Home Řízení rodinySpráva rodiny Jaké otázky si položit před plánováním strategie Family Governance?

Jaké otázky si položit před plánováním strategie Family Governance?

Autor Dana Halušková

Většinu problémů v rodinných podnicích způsobí neshod a špatné vztahy mezi příbuznými. Díky Family Governance se jim ale můžete úspěšně vyhnout. Kde ale začít a jaké otázky si zodpovědět?

Family Governance neboli správa rodiny upravuje a řídí vztahy mezi jednotlivými členy rodiny a rodinným bohatstvím, firmou. Pomáhá zmírnit rizika, která se s rodinným podnikáním pojí, a je také klíčem k mezigeneračnímu fungování, ale jen v případě, že má jasně nastavenou strukturu a cíle. Před plánováním celé strategie Family Governance doporučujeme zodpovědět si několik otázek ze 4 hlavních oblastí: správa/řízení rodiny, správa/řízení vlastnictví, správa/řízení společnosti a správa/řízení aktiv.

Každá rodina je jiná, proto nelze využít vždy jasné univerzální řešení. Níže uvedené otázky jsou tak ty nejzákladnější pro zahájení celého procesu, další body k zodpovězení/upřesnění se však budou objevovat individuálně během veškerých příprav.

Správa (řízení) rodiny „Family Governance“

Je obecně známo, že přechod na druhou generaci úspěšně zvládne jen třetina firem. Pro většinu rodin je tedy zásadní plán nástupnictví a mezigeneračního předávání, který je nutné začít připravovat co nejdříve. Je tak čas na to připravit dědice na odpovědnost přicházející s bohatstvím, popř. najít nástupce v rodinném podniku, pokud vaši potomci nemají zájem o jeho řízení. Součástí toho je i řízení vztahu mezi členy rodiny, facilitace nebo řízení vztahu mezi rodinou a majetkem.

Základní otázky před zahájením procesu:

 • Kdo jsme jako rodina?
 • Jaké jsou naše hodnoty a cíle?
 • Jak organizujeme, komunikujeme a rozhodujeme rodinné záležitosti?
 • Jak zajistíme, aby naše rodina držela pohromadě?

Správa (řízení) vlastnictví „Ownership Governance“

Zvláště u rozvětvených movitých rodin je důležité zamyslet se nad vlastnictví. Některé movité rodiny mají desítky členů, z nichž X je aktivně zapojeno do správy majetku/řízení podniku, Y jsou jako pasivně zapojení členové pouze vlastníky podílů a Z třeba ani zapojení nejsou. Proto je důležité zaměřit se také na správu vlastnictví a řešit role, práva, povinnosti zapojených členů rodiny, komunikační kanály, informační strategii…

Základní otázky před zahájením procesu:

 • Kdo, kdy a jak se stává vlastníkem?
 • Jak jsou řízeny nákupy a prodeje podílů/akcií?
 • Jaká jsou pravidla hlasování?
 • Jak se řeší konflikty?
 • Máme dobře nastavenou informační politiku?

Správa (řízení) podniku „Corporate Governance“

Nad rámec řízení vztahu „rodina x podnik“ firma čelí dalším vnějším výzvám, ať již se jedná o konkurenci, struktury, geopolitickou a makroekonomickou situaci a další. Jednou z těch největších však bývá nástupnictví a předávání majetku. Doporučuje se tak při tvorbě komplexní strategie zvážit také oblast řízení podniku.

Základní otázky před zahájením procesu:

 • Jak je rodina zapojována do podniku?
 • Jak řídíme firemní kulturu a strategii?
 • Kdo by měl být členem představenstva?
 • Jak jsou členové představenstva voleni?

Správa/řízení aktiv

Jak rozdělit zisky v rodinné firmě? Spravedlivé odměňování souvisí s emocemi a integrací nerodinných zaměstnanců do firmy. Z praxe zahraničních rodinných podniků vyplývá, že osvědčenou strategií je transparentnost mezd i jasná kritéria jejich rozdělování. Vhodné je tato kritéria diskutovat i s členy rodiny, nebo např v rodinné radě. Zároveň se doporučuje oddělit vlastní kapitál od odměn pro zaměstnance, což zvýhodňuje členy, kteří v podniku pracují.

Základní otázky před zahájením procesu:

 • Jak nejlépe strukturovat naše aktiva a pasiva?
 • Jak a kdo spravuje rodinný majetek/zisky z rodinné firmy?
 • Kdo co dostane, kdy, proč a kolik?
 • Jaká jsou pravidla pro stanovení výše zisku i odměn?

Další vhodné dotazy

S vytvořením vhodného plánu Family Governance pomohou i odpovědi na další otázky, které mnohdy souvisejí hned s několika oblastmi:

 • Jak zajistit rozhodování o podniku v případě, že se členové rodiny neshodnou na konkrétním postupu?
 • Jak finančně odškodnit ty členy, kteří mají podíl v podniku, ale aktivně v něm nevystupují?
 • Jak nastavit komunikaci členů rodiny pro úspěšné podnikání? Jak často se scházet pro diskuze o rodinném podniku?
 • Jaké potenciální hrozby mohou podnik potkat, a jak je řešit?Pořiďte si předplatné tištěného časopisu Wealth Magazín nebo se bezplatně registrujte do Wealth Clubu a zapojte se tak do unikátní komunity zaměřené na na sdílení znalostí, názorů a zkušeností mezi jednotlivci, rodinami a experty napříč všemi obory, které spojuje téma plánování a správa bohatství.

VYBERTE SI TO PRAVÉ PRO VÁS

Související články