Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie „Díky FKI lze pro movité klienty postavit mnohem pestřejší a odolnější portfolio,“ říká o stále oblíbenějším typu fondů zkušený investiční poradce Pavel Jíša

„Díky FKI lze pro movité klienty postavit mnohem pestřejší a odolnější portfolio,“ říká o stále oblíbenějším typu fondů zkušený investiční poradce Pavel Jíša

Autor Janis Aliapulios

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou u movitých investorů stále populárnějším nástrojem. Co jsou to fondy kvalifikovaných investorů a co je za jejich vzrůstající oblibou, vysvětluje Pavel Jíša, zakladatel společnosti CLEVERTY.

Obliba fondů kvalifikovaných investorů (FKI) v Česku rychle roste. Ke konci 2. čtvrtletí letošního roku tyto fondy podle Asociace pro kapitálový trh ČR zhodnocovaly majetek v celkové hodnotě bezmála 300 miliard korun. To představuje 50% nárůst za poslední dva roky. Podle Pavla Jíši, zakladatele společnosti CLEVERTY, jenž se zabývá investičním poradenstvím a za dobu svého působení na trhu již s klienty uskutečnil investice za více než 2 miliardy korun, stojí za vzestupem FKI především jejich flexibilita, vyšší výkonnost ve srovnání s retailovými fondy a také schopnost omezit nežádoucí výkyvy investic. „FKI do portfolií klientů CLEVERTY zařazuji například tehdy, když investor požaduje vyšší jednociferný stabilní výnos – například v situaci, kdy po prodeji firmy či nemovitosti už nemá aktivní příjem, a chce se proto vyhnout nežádoucí volatilitě,“ popisuje v rozhovoru pro Wealth Magazín Jíša.

V čem vidíte hlavní rozdíly mezi fondy kvalifikovaných investorů a retailovými fondy, do kterých může investovat každý už od 500 Kč měsíčně?

Pro mě je to v první řadě mnohem širší výběr aktiv, do kterých lze skrze FKI investovat. Klientům díky tomu mohu sestavit mnohem pestřejší portfolio, které je pak odolnější vůči výkyvům. Ruku v ruce s tím jde i výkonnost, kterou mají FKI ve stejném segmentu téměř vždy vyšší než retailové fondy, a to zpravidla bez nežádoucí volatility. Mimo jiné je to dané tím, že jsou obchodované zpravidla jen jednou za měsíc či za čtvrtletí. Nemusí proto držet tak vysoký podíl hotovosti pro případné odkupy jako retailové fondy, které jsou obchodované denně. Peníze investorů tak mohou místo toho investovat a zhodnocovat. Další výhodou FKI je možnost vymezit investiční strategii šířeji, než ji mají definovanou retailové fondy. To pak FKI umožňuje flexibilněji reagovat na situaci na trhu.

Jak taková reakce může vypadat a co přinese investorům?

Když se mění makroekonomické prostředí, můžete peníze v FKI snadněji přesměrovat do odvětví, jež s sebou nesou díky vnějším vlivům vyšší přidanou hodnotu. Jako příklad uvedu fond kvalifikovaných investorů AGUILA, který jsem spoluzakládal mimo jiné proto, aby klienti viděli, že nekážu vodu, abych pil víno. V situaci, kdy Česká národní banka během prakticky jediného roku zvýšila základní úrokovou sazbu z 0,25 % na 7 %, můžeme u fondu AGUILA při zachování investiční strategie dané statutem snadno zvýšit váhu zajištěných úvěrů v jeho portfoliu. Zhodnocení, jež tyto úvěry nesou, se odvíjí právě od základních sazeb ČNB. Investoři tak získají snadno a velmi flexibilně vyšší výnos, aniž by museli sami řešit, kam a jak prostředky přemístit. To u retailových fondů či bankovních vkladových produktů buď není možné vůbec, nebo s mnohem delší prodlevou a v menším rozsahu. FKI tak mohou být zajímavým základním kamenem portfolia.

V souvislosti s FKI jste mluvil také o jejich vyšší odolnosti vůči výkyvům. Čím je to dáno?

Akcie či zalistované dluhopisy jsou obchodované každý den. Jejich hodnota se tak velmi často mění, což s sebou nese zvýšenou volatilitu. To u FKI není běžné. Většinou se jedná o fondy, jež jsou sektorově či ještě úžeji zaměřené a specializují se na jednotlivé investiční příležitosti. Díky tomu, že hodnota podkladového aktiva u FKI nekolísá ze dne na den, je minimalizována nežádoucí volatilita. U FKI tak sice obvykle nedosáhnete výnosů v řádech desítek procent za krátkou dobu, ale jsou to investice na „klidné spaní“ – samozřejmě mám teď na mysli klidné spaní v měřítcích kvalifikovaného investora.

Jak to myslíte?

Klidné spaní v kontextu FKI spočívá v tom, že i když se jedná například o fondy investující do nemovitostí, energetiky či pohledávek, je u nich, na rozdíl od akciových či dluhopisových fondů, nižší riziko, že se podkladové aktivum výrazně znehodnotí ve velmi krátkém časovém úseku. Například letos, kdy akciové indexy a dluhopisy od začátku roku obvykle ztrácejí jednotky či dokonce desítky procent, portfolio sestavené z FKI velmi pravděpodobně takové ztráty vykazovat nebude, a naopak bude ziskové.

Velkou výhodou FKI je zároveň profesionální správa, při níž dochází k úsporám z rozsahu. Také nezapomínejme na příznivější režim zdanění. Na úrovni fondu činí daň z příjmů jen 5 %. Na úrovni investora – fyzické osoby je po splnění tříletého časového testu daň z příjmu dokonce nulová. Jako vždy je ale třeba celkovou expozici vůči FKI dát do kontextu celého portfolia investora, jeho požadavků a potřeb. Zhodnocovat peníze jednoho investora výhradně jen v FKI obvykle nebývá ta nejvhodnější strategie

Jak jsou na tom FKI s likviditou? Co když investor potřebuje peníze náhle vybrat?

To je další výhoda FKI ve srovnání s přímými investicemi například do nemovitostí. Když si chcete koupit vlastní investiční byt, může vám to od počátečního hledání, přes prohlídky vybraných bytů a jednání s majiteli až po zajištění financování, podpisy smluv a zápis do katastru zabrat i několik měsíců. Nemluvě o tom, že musíte mít na rozdíl od fondu k dispozici celou kupní cenu bytu. Tím přitom celá záležitost nekončí. Pak je nutné sehnat nájemníky a byt spravovat s tím, že ne vždy musí být obsazený. A když zrovna obsazený je, tak se opotřebovává a musíte investovat do jeho obnovy. Ten samý zdlouhavý proces jako při nákupu pak navíc absolvujete i při případném prodeji nemovitosti. Nejenže to zabírá čas, ale je to i nákladné, platíte například provizi makléři. U FKI bývá naopak po 3-4 letech výstup zcela bez poplatku a tím, že jsou tyto fondy obchodované zpravidla měsíčně, jde co do likvidity o zajímavý kompromis mezi složitou přímou investicí a méně výkonnými retailovými fondy.

Jak jsou na tom nyní čeští investoři s povědomím o vlastnostech a právním rámci fondů kvalifikovaných investorů?

Povědomí o možnostech investování se obecně v Česku zlepšuje, stejně tak i právní rámec. Trh se hodně zkultivoval. Zatímco v 90. letech byly synonymem pro slovo fond hlavně Harvardské fondy a lidé si ještě dlouho poté spojovali fondové investice s něčím velmi rizikovým, ne-li rovnou podvodným, dnes už jsme od této zkušenosti dost daleko. Také právní prostředí je nyní ukotvené natolik, že jsou FKI v Česku standardním produktem pro movité investory, stejně jako na západě. To ale neznamená, že s sebou FKI nenesou žádná rizika. Investoři musí být stejně jako u jiných investic obezřetní. Případ Sberbank letos na jaře ostatně znovu připomněl, že zcela bez rizika nejsou žádné investice, dokonce ani obyčejné bankovní vklady.

Na co by si tedy u fondů kvalifikovaných investorů měli dát investoři pozor?

Pozornost by měli věnovat například tomu, zda jde o samosprávný fond, nebo fond spravovaný investiční společností. Pokud jde o FKI spravovaný investiční společností, může to být z mého pohledu prvním vodítkem, že je investice o něco bezpečnější. Je to právě investiční společnost, která u daného FKI nese reputační riziko. Pokud by se zhmotnilo, mohlo by nepřímo ohrozit i její další fondy či investice, proto si ho vedení investiční společnosti obvykle pečlivě hlídá. Zakladatelé fondu například musejí svůj záměr před investiční společností obhájit ještě před tím, než je fond vůbec zalistován do nabídky. U obhospodařovaných fondů pak vykonává investiční činnost dle pravidel daných zakladatelskými dokumenty, stanovami a statutem, sama investiční společnost. Díky takto nastaveným mechanismům vnímám FKI jako bezpečnější formu investic než investice do korporátních dluhopisů, samosprávných fondů či fondů dle §15, protože prostředky spravuje profesionální správce, který na sebe bere odpovědnost a reputační riziko.

Nakolik je u FKI vodítkem také velikost fondu a jeho dosavadní výsledky?

Nově vzniklý fond kvalifikovaných investorů s celkovým objemem aktiv do 100 milionů korun se dá přirovnat ke startupu. Neznamená to, že je automaticky špatný a nebude zhodnocovat peníze, ale rizika jsou u něj zpravidla větší než u velkého prověřeného fondu. Takovou investici bych proto doporučil jen jako doplněk do portfolií sofistikovanějších investorů.

Dá se při výběru FKI něco vyčíst i z očekávaného výnosu, na který fond cílí?

Investoři se dnes více než kdy dříve snaží ochránit svoje prostředky před inflací a fondy kvalifikovaných investorů jim v tomto ohledu mohou velmi dobře pomoci. Na druhou stranu určitě nejsou univerzálním všelékem. FKI, jež nabízejí vyšší dvouciferné výnosy, bych proto doporučil prověřovat o to pečlivěji. Bez významného zvýšení rizikovosti totiž nemohou ani ony takového výnosu stabilně dosahovat, obzvlášť v dnešním makroekonomickém prostředí.

Investice do FKI nejsou zbožím každodenní spotřeby, které zná každý, jako je například rohlík z Vašeho oblíbeného pekařství. Každou investici do FKI bych proto doporučil konzultovat se zkušeným investičním poradcem. Sám se mnohdy divím tomu, jak laxně k FKI investoři přistupují. Chtějí mít svoji potřebu – zhodnotit prostředky rychle – vyřešenou a často kvůli tomu zainvestují do první či druhé příležitosti, kterou jim někdo po telefonu nabídne. Když ale ve stejný den vybírají elektroniku, nejprve zhodnotí všechny možné parametry na internetu, porovnají jednotlivé značky a typy výrobků, a až poté vyrazí do obchodu. Při rozhodování o tom, kam umístit své životní úspory, bych proto především doporučil být trpělivý a dát si dostatek času na správný výběr, případně se obrátit se na někoho, kdo má s FKI bohaté zkušenosti.

Jak s fondy kvalifikovaných investorů pracujete Vy při sestavování portfolií pro klienty?

Obvykle FKI do portfolií klientů CLEVERTY zařazuji, když investor požaduje vyšší jednociferný stabilní výnos. Typicky jde o investory s majetkem přesahujícím 10 milionů korun, kteří již přišli o aktivní příjem – například prodali firmu nebo nemovitost – a chtějí se proto u svých investic vyhnout nežádoucí volatilitě.

Jako doplněk do portfolia však FKI v rámci CLEVERTY využívám také u investorů s majetkem do 10 milionů korun, kteří hledají alternativu k dluhopisům a nepožadují pravidelně vyplácený výnos z portfolia. Realizují tak další jednu z výhod, které s sebou nese příznivější režim zdanění FKI. Zatímco výnosy z dluhopisů se daní průběžně, u FKI jsou investoři po splnění časového testu od daně osvobozeni.

V neposlední řadě jsou FKI také zajímavým nástrojem pro diverzifikaci. Hodí se tak pro investory, kteří mají například již nakoupené vlastní nemovitosti a hledají jiné sektory, kde by peníze zhodnocovali – od energetiky až po pohledávky či půjčky. S FKI na tyto investice nemusí mít vlastní týmy lidí, kteří by se jim o portfolia aktivně starali.

Autor: Janis Aliapulios – CLEVERTY Advisors s.r.o.


Co jsou fondy kvalifikovaných investorů?
Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny movitějším investorům, kteří již mají s investováním zkušenosti, disponují odpovídajícím finančním zázemím a zároveň do daného fondu investují alespoň 1 milion korun. V rámci jedné investiční společnosti však lze minimální částku 1 milionu korun naplnit i v součtu několika dílčích investic. Další možností, jak se pro účast v FKI kvalifikovat, je investice ve výši 125 tisíc eur a čestné prohlášení, že investor rozumí rizikům spojeným s danou investicí a má zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých investuje daný fond. Fondů kvalifikovaných investorů je nyní na tuzemském trhu podle statistik Asociace pro kapitálový trh ČR téměř 350, celkem spravují majetek za zhruba 300 miliard korun.

Co znamená zkratka SICAV?
V souvislosti s fondy kvalifikovaných investorů se lidé často setkávají se zkratkou SICAV, kterou obvykle vídávají na konci názvu fondu. Jedná se o označení akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (z francouzského Societe d’Investissement à Capital Variable), jež je součástí českého i evropského právního řádu. Jde o obvyklou právní formu, ve které se fondy kvalifikovaných investorů vyskytují. K tomu, aby společnost SICAV mohla fungovat jako samosprávný investiční fond, musí splnit i řadu dalších podmínek, například získat povolení ze strany ČNB.

Zdroj: Společnost CLEVERTY

Související články