Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Jak na strategii udržitelnosti v roce 2023? Inspiraci přináší LGT Private Banking

Jak na strategii udržitelnosti v roce 2023? Inspiraci přináší LGT Private Banking

Autor Dana Halušková

Koncepce udržitelného rozvoje privátní banky LGT si klade hned několik ambiciózních cílů. Základem jsou snahy o uhlíkovou neutralitu uvnitř firmy, investice do udržitelných projektů i větší množství žen ve vedení. Jakými dalšími plány nás může inspirovat?

Ochrana klimatu, uhlíková neutralita nebo dodržování lidských práv, to jsou jen některé ze současných principů ESG. V korporátech a rodinných podnicích se pomalu stávají samozřejmostí a jinak tomu není ani v bankovních a investičních společnostech. Jak taková činnost vypadá, ukazuje například Sustainability Report privátní banky LGT, která pochází z Lichtenštejnska, ale pracuje s afluentní klientelou po celém světě.

Bez uhlíku do roku 2030

Omezování uhlíku už LGT nestačí a nejpozději v roce 2030 chce dosáhnout nulových provozních a investičních emisí. A širší možnosti investic s environmentálním a sociálním přesahem budou mít i její klienti. Vedle toho se banka snaží snížit produkci veškerých skleníkových plynů, a to až o 90 %. S tím tedy souvisí nová koncepce letecké dopravy nebo různá lokální opatření. Ve svých budovách pak chce využívat maximální množství obnovitelné energie.

Tři pilíře koncepce

Společnost LGT Private Banking působí ve 25 zemích světa, globální rozměr tedy má i její strategie udržitelného rozvoje. Ta se zaměřuje jak na aktivity uvnitř firmy, tak mimo ni, a také na podporu klientů v hledání sociálně a environmentálně odpovědných řešení. Celou koncepci můžeme rozdělit na tři hlavní oblasti:

Klienti a investice

Pokud jde o správu portfolia, LGT vytvořila specializovaný systém zvaný Focus Sustainability, který se zaměřuje na retailové fondy. Ve spolupráci s partnerskými firmami LGT Capital Partners a Lightrock pak spustili i soukromé kapitálové dopadové fondy. Prostřednictvím LGT Venture Philanthropy pak podporují různé přístupy, které chrání biologickou rozmanitost a zajišťují přírodní kapacitu naší planety pro ukládání uhlíku. 

Podnikání a provoz

V této oblasti je největším projektem NextGen CDR Facility, tedy první globálně fungující zařízení, které odstraňuje uměle vytvořené CO2. LGT není jediným vlastníkem, ale spolupracuje na tomto projektu s dalšími společnostmi. Vedle toho pořádá firemní den i další mimopracovní aktivity uhlíkově neutrálním způsobem. Veškerou svoji činnost navíc reportují v souladu s TFCD (pracovní skupinou pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem).

Lidé a společnost

Klíčem k vyřešení mnoha otázek týkajících se dnešní společnosti je určitě vzdělávání. LGT Private Banking se tedy připojila k edukačnímu programu B360 a zároveň v průběhu roku 2022 organizovala různá školení o udržitelnosti, impaktovém investování a nulových čistých emisích ve všech regionech.

Lichtenštejnská akademie společnosti pak spustila programy „Lead2Impact“, Lead2Success“ a „Next4Me“, které slouží k podpoře osobního rozvoje zaměstnanců. Kromě toho byla udržitelnost středem zájmu zaměstnaneckého inovačního programu Kickbox. Dalšími zmiňovanými kroky jsou stvrzení závazku k dodržování lidských práv a snaha o zaměstnávání většího množství žen na vedoucích pozicích.

Více o reportu zde.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články