Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku Řízení rizik podle fáze bohatství

Řízení rizik podle fáze bohatství

Autor Redakce

Ačkoliv se to tak může zdát, fáze bohatství není pouze jedna – tedy vlastnictví bohatství. Movité osoby během života povětšinou prochází třemi fázemi – tvorba, ochrana a předání. Každý z těchto cyklů je něčím specifický a vyžaduje jiný typ ochrany i řízení rizik.

Asi dává smysl, že movití jedinci a rodiny, nejprve museli svůj majetek vybudovat. Co ale přichází pak? Podle expertů z české Multi Family Office jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) prochází třemi různými etapami jejich bohatství od tvorby po předání další generaci. Každá z těchto fázi přináší radost a naplnění, ale i starosti a rizika. Každá je specifická svou charakteristikou i potřebami pro správu majetku, rodiny a řízení rizik. A každá vyžaduje jiné služby Wealth Management a Wealth Planning. Na co si dát pozor při budování bohatství a jak jej ochránit dle jednotlivých fází?

ČTĚTE TAKÉ: JAKÁ JE ROLE RODINNÉ KANCELÁŘE – FAMILY OFFICE V CEE REGIONU?

Tvorba bohatství 

Chudí na peníze, chudí na čas? Ano, začátky jsou náročné, a to i v případě bohatství. Jak název vyplývá, v této fázi se jedinci zaměřují na budování jejich jmění. Většinou tuto fázi doprovází postupné reinvestování aktiv, ale stále vysoký podíl majetku vloženého v podniku. To se však postupně začíná měnit. Fáze tvorby bohatství u HNWIs je také specifická tím, že počáteční chaos začíná ustupovat a aktivity již získávají svůj řád. V této době byste tedy měli mít jasnou vlastnickou a obchodní strategii i krizový plán. I když vyděláte opravdu hodně, vaše jmění se bude neustále zvětšovat jen v případě, že dokážete dobře investovat. 

Rizika fáze tvorby bohatství

Obavy v této etapě vychází hlavně z podnikatelského neúspěchu, selhání pracovních i osobních vztahů nebo vaší vlastní nezastupitelnosti. Z toho také vyplývají rizika, jako je exekuce při podnikatelském neúspěchu, smísení aktivit a majetku, konflikty v rodině až rozpad vztahů (včetně manželství), narušené vztahy s obchodními partnery, zabezpečení nezletilých dětí… Souhrnně však veškeré hrozby vyplývají z neúspěchu až krachu v podnikání a nezastupitelnosti majitele/zakladatele.

Jak to řešit?

Odborníci v této fázi doporučují si dá obzvláště záležet na budování vztahů, komunikaci nejen v rodině, ale i s obchodními partnery či dodavateli. Např. specialisté z české Multi Family Office na svém webu zmiňují, že v této fázi je potřeba mimo jiné řešit záležitosti související zejména s výše zmíněnou nezastupitelností. Doporučují tak nominovat případné nástupce, uzavřít životní pojistku, zajistit majetkové uspořádání za života, ale také třeba uzavřít smlouvy pro případ smrti. Mimo to je také vhodné se zabývat obchodními plány, stanovit si jasné strategie a zajistit si specialisty na právní a daňové poradenství. A to je jen zlomek toho, co vše je nutné v této fázi vykonat.

Ochrana bohatství

V této fázi má rodina bohatství pod kontrolou a vše je zavedené na základě jasně stanovené strategie. Vlastnictví ale znamená odpovědnost a nese s sebou i mnoho rizik. Proto je potřeba se zaměřit na ochranu vašeho vybudovaného jmění. V této etapě jedinci i celé rodiny uvažují více strategicky a řeší jak řízení svého životního stylu, tak začínají přemýšlet nad otázkami, jak majetek zachovat pro předání další generaci.

Rizika fáze ochrany bohatství

K největším hrozbám tohoto období patří rozpad majetku nebo vážná majetková škoda vzniklá chybami. U majetku vysoké hodnoty leckdy stačí malý omyl. Často vše plyne z nedostatečné finanční gramotnosti potomků a jejich nezapojení do rodinné firmy. Zároveň zde visí hrozba rozpadu majetku v důsledku dědictví, nebo ohrožení v rámci nežádoucí digitální stopy. Také doporučujeme zaměřit se na veřejné informace o vašem majetku. Velkou výzvou v této etapě začínají být i nové manželské svazky a partneři vašich potomků.

Na rozdíl od fáze tvorby bohatství, kde většina rizik plynula „zvenčí“, v této fázi převládají rizika zevnitř rodinného kruhu.

Jak to řešit?

Doporučujeme ve spolupráci s vaší rodinnou kanceláří – Family Office vytvořit diverzifikované investiční portfolio, sestavit rodinnou radu a také sepsat rodinnou ústavu. Důležitou roli při ochraně majetku a tvorbě strategie hraje také komunikace. Proto je vhodné s rodinnými členy diskutovat o návrzích, rizicích, strategiích i všech možných dopadech. Zároveň se nevyplácí šetřit na kvalitním vzdělání vašich dětí ani na zabezpečení majetku včetně všech digitálních dat. A pomalu můžete začít řešit i transfer majetku a nástupnictví.

Transfer bohatství

Poslední fází je transfer bohatství – ať již do rukou rodiny/další generaci nebo prodej. Strategie a principy předávání rodinné firmy či dalšího rodinného bohatství jsou u nás ještě v počátcích. První porevoluční podnikatelé začali budovat své majetky až v 90. letech a právě dnes mnoho z nich předává vedení svým potomkům. Většina tedy přemýšlí o nejlepší strategii a často si nechávají poradit od profesionálních Wealth Managerů nebo využívají služby rodinných kanceláří, které sdružují další odborníky z oboru daní a práva. 

Rizika fáze transferu bohatství

Největším rizikem je nepřipravenost zakladatele/majitele i jeho nástupce na předání rodinné firmy. Častou hrozbou je setkání pohledů dvou generací a názorové konflikty. V této etapě přichází také riziko spojené s osobní a kybernetickou bezpečností, nebo i pokročilý věk zakladatele. Zároveň je u movitých rodin pro fázi transferu typická i různá rezidentura jednotlivých členů rodiny, což může převod ztížit s ohledem na časovou i daňovou náročnost. Náklady na správu majetku tak mohou být vysoké.

Jak to řešit?

Řešením může být řízené předání majetku další generaci i majetkových účastí. Experti také v některých případech doporučují mezinárodní přemístění a samozřejmě jurisdikční diverzifikaci. S ohledem na bezpečnost je potřeba se podle expertů společnosti Multi Family Office zaměřit i na služby concierge nejen s ohledem na řízení životního stylu, ale také pro řešení kybernetických hrozeb, privátní péče i cestovního servisu.

Kdo vám v jednotlivých fázích pomůže?

Každá rodina je jiná a s tím souvisí také rozdílná rizika, která v dané chvíli v rodině panují. Žádné univerzální strategie proto neexistují. Doporučujeme tak se pro pomoc v různých fázích vašeho bohatství obrátit na profesionální Wealth Managery nebo na rodinnou kancelář – Family Office, kde jsou povětšinou experti na různou problematiku správy a plánování bohatství tzv. „in house“.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články