Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Dlouhodobé investování 3 českých rentiérů

Dlouhodobé investování 3 českých rentiérů

Autor Vladimír Fichtner

Jak současní stamilionáři a miliardáři vedou dlouhodobé investice? Své zkušenosti z praxe v článku popisuje Vladimír Fichtner, který je zakladatelem a předsedou představenstva obchodníka s cennými papíry Fichtner a.s.

Poslední rok, kdy došlo k poklesům na akciových a dluhopisových trzích, i trochu bláznivý vývoj v letech předchozích, mi připomíná situaci, se kterou jsme se setkali s našimi historicky prvními klienty. Nyní mezi naše klienty patří lékaři, právníci, manažeři, ale hlavně podnikatelé z technologického prostředí, kteří své startupy prodali, a majitelé firem, které jim generují zajímavé zisky, včetně několika miliardářů.  Ale nebylo tomu tak vždy. 

20 let spolupráce s budoucím rentiérem

Začínali jsme společně v roce 2003 zhruba s prvním milionem korun. Majetek klienta postupně rostl díky ziskům, kterých jsme dosahovali, i díky novým penězům, které nám klient přidával do mandátu.

V roce 2008 a 2009 ale přišla finanční krize a hodnota portfolia se snížila. Do té doby nerealizované zisky se změnily v nerealizované ztráty. Protože jsme ale společně měli investiční plán, pokračovali jsme přes emocionálně náročnou dobu v pravidelných investicích. V roce 2010 už jsme skoro zlikvidovali všechny ztráty, ale přišla menší krize roku 2011 a portfolio bylo opět ve ztrátě. Do trvalého zisku jsme se dostali až od roku 2012, skoro 10 let po začátku naší spolupráce.

Vývoj portfolia i zisku od té doby vidíte sami na grafu. 

Zdroj: Fichtner a.s.

Dnes, po 20 letech, je z klienta rentiér. Finanční aktiva má přes 30 mil. Kč, z toho necelých 14 mil. Kč přinesl zisk portfolia. Ze svých aktiv může čerpat nekonečnou rentu. Přestože by již nemusel, stále pracuje. Protože chce, ne protože musí. Stále s nadšením vede svou IT firmu a vymýšlí, jak se poprat s novými výzvami.

Zdroj: Fichtner a.s.

Co se grafů týče, nejedná se o žádné smyšlená čísla nebo projekce. Jedná se o reálné peníze na nezávislém investičním účtu klienta u velké investiční platformy, na který my nahlížíme jako poradci a připravujeme pro něj pokyny.

15 let spolupráce s rentiérem

S našimi prvními klienty, rentiéry, jsme se potkali v roce 2008, v době, kdy vrcholila finanční krize. Jak vypadal vývoj naší spolupráce s jedním z těchto klientů, je vidět na grafech níže.

Finanční aktiva ve výši 100 milionů korun jsme začali investovat hned v letech 2008 a 2009, a díky tomu jsme byli schopni rychle vygenerovat první zisky, protože jsme nakupovali při poklesech. Klient – podnikatel ale v krizi viděl i další příležitosti v nákupu dalších byznysů nebo nemovitostí, tak postupně z našeho mandátu část peněz vybral a investoval napřímo do několika svých projektů. 

Potom už jsme postupně investovali a krok za krokem směřovali k vyšším ziskům v portfoliu. Dnes máme od klienta v mandátu necelých 140 mil. Kč, z toho aktuálně cca 74 mil. Kč jsme do portfolia přidali díky našim investičním doporučením. Investice jsou vedené na vlastním účtu klienta u švýcarské privátní banky.

Zdroj: Fichtner a.s.

Klient se i po 15 letech spolupráce tomu, co pro něj děláme, skutečně pečlivě věnuje, rozumí tomu, zajímá se. Má nápady, co bychom mohli dělat dalšího, a to nám neustále pomáhá naše myšlení a doporučení posouvat vpřed. A řekl bych, že toto aktivní zapojení a porozumění tomu, co děláme, platí pro cca 2/3 našich klientů – rentiérů. Velmi nám to pomáhá v našem neustálém zlepšování.

10 let spolupráce s miliardářem

S klientem, který měl majetek necelou jednu miliardu Kč, jsme se potkali v roce 2013. Tenkrát měl cca 75 % svého majetku v hodnotě firmy a začínal investovat prvních 250 milionů do finančních aktiv, zhruba napůl s námi a napůl se svými švýcarskými poradci. V průběhu let klient postupně „vytahoval“ nejprve nižší desítky a v posledních letech již téměř 100 mil. Kč ročně, aby svůj majetek diverzifikoval i mimo firmu. Jeho firmě se dařilo a díky tomu je dnes již multimiliardářem.

Namísto 20 % má ve finančních aktivech již 39 % majetku a jeho cílem je pokračovat v diverzifikaci svého majetku mimo firmu. My z finančních aktiv máme v mandátu aktuálně 74 %, švýcarští bankéři mají v mandátu již jen 26 % finančních aktiv, přestože jsme před deseti lety začínali se stejným podílem. 

To nás opravdu těší a zároveň zavazuje. A já musím říci, že mě nejvíce potěšilo, když klient řekl, že nás považuje za „správce peněz.“ Možná je to i tím, že jsme mu za 10 let vydělali 190 mil. Kč. 

Zdroj: Fichtner a.s.

Důležitým faktorem naší spolupráce s tímto klientem je i to, že si najde dost času na diskuse o naší investiční filozofii Ochrany bohatství a na to, jak ji v jeho portfoliu aplikujeme. Přestože už jsme za 10 let spolupráce hodně informačně sladěni, vždy bere naše schůzky vážně, je na ně připraven a neustále skutečně aktivně dohlíží na to, co pro něj děláme. Tím nám pomáhá být stále lepší a lepší.

Autor: Vladimír Fichtner, zakladatel a předseda představenstva obchodníka s cennými papíry Fichtner a.s.

Související články