Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Nové typy vedení lidí ve vašem podniku

Nové typy vedení lidí ve vašem podniku

Autor Dana Halušková

Už dávno víme, že lidi není možné řídit, ale pouze vést. Jaké typy leadershipu se v dnešním podnikatelském prostředí osvědčily? A musí být moderní manažer empatický nebo je hlavní oboustranná důvěra?

Oblast vedení lidí je velmi rozmanitá a nabízí spoustu možností. Záleží, čeho chce daný manažer nebo majitel společnosti dosáhnout, jaké měkké dovednosti ovládá a v jaké situaci se nachází. Podle knihy Daniela Golemana Primal Leadership – Unleashing the Power of Emotional Intelligence tedy existuje minimálně sedm různých stylů a správný leader si z nich dokáže vybrat to nejlepší. 

Od autokratického stylu přes empatické vedení až po bridging leading

Složité byznysové prostředí si žádá různé typy leadershipu. Každý z nich má své výhody a je vhodný v jiné situaci. Zde je přehled těch nejčastěji využívaných.

Autoritativní (autokratický) styl

Pokud chcete nastavit jasná pravidla, která vám pomohou překonat nejistou dobu, zvolte autoritativní typ vedení. Nepleťte si ho ale s bossingem nebo šikanou. V tomto případě je sice leader silnou osobností, ale své podřízené podporuje a motivuje k lepším výkonům. Zpravidla s nimi má i pevné vazby. Musí přitom prokázat dostatek iniciativy a zároveň sebekontroly, aby dal prostor i ostatním a usnadnil jim vzájemnou spolupráci. Firma tak díky němu lépe překoná i náročné časy, nebo dokonce ekonomickou krizi.

Demokratický (participující) styl

Společného cíle snadněji dosáhnete díky demokratickému stylu vedení. To znamená, že uvítáte iniciativu ostatních a budete s nimi otevřeně komunikovat. Dáte jim tak najevo zájem o jejich názory, čímž je povzbudíte i v situacích, které jsou pro ně nové a nedostatečně komfortní. Nejlépe s touto strategií uspějete při zavádění nových systému i celých pracovních procesů.

Empatický styl

Empatie už dávno není v byznysu na škodu. Nejen, že podporuje harmonii a týmovou spolupráci, ale také posiluje mezilidské vztahy. Nehrozí tedy, že byste podlehli tlaku okolí a stresu z náročných projektů. Naopak společně najdete řešení většiny problémů a poradíte si i v nelehkých situacích. 

Motivační styl

I individuální cíle mohou vést ke společnému úspěchu. Bude ale nutné zaměstnance dostatečně motivovat a vést je k sounáležitosti s firmou i jejími hodnotami a kulturou. Každému členovi týmu musíte věnovat dostatek pozornosti a neobejdete se přitom bez dostatku empatie a schopnosti naslouchat. Právě díky tomu máte velkou šanci, že si vychováte a udržíte kvalitní zaměstnance.

Vizionářský styl

Každý vizionářský lídr si uvědomuje, jak důležité je mít vysoké cíle a velké sny. Členům svého týmu dokazuje, že nic není nemožné a společně s nimi pracuje na kolektivním úspěchu. Nesmí mu přitom ale chybět dostatek sebevědomí, vytrvalosti a empatie. A kam se takový vedoucí nejlépe hodí? Především do startupů, které chtějí uspět s revolučním produktem a zakládají si na nových technologiích.

Bridging leading (překlenovací vedení)

I tento moderní manažerský přístup se snaží o budování důvěry a naslouchání ostatním zúčastněným stranám. Jednotlivé týmy i celé firmy tedy snadněji hledají řešení, která se jim daří i rychleji implementovat. Velmi často se proto bridging leading uplatňuje například v neziskových organizacích nebo rodinných podnicích, kde je žádoucí rovnocenné partnerství.

Více o tomto principu se dočtete zde.

Ženský princip

Ženy dokážou dokonale naslouchat a umí si vybudovat důvěru i ve složitých chvílích. A tyto dovednosti se dají velmi dobře využít i při vedení týmu, se kterým tak snadněji dosáhnete vytouženého cíle. Nejvíce se budou hodit ve stále se měnícím prostředí, ve kterém pracují odlišné typy lidí.

Moderní manažer se dokáže přizpůsobit

Goleman ani ostatní odborníci ale nedoporučují vázat se v dnešní turbulentní době na pouhý jeden styl vedení. Naopak, v moderním světě se žádný lídr neobejde bez flexibility a schopnosti přizpůsobit se nejrůznějším podmínkám a okolnostem. Jednotlivé typy vedení tedy určitě není dobré brát jako dogma, ale spíše jako inspiraci, která může lídrům pomoci v individuálním rozvoji. A takový dynamický přístup pak nazýváme jako agilní leadership.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články