Home Řízení rodinySpráva rodiny Jak může rodinnému podnikání pomoci nezávislý poradní výbor?

Jak může rodinnému podnikání pomoci nezávislý poradní výbor?

Autor Dana Halušková

Každý občas potřebuje poradit, a to jak jednotlivec, tak firma. Právě proto vznikly takzvané poradní výbory, které jsou složené z odborníků na různé oblasti, například právo, účetnictví nebo vědu. Dnes ale plní i další funkce a jsou zdrojem cenných kontaktů.

Ve stále se měnícím podnikatelském prostředí je obzvlášť důležité mít poradce nebo konzultanta, na kterého se můžete kdykoliv obrátit. U rodinných firem plní tuto funkci poradní výbor. Sice není právně zřízen a nemá rozhodovací pravomoci, ale přesto se hlavně v zahraničí velmi osvědčil. Poradní výbor tvoří externí odborníci z řad právníků, finančních poradců, HR specialistů, marketérů nebo účetních. Každý z nich sleduje trendy ve svém oboru a společně pracují na tom, aby firma fungovala co nejlépe. Výbor má většinou neformální podobu, a tedy i různou strukturu, záleží na preferencích vlastníků. Odměny těmto expertům jsou zpravidla vypláceny formou výnosů z akcií.

4 hlavní výhody nezávislého poradního výboru

1. Přináší jiný úhel pohledu

Malé firmě složené jen z rodinných příslušníků může chybět nezávislý pohled. A je tedy nutné oslovit externího spolupracovníka tzv. „zvenčí“, který je naprosto nezávislý, má potřebnou kvalifikaci a pomůže firmě rozvinout její potenciál. Ať už to bude díky novým znalostem a zkušenostem nebo vazbám. Mnohdy je ze stejných důvodů také doporučováno zvolit externího předsedu správní rady.

Obzvlášť se vyplatí skládat poradní výbor z odborníků, kteří doplní znalosti majitelů a zaměstnanců, nebo se dokonce vyznají v oblastech, kde má firma mezery. Všechny samozřejmě musíte adelvátně zaplatit, ale jejich plat bude mnohem menší než v případě výkonného ředitele nebo správní rady. Můžete tedy i hodně ušetřit.

2. Otevírá nové možnosti spolupráce

Ruku v ruce s oborovým poradenstvím jdou samozřejmě i kontakty. A kromě právníků nebo finančních poradců tedy můžou bylo užiteční i vědci, učitelé nebo lidé ze státního sektoru. Například univerzitní profesor vám může zprostředkovat zajímavý výzkum a navíc díky němu snadněji oslovíte i nové talenty z řad studentů.

3. Podílí se na tvorbě strategie

Některé firmy na strategii nepracují vůbec, jiné jen velmi omezeně. A to se samozřejmě dříve nebo později projeví na její zkostnatělosti, která neodpovídá požadavkům moderní doby. Nechte tedy externím odborníkům alespoň částečně volnou ruku a uvidíte, že to firmě jen prospěje. Obzvlášť užitečné jsou pohledy na celkovou strategii a možná rizika, která se týkají vašich cílů, potenciálních rizik i sledování vnějších faktorů, jako je např. makroekonomická situace nebo politické směřování státu.

4. Usnadňuje nástupnictví a zlepšuje rodinné vztahy

V neposlední řadě je poradní výbor užitečným pomocníkem i při předávání majetku mladé generaci. Nový ředitel si na ní může leccos natrénovat a zakladatel si bude jistější, že předává podnik do dobrých rukou. A to díky nezaujatým názorům i diskuzi, kterou poradní výbor otevře. Celkově tak můžete zlepšit rodinné vztahy a odstranit napětí, které mezi jednotlivými členy panovalo, ať už vzniklo z různých důvodů. Nejčastěji mají problémy původ v rozdělení majetkových poměrů a pozic ve firmě. Každá rodina má ale svá specifika.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články