Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Sponzorský dar nebo filantropie? V čem je rozdíl?

Sponzorský dar nebo filantropie? V čem je rozdíl?

Autor Redakce

Mezi sponzoringem a filantropií je často jen tenká hranice. Přesto bychom měli tyto dvě formy pomoci rozlišovat a vydat se cestou, která slouží k naplnění vašich dárcovských cílů. Možností je také věnovat se oběma formám dárcovství.

Sponzoring a filantropie jsou dvě rozdílné formy dárcovství. Prolínají se v nich otázky zásahu, podpory, byznysu, marketingu. Zároveň hranice mezi těmito dvěma pojmy je velmi tenká a definovat rozdíly mezi nimi bývá náročné. „Dar a sponzoring bývají často zaměňovány,“ potvrdila Michaela Kreuterová, senior advisor v Nadačním fondu Via Clarita.

Skutečná pomoc versus dobrý marketing

Sponzorský dar často bývá vhodnou možností, jak zapropagovat svou společnost. Zároveň tím i pomůžete dobrému nápadu či nadějným talentům, ať již se jedná o podporu sportovců, umělců či dalších. „Sponzoring je oproti daru založen na principu služby a protislužby (například prezentace a propagace obchodní značky sponzora na veřejnosti, na výstavě, na marketingových materiálech a podobně). Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takové služby a je považován za formu reklamy, “ sdělila redakci Wealth Magazínu Michaela Kreuterová.

Nutně nemusí jít jen o peněžní dary, ale i služby či dar a protislužba formou barteru. Sponzor např. organizaci bezplatně poskytne produkt ze své nabídky. Kromě toho jsou v poslední době oblíbené i služby, například zapůjčení vozidel, ubytování, zajištění cateringu na akci apod.

PŘÍKLAD

Častým případem sponzoringu jsou sportovci. Pro příklad jsme si vybrali tanečnice tzv. akrobatického rock’n rollu pražského Sokola, skupinu „Falcon girls“, která 12. listopadu 2022 míří do Lyonu reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa v této disciplíně. Tanečnice si však hradí veškeré cestovní náklady samy.

Sponzorský dar může tanečnicím uhradit část nebo i celé náklady spojené s jejich reprezentací, v případě nefinančního daru může jít o zajištění ubytování pro českou skupinu nebo dopravy na místo určení. Protislužbou pro dárce pak může být zajištění cateringu/hostesek nebo reprezentativních prostor, kde sponzor může pořádat eventy.

Možnosti dárcovství a filantropie

Dar na filantropii je oproti sponzoringu bez využití protislužby. „Za dar donor neobdrží (a ani by od obdarovaného neměl očekávat) žádnou protislužbu,“ potvrzuje expertka z Via Clarita. Filantropie za sebou často zanechává odkaz s cílem změnit „svět“ k lepšímu a věnuje se zpravidla jasnému tématu. Filantropové tak podporují vzdělání dětí, komunity nebo pořádají potravinové sbírky.

Filantropie je často také jednou ze strategií plánování rodinného majetku. Společný odkaz mnohdy pomáhá řešit vztahy v rodině a udává jasný směr vybudovaného bohatství.

Příležitosti pro dárce

Vždy máte spoustu možností, jak pomoci, ale v některých situacích jsou vaše finance i nepeněžní dary obzvlášť potřebné. Typicky jde o přírodní katastrofy, války nebo jiné lidské tragédie. Někteří dárci jdou ale ještě dál a obětem těchto nešťastných událostí sami poskytují přístřeší nebo vlastníma rukama pomáhají odstraňovat následky katastrof.

PŘÍKLAD

Příkladem filantropického záměru může být založení nadace či nadačního fondu, nebo individuální dárce. Např. Martin Hausenblas je známým významným filantropem, který se svými dary pokouší změnit prostředí Ústeckého kraje i světa k lepšímu. V rozhovoru pro Wealth Magazín prozradil, že nyní se bude jako filantrop věnovat tématu zániku habitatu. „To je místo, kde budu působit zbytkem majetku. Kvůli tomu příští rok nastupuju na Harvard, půjdu studovat a udělám si projekt na toto. Chci se zaměřit na ochranu a záchranu habitatu...Na planetě nejsme sami. Musí tu zůstat prostor i pro ostatní živočichy a rostliny,“ sdělil.

Daňové plánování jako pomocník při rozhodování

Rozdíl není jen v cílech a směru, kterým se jako dárce chcete vydat. Dárcovství můžete zvážit i v rámci daňového plánování. „Dary patří mezi nezdanitelné položky, které snižují daňový základ. Za rok 2022 může částka daňového odpočtu formou daru činit maximálně 30 % základu daně (minimálně musí činit 2 % základu daně nebo 1000 korun, u právnických osob jsou to minimálně 2000 korun),“ upřesnila Michaela Kreuterová a dodala, že sponzoring je „pro firmu běžnou službou a výdaj na sponzoring je považován za provozní daňově uznatelný náklad.“

Jakou cestou se vydat?

Přemýšlíte, zda se věnovat filantropii nebo sponzoringu? Obě cestou jsou správné a oběma formami můžete podpořit dobrou věc. Důležitou otázkou však je, čeho chcete svou pomocí docílit a jaký způsobem chcete ke své podpoře přistupovat. Chcete podpořit nadějnou osobu nebo skupinu a zároveň zviditelnit svou firmu? Pak je k úvaze spíše sponzorský dar. Nebo byste se rádi věnovali nějakému tématu, které je potřeba podpořit? V takovou chvíli doporučujeme vydat se formou filantropie – ať již v rámci založení nadace nebo jako individuální dárce.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články