Home LifestyleOsobnosti Stanislav Servus: Význam rodinné ústavy v konceptu plánování nástupnictví