Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Empatické vedení lidí: Proč je důležité a jak na něj?

Empatické vedení lidí: Proč je důležité a jak na něj?

Autor Dana Halušková

Empatie je jednou z nejdůležitějších lidských dovedností. V oblasti leadershipu byla dlouho podceňována, ale postupně získává větší význam. Má totiž vliv nejen na úspěch manažera, ale i na výkon jejich týmu. Jak takové empatické vedení vypadá v praxi? Inspiraci přináší zahraniční studie i čeští specialisté.

Měkkým dovednostem manažeři dlouho nepřikládali velký význam. S rozvojem moderních technologií se ale situace mění a naší hlavní výhodou se stává lidskost. Do velké míry je spojená i s empatií, díky které chápeme potřeby druhých a jsme si vědomi jejich pocitů a myšlenek.

Čím více empatie, tím vyšší výkon

Nejen každodenní praxe, ale také odborné studie ukazují, že manažeři, kteří kladou důraz na mezilidské vztahy, jsou celkově úspěšnější. Není divu. Pokud se svým podřízeným snaží porozumět, lépe s nimi spolupracují a dokážou posunout svůj tým i celou firmu. Dokládá to i výzkum neziskové organizace Center for creative leadership, který analyzoval data od více než 6.700 manažerů na střední a vrcholové úrovni z 38 zemí. Závěr je takový, že všichni, kteří přistupují ke svým spolupracovníkům empaticky, jsou považování za výkonnější. Výsledky byly v celém vzorku konzistentní a empatie se ukázala jako klíčová součást emoční inteligence i efektivního vedení.

Možnosti empatického vedení

Jako empatické vedení označujeme progresivní směr, který vychází z poznatků o komunikaci a vyjednávání. K této definici se přiklání i Radim Pařík, který je jedním z našich nejlepších vyjednavačů – spolupracoval na knize Empathetic Leadership od světové kapacity v tomto oboru Chrise Vosse. Ten začínal jako policista, ale postupně se vypracoval až na hlavního mezinárodního vyjednavače FBI. Je tedy pravděpodobné, že kniha se stane bestsellerem a do budoucna třeba i příručkou o empatickém vedení. 

Způsoby empatického vedení jsou různé. Ve většině případů se ale osvědčily čtyři základní postupy, které vedou k posílení vztahů, vzájemné podpoře a tím i vyšší produktivitě.

Sledujte u svých kolegů známky vyhoření

V dnešní době plné stresu a tlaku na výkon se syndrom vyhoření objevuje stále častěji. A výjimkou není ani u velmi mladých lidí, kteří tráví v práci více času než jejich předchůdci a je pro ně náročné oddělit pracovní a osobní život. Často ale stačí, když jim pomůžete nastavit hranice a jednou týdně věnujete pár minut času kontrole jejich aktuálního pracovního vytížení.

Projevte upřímný zájem o ostatní

Každý člen týmu má jiné potřeby a cíle a právě na tom je potřeba stavět. Většina lidí se ale shodne na tom, že, pokud se od svého manažera dočkají uznání, budou angažovanější a rádi pro zaměstnavatele udělají něco navíc. Přispějí tak k lepším hospodářským výsledkům i zlepšení kultury ve firmě.

Nabídněte pomoc kolegům, kteří se potýkají s osobními problémy

Hranice mezi osobním a pracovním životem se stále více stírají. Empatičtí lídři si uvědomují, jak náročné je všechny povinnosti skloubit a své podřízené v těžkých chvílích podporují. Klíčem k úspěchu je v tomto případě otevřená komunikace, která přispívá k bezpečnému prostředí v týmu i celém podniku.

Vyjádřete soucit s těmi, kteří zažili ztrátu

Bez přátelského prostředí a vzájemné podpory nemůže týmová spolupráce fungovat, tím spíš ve chvílích, kdy vaši zaměstnanci prožívají osobní ztrátu. Není jednoduché se do jejich situace vžít a ani se to po vás nežádá. Jen jim buďte na blízku a snažte se pomoci, když to budou nejvíc potřebovat.

Jak mohou empatické vedení podpořit organizace?

Někteří manažeři jsou přirozeně empatičtí, jiní se budou muset empatii naučit. Sami tedy ocení podporu od svých nadřízených, kteří jim zařídí školení nebo koučink od externích specialistů. Empatie je měkká dovednost, která se dá neustále rozvíjet, výsledky se tedy určitě časem dostaví.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články