Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jakou roli má termsheet ve vztahu k akviziční smlouvě a M&A transakcím?

Jakou roli má termsheet ve vztahu k akviziční smlouvě a M&A transakcím?

Autor Eva Ulrichová

Kupujete nebo prodáváte podnik? Pak jste asi součástí dlouhého jednání o podmínkách koupě/prodeje, ceně a dalších stanov. Před akviziční smlouvou doporučujeme zamyslet se i nad předběžnou dohodou, tzv. termsheetem. O co se jedná a jak vám může pomoct?

Akviziční smlouva a termsheet jsou dva sobě velmi blízké dokumenty, které se však zásadně liší. „Je to jako když máte skvěle vypracovanou projektovou dokumentaci versus již hotový postavený dům,“ připodobnil hlavní rozdíl transakční právník Jan Rada, který organizoval již dvě business snídaně na téma akviziční smlouvy a předběžné dohody. Snídaně právníka Jana Rady a jeho advokátní kanceláře Radeals se konala v prostorách společnosti Multi Family Office. Wealth Magazín byl u toho!

Co je akviziční smlouva?

Akviziční smlouva je právní dokument, kterým se realizuje transakce. Ve smlouvě naleznete veškeré stanovené podmínky. „Jedna strana se zavazuje prodat to, co dělala celý život, a druhá se to zavazuje koupit,“ vysvětlil Rada. Akviziční smlouva bývá velmi dlouhým několikastránkovým dokumentem. Je velmi podrobná a propracovaná do všech detailů, především právních detailů.

Jelikož se jedná o právní dokument, tvůrci akvizičních smluv jsou právníci. Z toho titulu je také psaná, nazývejme to, právničinou. „Je to technický jazyk,“ poznamenal lektor snídaně a doplnil, že je to podobné jako s programovacím jazykem, kterému také neporozumí ten, kdo není odborníkem. Smlouvám tak rozumí v zásadě pouze poradci – právníci. V tomto je podle Rady velmi důležitá role právníka. „Klienti zajistí obchodní část dohody a právník to převede to právničiny,“ upřesnil.

Proč stavět akviziční smlouvu?

V zákoně mnoho pevných bodů pro M&A transakce nenajdete. Proč? Obchodní zákoník není stavěn pro obchodní společnosti. Lze v něm dohledat mnoho užitečných nástrojů pro řešení odpovědnosti za záruky, vady atd., ale nelze podle něj pokrýt všechny právní aspekty prodeje/koupě podniku, či jeho podílu. Právníci proto začali vymýšlet takový instrument, který by byl právně závazný a pokrýval veškeré právní aspekty transakce. A to v případě obou stran – prodejce i kupujícího. Tímto nástrojem je dnes akviziční smlouva.

Co je to předběžná dohoda „termsheet“ a jakou roli má v akviziční smlouvě?

Předběžná dohoda neboli „termsheet“ je dokument, který stanovuje základní parametry a předpoklady transakce. Termsheet má spíše obchodní charakter, nežli právní. Prodávající a kupující se v rámci předběžné dohody domluví na náležitostech, jako je např.:

  • Předmět převodu
  • Jaká je kupní cena a způsob jejího stanovení
  • Odpovědnost prodávajícího
  • Předpoklady realizace transakce (např. souhlas úřadů, bank…)
  • Podmínky
  • Atd.

Častou součástí bývá i doložka o exkluzivitě jednání. V případě tvorby termsheetu se jedná již o důležitou fázi, na které obě strany tráví mnoho času. A mnohdy již i peněz za náklady. Proto se dodává doložka o exkluzivitě jednání, aby ani jedna ze stran neměla dalších několik setkání s potenciálními zájemci… a veškerý čas a peníze nepřišly vniveč.

Jakou roli má termsheet ve vztahu k akviziční smlouvě?

Termsheet je zpravidla obchodním dokumentem, který ukazuje základní parametry domluvy kupujícího a prodávajícího. Tvoří tak obchodní základ celé transakce. Právníci poté celou obchodní dohodu převedou do „právničiny“ a podrobné akviziční smlouvy, která již myslí na všechny (právní) aspekty do detailu.

Proč se zabývat předběžnou dohodou a nevystavět rovnou akviziční smlouvu?

Termsheet určitě není žádnou povinností pro to, abyste mohli vystavět akviziční smlouvu. Jedná se však o zjednodušující nástroj, v rámci kterého si vy i druhá strana ujasníte své vize a představy. Důvod, proč je doporučovaný před sepsáním samotné smlouvy, je jednoduchý – šetří váš čas a peníze.

Co je psáno, to je dáno. Známé rčení, ze kterého vychází i předběžná dohoda. Vyměnit si několik SMS, hovorů, emailů je také dobré, ale spíše jako doplněk k obchodnímu dokumentu. Obchodní jednání s druhou stranou je základem, stejně jako ujasnit si, co chce kupující koupit a za kolik, a co chce prodávající prodat, a za kolik. Mnohdy jsou součástí transakce majetky, které do firmy nepatří, nebo speciální požadavky. Představy se mohou lišit. Je nutné dohledat kompromis v mnoha bodech obchodního jednání. Tyto kompromisní body se poté zaznamenají do termsheetu, který slouží právníkům jako podkladový dokument pro vytvoření smlouvy již dohodnutého. Při tvorbě smlouvy se již nemusíte vracet k jednotlivým položkám obchodní komunikace, ani vyjasňování dalších náležitostí – alespoň pokud se významně nezmění před podpisem smlouvy situace na jedné či druhé straně.

Ačkoliv se jedná o psaný a podepsaný dokument, stále se nejedná o zcela zavazující smlouvu. Po předběžné dohodě může kupující i investor z transakce odejít a jednání tím přerušit. Předběžná smlouva neznamená, že musíte nutně za něco zaplatit či to nutně prodat dotyčnému. Předběžná dohoda má roli i jakéhosi filtru zájemců. Prodávající v rámci termsheetu pojmenuje klíčové faktory – předpoklady pro prodej, a zájemci s těmito základními parametry nemusí souhlasit. Naleznete tak toho, s kým máte společné vize pro transakci.

Co je to obchodní společnost?

Často se v textu opakuje pojem obchodní společnosti – podniku, firmy. Ale o co se ve vztahu k M&A transakcím jedná? „Obchodní společnost jako pravzláštní předmět převodu,“ stojí v prezentaci Jana Rady. Proč prazvláštní? Pro transakční poradenství se jedná o netypický, složitý předmět, který se převádí z jedné strany na druhou. „Obchodní společnost se neustále dynamicky vyvíjí – dnes je to jiné, než před pár týdny,“ upřesnil Rada. Obchodní společnost je dynamickým prvkem a role transakčních právníků je skrze akviziční smlouvu (a předběžnou dohodu) nalézt rovnováhu v těchto dynamických změnách.

Složitost převodu zdůrazňuje ještě fakt, že se jedná o nehmatatelný předmět. Pokud kupujete dům či auto, obvykle jej vidíte, popř. vidíte vzorové domy. Firma však hmotná není. Nevidím, „neosahám“ si předmět koupě. Kupuji závazek někoho, že mi předmět prodává ve stavu, který udává. A že se stav předmětu za dobu jednání nezmění. Od toho se také může vyvíjet kupní cena.

Jak stanovit kupní cenu obchodní společnosti?

To může být obtížnou otázkou. Cenu si můžete dohodnout týdny i měsíce před podpisem smlouvy – jak se ale stav firmy změní za tu dobu? Existují proto způsoby, jak stanovit a dále počítat kupní cenu. Jejich využití se odvíjí především od předběžné dohody prodávajícího s investorem, zároveň se však doporučuje brát ohled na dobu prodeje. Jinak se cena stanovuje v době stability, jinak v období krize či hrozeb. Standardně se může jednat o dva základní způsoby stanovení kupní ceny obchodní společnosti:

  • Lock box („uzamčená skříňka“) – pevně dohodnutá cena, která je již „uzamčená“ a měnit se nebude. Aby se předešlo riziku, že kupující firmu vytuneluje nebo s ní již nebude zacházet adekvátně, má jasně nastavené, jak s firmou může zacházet a jak nikoliv (např. co může z firmy odprodat, přepsat, nebo naopak pořídit do společnosti…). Tento princip je však funkční v době stability.
  • Dohodnutá výchozí cena + klíč pro doplatek – cena může být proměnlivá podle toho, jak se bude firmě dařit. Začíná se na výchozí ceně, která se změní podle dalších zisků… nebo ztrát.Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články