Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co je Special Purpose Vehicle? A proč se zakládá?

Co je Special Purpose Vehicle? A proč se zakládá?

Autor Redakce

Do češtiny můžeme Special Purpose Vehicle přeložit jako Společnost zvláštního určení. Častěji se ale používá anglický výraz nebo jen zkratka SPV. Jak takový instrument funguje a v jakých případech má smysl?

Pokud připravujete projekt spojený s velkým finančním rizikem, může pro vás být řešením Special Purpose Vehicle (SPV). Nejde o žádné tajemné heslo, ale o praktický a velmi dobře strukturovaný finanční nástroj, který chrání majetek mateřské společnosti. Funguje totiž zcela samostatně a nezávisle na jejím vedení.

Základní účel SPV společnosti

SPV zpravidla zakládá mateřská společnost, která chce mitigovat finančního rizika vyplývajícího z konkrétního projektu. Podle Investopedia.com se vyplatí hlavně v případě, že plánujete činnosti s vysokými náklady a vysokou mírou rizika. Zároveň ale může sloužit i jako holdingová společnost pro sekuritizaci dluhů (přeměny úvěrových smluv na cenné papíry). Na rozdíl od dceřiné společnosti funguje SPV zcela samostatně, a to jak z hlediska právního, majetkového i finančního. Ani v případě jejího bankrotu tedy bezprostředně neohrozíte mateřskou společnost.

Právní forma se může lišit

Organizační struktura SVP závisí na její právní formě. Nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezeným, která je typická nejen pro české prostředí, ale i pro celou Evropu. U offshore firem se běžně setkáme i s formou svěřenského fondu a výjimečně také s komanditní společností. 

Výhody a nevýhody SPV společností

Výhodou SPV je nejen ochrana finančních prostředků mateřské společnosti, ale také možnost řízení zcela nezávisle na zakladateli. Na druhou stranu ani SPV není ohrožena případnými finančními problémy, nebo dokonce bankrotem mateřské firmy. V neposlední řadě představuje tento typ společnosti i konkurenční výhodu. Pokud totiž zastřešuje tajné inovativní projekty, není vůbec jednoduché je odhalit.

Nevýhod má tento finanční nástroj poměrně málo. V každém případě se nesmí využívat k aktivitám, které neslouží zmiňovaným speciálním účelům. Jak ale dokazuje známý skandál energetické společnosti Enron i SPV má svá rizika a omezení. Zejména pokud slouží jen ke skrývání dluhů a manipulacím s účetnictvím.

SPV v ČR a v zahraničí

Přestože mají SPV společnosti velký potenciál, na našem trhu jich zatím najdete jen málo. Nejčastěji se zakládají v souvislosti s developerskými projekty, bankami nebo jinými finančními institucemi. Ze zahraniční pak známe SPV hlavně jako výhodný byznys model pro institucionální investory, kteří chtějí obchodovat v cizích zemích. Vyhnou se tak některým úředním omezením a mohou se rychleji rozvíjet.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články