Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Je impaktové investování budoucností Wealth Managementu?

Je impaktové investování budoucností Wealth Managementu?

Autor Dana Halušková

Impaktové investování je novým investičním trendem, ve kterém investor může být svými investicemi nápomocný potřebným. Spojí se tak dvě entity, kterým jsme HNWI často věnují: dárcovství a investování. Co je to impaktové investování a je budoucností investičních portfolií?

Motivace investovat může být různá a ne vždy jde jen o peníze. Základem je samozřejmě ochránit svůj majetek, zajistit si zachování životního stylu nebo klidnou penzi u moře. Nemusí to však být jediným cílem. Movití jedinci a rodiny často také chtějí pomáhat potřebným. Tyto dvě aktivity se od sebe často oddělují, ale v současné době je možností je spojit a stát se impaktovými investory. Kde se inspirovat a na jaká odvětví se zaměřit? 

Cílem impaktových neboli dopadových investic není pouze zisk. Důležitý je i jejich pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. V některých případech řeší lokální záležitosti, jindy celosvětové problémy. Vždy by však výsledky investic měly být měřitelné.

Investice, které mění svět k lepšímu

Podle organizace GIIN (Global Impact Investing Network) vytvářejí impaktové investice pozitivní sociální a environmentální dopad a zároveň přinášejí finanční výnosy. Poprvé se tento termín objevil v roce 2007, a to hlavně díky GIIN a sdružení Rockefeller Philanthropy Advisors, která propojuje filantropy, investory a byznysmeny. 

Skutečné impaktové investování vychází z dat a evidence-based postupů (praxe založené na důkazech), ne z pouhých předpokladů. Čísla zveřejněná v roce 2021 navíc ukazují, jak rychle tento trh roste. Zapojily se do něj tisíce firem a organizací a jeho velikost přesahuje 1,2 bilionu dolarů. 

Od roku 2019 organizace také vede přesně stanovené charakteristiky toho, co je impaktové investování. Aby vaše investování bylo považováno za impaktové, měli byste mít jasný záměr investic pro zlepšení nějakého problémy (např. sociální podmínky, enviroment…), očekávanou návratnost, stanovené očekávané výnosy a třídy aktiv, a měřitelné výsledky dopadu vašich investic.

V ČR jsme zatím na začátku

V regionu střední a východní Evropy zatím impaktové investice počítáme v jednotkách. U nás s nimi mají podle Nadačního fondu Via Clarita zkušenost jen dvě nadace a několik desítek soukromých investorů. V posledních letech jich ale rychle přibývá a vznikají také první investiční fondy, které se na tuto oblast specializují. Prvním z nich je Tilia Impact Ventures.

Sociální i environmentální přesah

Pokud se chcete stát impaktovaným investorem, můžete se pro začátek inspirovat úspěšnými projekty v zahraničí. Některé bojují proti plýtvání jídlem, jiné řeší nedostatek míst ve vzdělávacích zařízeních nebo vyvíjejí platební systémy pro lidi bez bankovních účtů a platebních karet. Možností je celá řada. 

Dále doporučujeme si projít program OSN „Cíle udržitelného rozvoje“, který má být splněn do roku 2030. To může být inspirací pro investiční záměr impaktových investic, z programu zejména na ochranu přírody, klimatická opatření, obnovitelné zdroje energie, ekologické zemědělství, vzdělání, zdravotní péči nebo kulturní aktivity.

Příležitost pro rodinné firmy

Velmi oblíbené je také impaktové investování prostřednictvím Family Office, rodinného podniku, nebo rodinného fondu. Poukázal na to i průzkum poradenské společnosti EY. Dobročinné aktivity totiž navazují na rodinné hodnoty a posilují soukromé i obchodní vztahy mezi jednotlivými členy. Není tedy divu, že v globálním měřítku do tohoto typu investic míří více než 3 % rodinného majetku.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články