Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Měli by dolaroví milionáři investovat do private equity?

Měli by dolaroví milionáři investovat do private equity?

Autor Jan Sušánka

V dnešním článku bychom rádi přiblížili velmi trendové téma poslední doby, což je investování do rizikového kapitálu. Jsou to totiž právě oblasti private equity a venture capital, které se čím dál více skloňují ve světě investorů.

Kde s investováním do rizikového kapitálu začít?

Chcete-li se pustit do investic v rámci private equity či venture capital, můžete tak učinit čtyřmi základními způsoby, které lze na základě naší mnohaleté praxe doporučit. Na úplném začátku je však dobré připomenout, že se jedná o velmi rizikové investování a investoři by v žádném případě do tohoto sektoru neměli vkládat vyšší podíly svého majetku.

ETF fondy

Prvním způsobem je nakoupit ETF fond zaměřený na private equity. Jedná se o způsob nákupu s nejnižší mírou rizika. V praxi systém funguje tak, že ETF fond investuje do společností, které následně investují do private equity.

Významnou výhodou je, že investor nepotřebuje akumulovat velký kapitál. Potěší také nízkonákladovost ETF fondu nebo široká diverzifikace. Nevýhoda ETF fondu spočívá v omezeném výnosu oproti dalším způsobům investování do tohoto segmentu.

Privátní banka

Druhý způsob investování do private equity či venture capital představuje cestu přes privátní banku. Na základě našich zkušeností využíváme nejčastěji služeb švýcarských privátních bank, o jejichž přednostech jsme informovali v minulém článku. Privátní banky většinou umožňují investovat do fondu, který následně investuje do dalších konkrétních projektů. Například největší švýcarské privátní banky jsou schopné dostat investory do nejzajímavějších a největších fondů na rizikový kapitál s vkladem investora 250 000 USD a více.

Investoři tak mají příležitost dostat se k velmi zajímavým projektům, ke kterým by se standardně nikdy nedostali. Namátkou můžeme jmenovat zajímavé startupy v Izraeli a v dalších investorsky atraktivních destinacích. Většinou se jedná o projekty a fondy v tzv. pozdější fázi, tedy growth či later stage.

Přímá investice

Další možností je přímá investice do venture capital či private equity fondů, kdy vybraný fond po detailní analýze následně investuje do dalších projektů. Na základě typu fondu vstupuje investor do projektů v rámci rané nebo pozdější fáze realizace projektu.

Tento způsob je nejoblíbenější mezi investory v USA, ale i v Evropě. Zejména venture capital fondy cílící na projekty v rané fázi jsou často vyhledávané. Nevýhoda může být v nutnosti investice většího počátečního kapitálu v rozmezí od 5 do 20 mil. Kč. Lze ale najít i fondy, které mají tzv. minimální ticket (minimální investici) ve výši 5 mil. USD. Může tomu tak být z důvodu, že dané fondy cílí primárně na projekty, které mají ambice globálního charakteru. V ideálním případě míří až ke vstupu na burzu.

Role co-investora

Poslední možnost je přímá investice investora do vybraného projektu. A to buďto jako co-investor, kde se většinou jedná o investici s konkrétním venture capital fondem či private equity fondem. Investice může probíhat rovněž ve formátu business angel.

Tento přístup ale představuje nejrizikovější způsob investování do private equity sektoru. Přímá investice s sebou totiž nese velké riziko, že projekt nemusí být úspěšný a investor o peníze přijde. Nejčastějším typem investora v tomto případě bývají bývalí úspěšní podnikatelé či vrcholoví manažeři. Není proto divu, že startupisté očekávají kromě peněz i jejich vlastní angažovanost a podporu daného projektu.

Jak správně investovat do private equity sektoru?

Velmi často se na nás obrací investoři, kteří chtějí majetek znásobit právě rizikovou investicí do private equity. Taková myšlenka je ale od základu chybná. Obzvláště nezkušeným investorům doporučujeme odlišný postup. Nikdy by se nemělo začínat od nejrizikovějších investic. Nejprve je potřeba sestavit čtyřúrovňové rizikové portfolio, kdy investor bude mít zajištěny nižší úrovně rizikovosti. Od vytvoření portfolia na čerpání renty pro sebe a dědice přes tzv. ochranu kapitálu až po akciové portfolio. Poslední úrovní jsou poté venture capital fondy a přímé investice obecně.

Také proto by hodnota investice do private equity v žádném případě neměla přesahovat 5 až 8 % z celkového majetku. Díky minimálním limitům fondů by do této oblasti měli investoři investovat od 50 nebo až od 100 mil. Kč.

Diverzifikace

Pokud se jako investor rozhodnete investovat do venture capital fondu, je na místě přemýšlet o diverzifikaci. Vyberte si fond, který vám sedí nejvíce. Potkejte se se zakladateli fondu a proberte jejich přístup. Pokud se s vámi zakladatel fondu nebude chtít potkat, přemýšlejte o alternativě. V private equity jsou osobní stránka a vztahy obecně poměrně důležitou součástí. Chtějte proto poznat zakladatele!

Neinvestujte hned s prvním fondem všechny vyčleněné finanční prostředky do PE/VC, ale rozložte je i do dalších fondů, který se plánují otevřít. Budete tak lépe diverzifikovat majetek cílený pro PE/VC a zároveň se podílet na úspěchu všech fondů.

Vyberte takový fond, který nemá žádné vstupní poplatky. Pro sektor PE/VC je naprosto běžné, že žádné poplatky za vstup neplatíte. Především v případě, že se jedná o fond, který investuje do konkrétních projektů.

Zároveň je pro vás lepší, když fond chce peníze, tzv. finanční závazek, v průběhu několika let. Většinou se jedná o prvních 3 až 5 let. Standardní délka správně nastaveného PE/VC je ve většině případů přibližně 10 let, případně + 2 roky.

Do fondu na PE/VC pro retail, kam lze vstoupit již od 1 mil. Kč, nedoporučujeme investovat. Právě takové fondy bývají značně neosobní, drahé a dosahují malé výkonnosti. Řádově se jedná o 4 až 12 %. Pokud se investor rozhodne investovat do PE/VC, připouští ochotu podstoupit vyšší riziko. V tomto ohledu nelze rizikovost porovnávat s akciemi a dalšími investičními nástroji. Zároveň ale očekává, že díky vyššímu riziku může dosáhnout také zajímavějšího výnosu.

PE/VC mají vyšší nákladovost, která je z našeho pohledu v daném sektoru na místě. Není to problematické, pokud se dostaví vyšší výnos. Co tím chceme říci? Každý fond není úspěšný. Nicméně od správně vedených PE/VC fondů lze očekávat zhodnocení 20 % p.a. a více. Pokud by se měl výsledek pohybovat na úrovni 10 až 12 %, můžeme hovořit o zklamání.

Autor: Jan Sušánka, EFP, majitel a investiční poradce ve společnosti Sušánka & partneři

Související články