naši investoři jsou totiž podnikatelé napříč generacemi. Výborně si rozumíme, protože přesně známe jejich potřeby.“

Související články