Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Diverzifikace „na druhou“ aneb jak na řízení rizik při vašich investicích

Diverzifikace „na druhou“ aneb jak na řízení rizik při vašich investicích

Autor Radek Šiller

Každý člověk, který se rozhodne investovat svoje finanční prostředky, chtě nechtě podstupuje při procesu investování RIZIKA. Prakticky lze říct, že na světě neexistuje investiční příležitost, která je zcela bezriziková, resp. 100% jistá (tedy pokud nebereme v potaz investici do sebe). Proto je potřeba tento fakt přijmout a u svých investic akceptovat, pro každého z nás, přijatelnou míru a typ rizika.

Za základní kámen řízení rizik u investic se považuje diverzifikace. Jejím cílem je rozložení investičního majetku takovým způsobem, aby se daná rizika co nejvíce minimalizovala (zcela eliminovat bohužel nejdou). Velmi často slýchávám od různých privátních bankéřů, honorovaných investičních poradců, finančních poradců, specialistů investičních společností a portfolio manažerů, že je důležité při tvorbě investičního řešení využívat diverzifikaci z pohledu:

  • Tříd aktiv (akcie, dluhopisy, reality, alternativy, hotovost)
  • Typu správy (aktivní vs. pasivní)
  • Velikosti investičního správce (jak veliký objem má pod správou)
  • Měn (USD, EUR, CZK a dalších)
  • Velikosti firem dle tržní kapitalizace (velké / střední / malé společnosti)
  • Geografického (USA, Evropa, Asie a další)
  • Sektorů ekonomiky (Bankovnictví, Průmysl, Spotřebitelské zboží a další)
  • Úrovně ratingu daných společností (od AAA až po D)
  • a mnoho dalších, které souvisí s tržním prostředím…

Beze sporu jsou všechny tyto typy diverzifikace (z mého pohledu ZÁKLADNÍ) správné a účinné, tedy snižují různá rizika na akceptovatelnou úroveň daného investora.

Méně využívanou je ještě o něco vyšší úroveň diverzifikace. Není to úmysl. Tenhle, řekněme, „high level“ pohled diverzifikace není v českých končinách příliš známým. Díky vztahům se zahraničními experty a Family Offices máme v naší Multi Family Office jistou výhodu, kdy jsme nejen obeznámeni s dalšími neméně důležitými úrovněmi investičních strategií, ale také s jejich přístupem právě k diverzifikaci. Bohužel u mnohých investičních specialistů v ČR jiné přístupy uvidíte jen sporadicky. Kvůli jejich nevědomosti. A kvůli jednomu velkému limitu – orientace opravdu jen a pouze na investice. Pro efektivní diverzifikaci a řízení rizik je třeba dbát nejen na finančních otázku investice, ale i tu NEFINANČNÍ.

POKROČILÁ úroveň diverzifikace je u většího objemu investičního majetku (od nižších desítek milionů CZK a výše) naprosto KLÍČOVÁ!

Spočívá v následujících 2 aspektech:

1) Právní forma držby investičního majetku

= jakou právní entitou je nejvýhodnější daný druh investičního majetku držet?

Např. na rodné číslo; přes svěřenský fond; přes právnickou osobu; přes SICAV fond,…


2) Volba jurisdikce

= v jakém státě / jakých státech (právním a daňovým prostředí) jsou pro daný investiční majetek nejvýhodnější podmínky?


Tato vyšší úroveň diverzifikace je rozhodující z pohledu ochrany investičního majetku a právních, ekonomických a daňových konsekvencí.

V tomto případě se ukazuje vysoká přidaná hodnota společností poskytujících komplexní služby správy majetku, tzv. multi family office. Pouze za předpokladu, že poskytují jak finanční služby (= Wealth Management), tak nefinanční služby (= trustové služby; holdingové struktury; služby Family Governance a mnoho dalších) ideálně pod jednou střechou. V České republice patříme s naší společností Multi Family Office s.r.o. mezi průkopníky tohoto přístupu, který mimochodem na západních trzích úspěšně funguje již několik desítek let.

Zajímá vás více k diverzifikaci aktiv a investičním strategiím? Přijďte se se mnou pobavit na Workshop & Networking Private Family Wealth, kde spolu s kolegy z Multi Family Office vedeme jeden z workshopů. Registrujte se zde nebo mi napište na siller@mufo.cz.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články