Home Řízení rodinyRodinné podnikání Jak uvažují majitelé úspěšných rodinných podniků? 5 způsobů strategického myšlení

Jak uvažují majitelé úspěšných rodinných podniků? 5 způsobů strategického myšlení

Autor Eva Ulrichová

Rodinné podniky tvoří pomyslnou páteř české i světové ekonomiky. Globálně se podílí na víc než 70 % HDP a zaměstnávají zhruba 60 % světové populace. Rodinné podniky jsou totiž držákem, obvykle odolnými firmami, které se předávají z generace na generaci. Některé z nich však vyčnívají, patří mezi elitu rodinných podniků. Co je dostalo na žebříček světových rodinných firem?

Průzkum společnosti McKinsey potvrzuje, že rodinné podniky jsou celosvětově výkonnějšími. Podle dané analýzy celková návratnost akcionářům (TSR) byla u tzv. FOB (family-owned business) mezi lety 2017 – 2022 v průměru 2,6 % (nerodinné podniky vykázaly 2,3 % TSR). Větší rozdíl je pak vidět v průměrném zisku, který u FOB byl ve výši 77,5 milionů USD, u nerodinných podniků pak byly průměrné zisky o více než 11 milionů nižší. Společnost při průzkumu vycházela z dat 600 veřejně obchodovaných rodinných firem a 600 veřejně obchodovaných nerodinných společností.

Rozdíly však nejsou zřejmé pouze mezi rodinnými versus nerodinnými podniky, ale také mezi samotnými FOB. Některé z nich totiž jasně vyčnívají nad ostatními. Průzkum se tak zaměřil i na to, co odlišuje ty úspěšnější firmy ve vlastnictví rodiny? Výsledky prokázaly, že důvodem jsou nejen samotné obchodní a investiční aktivity, ale také způsoby jejich strategického myšlení. Průzkum zároveň odhalil, že čím více jsou principy tohoto myšlení integrovány, tím více je podnik úspěšnější.

Zaměření na účel

Nejúspěšnější rodinné podniky se zaměřují spíše na jejich účel a vizi, než jen na přinášení hodnoty akcionářům a tvorbu zisku. Forma tohoto účelu může být různá od odkazu ve společnosti – udržování firemní kultury a hodnot apod., po zaměření na hodnotu pro zákazníka nebo společnost (např. ESG principy, důraz na vztahy se zákazníky…). Většina úspěšných FOB má zároveň jasně nastavená pravidla pro začlenění zaměstnanců tak, aby pochopili a ocenili účel a jeho šíření, i hodnoty a odkaz společnosti.

Dlouhodobá perspektiva

Samotní majitelé rodinných podniků uvádějí dlouhodobou perspektivu jako jeden ze tří hlavních důvodů úspěchu. Dále to jsou schopnost inovací a expandování na nové trhy. Hlavním cílem je dlouhá životnost a odolnost společnosti do budoucna. Významný faktor na dlouhodobou perspektivu a odolnost má vlastnická struktura. Z dat úspěšnějších FOB vyplývá, že alespoň ze 40 % patří dané rodině. Pokud rodina není vázána požadavky akcionářů nebo nutností předložit reporty o výdělcích, mohou si ponechat postoj k trpělivost a strategickému investování. To v dlouhodobém horizontu může vést k udržitelnému podnikání, růstu a úspěchu.

Investice zpět do podnikání

Majitelé rodinných podniků často investují zisky zpět do společnosti a jejího rozvoje. Důraz na investice na další rozvoj je tak větší než na dividendy. To FOB významně odlišuje od firem, které nejsou ve vlastnictví rodiny, u kterých je hlavním cílem zvýšení dividend akcionářům. V důsledku to pak ale znamená, že rodinné podniky přinášejí nižší dividendy (v průměru zhruba o 12 %) než nerodinné společnosti.

Konzervativní strategie a opatrnost

Rodinné firmy jsou podle průzkumu zpravidla opatrnější, a to jak v konzervativním investičním přístupu, tak v rámci zadluženosti. Na druhou stranu překvapivým výsledkem analýzy bylo, že ty nejúspěšnější FOB jsou zadlužené nejvíce. Vyplývá tak, že 40 % respondentů s lepší výkonností používá dluh k zafinancování více než 50 % investic. A do čeho investují? S ohledem na využití vlastních financí, rodinné firmy se zaměřují zejména na marketing, prodej, výrobu a podnikání.

Opatrnost sice nemusí garantovat závratné zisky, ale zvyšuje odolnost. Právě to totiž pomáhá rodinným firmám překonávat nejistá období, jako byla pandemie, geopolitické důsledky válečných konfliktů apod.

Nastavení vnitřních procesů pro vyšší efektivitu

Oproti podnikům, jež nejsou ve vlastnictví rodiny, jsou FOB efektivnější při rozhodování. Důvodem jsou zejména centralizované a flexibilní procesy, ale také angažovaní zaměstnanci. Velká rozhodnutí jsou pak v rukou rodiny. Ty úspěšnější rodinné společnosti pak rozlišují mezi efektivním a rychlým rozhodováním. Pokud s návrhem rodina souhlasí, dojde k rychlému rozhodnutí. V případě neshody však dochází k dalším procesům pro zvážení veškerých úhlů pohledu. Jedním z nejvýznamnějších faktorů pro vysokou odolnost je pak schopnost být flexibilní a přizpůsobit se.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články