Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Proč je švýcarské privátní bankovnictví i přes problémy Credit Suisse bezpečné?

Proč je švýcarské privátní bankovnictví i přes problémy Credit Suisse bezpečné?

Autor Jan Sušánka

Pád Credit Suisse a bezpečnost švýcarský privátních bank. To jsou v současnosti jedny z velmi diskutovaných témat. I u privátního bankovnictví však platí, že bychom neměli všechny házet do jednoho pytle – tedy ne všechny privátní banky čeká stejný osud. Proč jsou švýcarské banky i přes problémy Credit Suisse bezpečné, vysvětluje ve svém textu Jan Sušánka.

V březnovém článku jsme rozebírali, že nejbohatší lidé na světě pro alespoň část svého majetku využívají švýcarské privátní banky. Mnoho investorů si ale ve stínu událostí posledních týdnů pokládá otázku, zda nemít ze stavu švýcarského bankovnictví obavy? Jsou momentálně švýcarské privátní banky bezpečné? Je švýcarská privátní banka tou správnou volbou?

Banka Credit Suisse si za poslední desetiletí prošla několika skandály, které na její chod měly zásadní dopad. Akcie začaly klesat a banka procházela výrazným restrukturalizačním programem, který ji měl ze složité situace vyvést. Bohužel se do celého bankovního sektoru vnesla nervozita, přiživena mediálními výstupy, na kterou Credit Suisse v problematické situaci doplatila. Klienti znejistěli a začali dramatickým tempem přesouvat depozita do jiných bank, jak je viditelné z grafu.

Zdroj: bloomberg.com

Takovou ztrátu důvěry a odliv depozit by nepřežila žádná bankovní instituce. Následoval pád a za aktivního dohledu centrální banky přesun pod křídla UBS. Nicméně švýcarské privátní bankovnictví je jako celek stále velmi silné. Na druhou stranu je při výběru banky vždy na místě obezřetnost a tvorba alespoň základní analýzy. Na co se konkrétně zaměřit?

Kreditní rating bank

Nejen u švýcarských, ale i u těch českých a jejich mateřských společností má smysl sledovat, zda daná banka disponuje vysokým kreditním ratingem od renomovaných agentur, jako jsou S&P či Moody’s. Čím vyšší rating, tím menší riziko možného krachu. Jak můžeme vidět na tabulce níže, lepší rating neznamená, že se daná banka nemůže dostat do problému, jak jsme viděli u Credit Suisse. Zároveň je potřeba poznamenat, že díky prostředí švýcarského bankovnictví ke krachu ze strany Credit Suisse nedošlo. Vláda a centrální banka hledala pro daný okamžik to nejlepší možné řešení, aby banku před krachem ochránila. V případě problému posledních týdnů Credit Suisse se jednalo o tzv. run na banku a to neustojí žádná banka, ani ta s vysokým ratingem.

O obecném zdraví švýcarských bank svědčí mimo jiné právě vysoký rating. V tabulce najdete přehled ratingů vybraných významných bank.

Zdroj: Moneyland

Využívat švýcarské privátní banky jen jako správce

Je zcela zásadní rozdíl, jestli banku využíváte jako správce majetku, nebo vám přímo radí, jak s majetkem hospodařit. Pokud je bankéř také v roli vašeho poradce, velmi často doporučuje investovat část portfolia do svých vlastních produktů. Když následně dojde ke krachu bankovní instituce, mohou investoři o své finance přijít. Nicméně hlavním negativem zůstává primárně vysoká cena za poradenské služby švýcarských bank.

Na základě našich zkušeností můžeme doporučit jinou cestu. Vyjednejte si s bankou využívání služeb ve formě správcovství. Rozdíl spočívá v tom, že banka a privátní bankéř vám neposkytují poradenství, ale dělají jen to, co si sami určíte. Na začátku si je třeba vyjasnit, co od banky a bankéře budete požadovat. V případě, že banku využíváte pouze jako správce svého majetku, poplatková stránka je mnohem příznivější. Podle výše investovaného kapitálu se lze dostat na poplatek okolo 0,2 až 0,5 % p.a.

V zajištění co nejlepších podmínek vám může pomoci poradenská firma, která již s danou bankou navázala dlouhodobou spolupráci a je tedy schopna zajistit fungující partnerství založené na vzájemném respektu banky i klienta.

Business model banky

Při výběru banky se doporučujeme také zajímat o obchodní model bankovní instituce. Upřednostněte banky, které se profilují primárně jako banky pro správu investičního kapitálu a vlastní investiční aktivitu nerealizují vůbec, případně pouze v malém měřítku. I v nedávné historii lze najít mnoho případů, kdy banky příliš rizikovými investičními operacemi přišly o miliardy dolarů.

Ostatně i nedávný pád americké banky Silicon Valley Bank byl zapříčiněn jednak úzkou profilací banky na prostředí rizikového kapitálu a startupů, ale i špatnou prací s rizikem. Zjednodušeně řešeno, finance, které měli k dispozici na krátkou dobu, investovali dlouhodobě. Stačila jedna rychlá změna tržních podmínek a banka se dostala do kritické situace.

Nepodléhat emocím

Emoce k financím a investování patří. Někdo proto může začít přemýšlet, že vlivem mediálních výstupů o zhoršujícím se stavu švýcarského privátního bankovnictví odejde z tamních privátních bank zpět do České republiky.

Z našeho pohledu to není dobré řešení. České banky jsou sice v dobré kondici, ale z logiky věci mají jednu zásadní nevýhodu. Finanční správce (tedy banka) by v takovém případě již nebyl mimo Českou republiku a Evropskou unii. Přitom právě z hlediska ochrany bohatství není vhodné mít investiční kapitál alokován v jednom ekonomickém a legislativním prostředí.

Na bezpečí švýcarského bankovnictví se nic nemění

Příběh Credit Suisse potvrzuje, že švýcarské bankovnictví jako celek je stále velmi silné, stabilní a bezpečné prostředí. Centrální banka dokázala v koordinaci s vládou velmi rychle reagovat a během několika málo dnů našla řešení, kterým zabránila zásadnímu negativními dopadu nejen na klienty, ale i na ekonomiku samotnou. Bezprecedentní rychlost nalezení řešení svědčí o připravenosti, kompetentnosti a silné autoritě regulátora.

Bezpečí švýcarského bankovního prostředí vychází z kombinace geopolitické, vnitropolitické, ekonomické i legislativní stability. Švýcarsko je v těchto směrech velmi dobře čitelné a předvídatelné. Proto je vyhledávanou destinací pro uložení majetku velkou částí movitých lidí z celého světa. Děje se tak již desítky let a díky tomu mají švýcarské banky ohromné znalosti a nabízejí řešení, která jinde nenajdete.

Přemýšlíte-li nad přechodem do systému švýcarského privátního bankovnictví, pak vybírejte mezi dvaceti největšími bankami. Zaměřte se na jejich finanční zdraví, vlastnickou strukturu, přístup ke kapitálu a business model. Pokud jsou v pořádku, neuděláte chybu.

Investoři a střadatelé Credit Suisse

V poslední době se zvedla lavina odlivu majetku z Credit Suisse. Za daných podmínek se jedná o normální a přirozený proces. I my nyní řešíme pro pár investorů transfer z Credit Suisse do jiné privátní švýcarské banky. Pokud jste se ocitli ve stejné situaci a přemýšlíte o výběru nové švýcarské privátní banky, rádi vám v Sušánka & partneři s.r.o. se změnou pomůžeme.

Autor: Jan Sušánka, EFP, majitel a investiční poradce ve společnosti Sušánka & partneři

Související články