Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Co vám jako investorovi může nabídnout privátní bankovnictví?

Co vám jako investorovi může nabídnout privátní bankovnictví?

Autor Laura Nováková

Nadstandardní servis, individuální přístup a velká míra flexibility. To jsou charakteristické znaky investičního poradenství a produktů v rámci služeb privátního bankovnictví. Co může investor od privátního bankovnictví očekávat? A jak vám může být vaše investiční portfolio užitečné, když uvažujete o úvěru?

Investiční poradenství je jedním z nejdůležitějších pilířů celé služby privátního bankovnictví – přímo totiž souvisí s jeho hlavním cílem, který spočívá v uchování nebo zvýšení stávající hodnoty klientových prostředků. Bankovní domy proto věnují rozvoji svých investičních služeb velké úsilí a některé jsou schopny zajistit klientům i naprosto ojedinělé řešení. Lze říci, že pokud tomu nebrání nějaké legislativní překážky a váš požadavek je realizovatelný, banka vám vyjde maximálně vstříc.

„Nejčastěji se na nás obracejí majitelé firem, případně ti, kdo už podnik prodali, a nyní hledají způsoby, jak uchovat hodnotu vydělaných peněz,“ říká Jan Rozmajzl, seniorní privátní bankéř služby Erste Private Banking Wealth Management. „Jde o zkušené byznysmeny, kteří jsou velmi úspěšní ve svém oboru, svět investování je jim ale většinou vzdálený – neměli s ním zkrátka osobně nic do činění. Úkolem bankéře tak je důkladně vyslechnout klienta, porozumět jeho záměru a správně nastavit jeho očekávání ohledně investiční strategie,“ vysvětluje bankéř, který své dlouholeté klienty zná natolik dobře, že si o nich – třeba během telefonátu – obvykle nepotřebuje nic dohledávat. Služby a produkty, které využívají, si zkrátka pamatuje z hlavy. Hloubkový rozhovor s klientem pak bankéři poskytne dobrou představu o tom, v jaké životní situaci se daný člověk nachází, o jeho postoji k riziku, představách o výnosu, investičním horizontu a podobně.      

Aktivním investorům poskytuje privátní bankovnictví široké hrací pole

Ať už klient svou firmu aktivně řídí, nebo ji naopak už prodal, zásadní otázkou je, do jaké míry se chce na spravování svých investičních aktiv osobně podílet. Chce být aktivním investorem, nebo předá většinu svých investic do správy bance? Anebo by mu vyhovovala kombinace obou těchto přístupů? Vše se odvíjí především od míry klientových zkušeností. Pro investory, kteří nejsou v investování sami příliš zběhlí a správu svých investic raději přenechají profesionálům, je nejjednodušší využít některé z aktivně řízených portfolií, které banky nabízejí v několika úrovních. Někteří klienti pak občas přijdou za svým bankéřem s požadavkem na nákup konkrétního akciového titulu, dluhopisu nebo třeba dlouhodobé investice do private equity fondu. Vznikne tak další portfolio, prostřednictvím kterého si klient čas od času „zpestří“ bankou spravované investice.

Není ale výjimkou, že za privátním bankéřem přijde zkušený investor s vlastní investiční strategií, kterého zajímají konkrétní typy aktiv na konkrétních trzích. „Připravíme portfolio, které si nadesignuje sám, jak co se týče investičních nástrojů, tak trhů. Posoudíme navrhovanou strategii a jako správce mu k ní dáme zpětnou vazbu. Je na trzích dostatečná likvidita? Za jakých podmínek jsme schopni takové portfolio spravovat? Když vše vyjde, realizuje takový člověk jedinečnou strategii, kterou nikdo jiný nemá,“ popisuje Jan Rozmajzl široké investiční možnosti svých klientů.

To by samozřejmě nebylo možné bez otevřené architektury a spolupráce s jinými významnými investičními společnosti. „V rámci spravovaných portfolií využíváme nejen produkty skupiny Erste, ale samozřejmě také investiční nástroje třetích stran, které mají silné zastoupení v regionech, kam chce klient investovat. U řízených portfolií se nám tak navíc daří výrazně snížit nákladovost,“ doplňuje Jan Rozmajzl. 

Velké bankovní domy poskytují svým klientům zdarma špičkové analytické zázemí

Každý investor dostává ohledně vývoje svých investic pravidelný report, jehož frekvenci si zpravidla může zvolit – obvykle bývá na kvartální bázi. Je-li aktivním investorem, může mu bankéř zprostředkovat také celou řadu analytických podkladů, které mu pomohou dělat kvalifikovaná rozhodnutí. Klientům Erste Private Banking například chodí každý týden mailem přehled o tom, co se dělo na trzích v uplynulém týdnu – a privátní bankéři mohou zájemcům zprostředkovat i analýzy od třetích stran. Analytici skupiny Erste vydávají každý měsíc analýzu vývoje cca 170 světových akciových titulů.    

Ať už ale klient zvolí jakýkoli způsob investování, privátní bankéři doporučují zachovat rozvahu, pokud jde o výkyvy trhů. „Snažím se klientům vštěpovat, že je důležité dodržovat investiční strategii a horizont, protože jejich častá změna většinou nepřináší ovoce,“ upozorňuje Jan Rozmajzl.

Lombardní (neúčelový) úvěr – když investice slouží jako zástava

Investování v rámci služeb privátního bankovnictví s sebou přináší nejen možnost využívat odborné poradenství a širokou škálu investičních nástrojů. Výhody toho, že má klient bankovní i investiční produkty „pod jednou střechou“, se mu vyplatí v řadě situací. Své investice může například použít jako zástavu, když potřebuje větší množství hotovosti – třeba na koupi nemovitosti. Společně s bankéřem se podívají na portfolio a řeknou si, které cenné papíry jsou pro tento účel vhodné. Banka si je v systému označí příznakem „Zastaveno“. Klient s nimi po dobu trvání lombardního úvěru tedy nemůže nakládat, aktiva ale v portfoliu pořád dál pracují a poskytují klientovi také případné úroky nebo dividendy.

Z hlediska administrativní i časové náročnosti je navíc vyřízení lombardního úvěru jednodušší než jiné typy úvěrů, kde banka musí detailně zkoumat klientovu finanční situaci. „V Erste Private Banking jsme schopni poskytnout lombardní úvěr také v eurech, což může být pro klienty vzhledem k aktuálně nižším úrokovým sazbám méně nákladné. O lombardní úvěr je možné si zažádat i tehdy, kdy peníze sice na nic nutně nepotřebujete, ale chcete je mít pro všechny případy zarezervované – s výhodnou úrokovou sazbou zafixovanou třeba na pět let,“ popisuje další možnost jeho využití bankéř Jan Rozmajzl.    

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články