Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Co znamená „Pari passu“?

Co znamená „Pari passu“?

Autor Redakce

Pari passu je fráze často používaná v oboru práva, advokacie, soudnictví nebo finančnictví. Jaký je význam tohoto slovního spojení v rámci Wealth Managementu?

Pari passu je často používaná latinská fráze. Dle cambridgeského slovníku spojení značí, že „různé osoby nebo věci jsou řešeny rovným dílem“. Pari passu má všem zúčastněným stranám zaručit rovnocenný přístup. Mnohdy je fráze používaná ve finančnictví, kde nabývá významu ve smyslu rovnocenných podílů na úrocích, závazcích, splátkách… Často se s přístupem setkáte v úvěrových smlouvách či půjčkách a dluhopisech.

Pari passu a správa bohatství

Pari passu ve Wealth Managementu znamená, že veškerá aktiva jsou spravována stejným dílem bez preference. Může se to týkat cenných papírů, různých typů aktiv i věřitelů. Výjimkou není princip Pari passu ani v rámci svěřenských fondů nebo závětí.

Pari passu v rámci různých investičních nástrojů odkazuje nejen na stejný podíl, ale i totožná práva na společnost, kupón, majetek, rozhodování… Například tři rovnocenní společníci budou mít stejná práva na danou společnost, a to i v hlasování či rozhodovacích procesech.

Akcie a dluhopisy

Dluhopisy jsou velmi častým příkladem pro použití fráze Pari passu. Každý investor má z dluhopisu nejen stejný procentuální podíl, ale také stejná práva. Dochází tak k rovnocennému přístupu.

akciích se s Pari passu tak často nesetkáme. To ale neznamená, že fráze v akciích není platná. Rovnocennost můžeme mnohdy vidět např. u kmenových akcií, kde každý z akcionářů má stejná hlasovací práva nebo stejný podíl na dividendách či likvidaci majetku.

Pari passu ve svěřenských fondech

Jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často budují své bohatství s vidinou zajištění rodiny a předání aktiv potomkům. Někteří se rozhodnou pro transfer ve stejném podílu. Ve statutu svěřenského fondu tak lze dle Pari passu určit, aby každý potomek získal 20% podíl na rodinném bohatství či rodinném podniku. Stejně tak svěřenské fondy umožňují výše podílů nastavit dle vašeho uvážení, protože rovnoměrně vždy neznamená spravedlivě.

Pari passu v závěti

Obdobně jako u svěřenských fondů i v rámci závěti můžete posmrtně předat svůj majetek přístupem Pari passu – tedy každý z určených dědiců získá stejný podíl pozůstalosti.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články