Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Co je sociální návratnost investic (SROI)?

Co je sociální návratnost investic (SROI)?

Autor Redakce

Kromě generování zisku dnes většině firem záleží i na sociálních, ekonomických nebo environmentálních hodnotách. Mohou samozřejmě svůj vliv v těchto oblastech odhadovat, ale mnohem přesnější je takzvaná SROI analýza. Na jejím základě mohou kvalitativní předpoklady převést na měřitelná data.

Obchodní výsledky nejsou všechno. Důležité je se také zaměřit na přínos a odkaz společnosti. Stále větší množství podniků se proto zajímá o svůj sociální dopad, a to jak v rámci podniku, tak životního prostředí nebo být přínosem těm, kdo to potřebuje. Jak ale získat více dat o vašem vlivu ve společnosti? Konkrétní informace je možné získat výpočtem SROI (sociální návratnosti investic). Jak tento princip funguje?

Metoda SROI aneb co ve finančních výkazech nenajdete

Metodu SROI neboli sociální návratnost investic můžeme definovat jako metodu měření sociální, ekonomické a environmentální hodnoty. Používá se k analýze toho, jaký dopad má činnost podniku nebo neziskové organizace na společnost. Nejčastěji se analýza provádí procesem analytické hierarchie (AHP). Vše může probíhat jak interně, tak pod vedením externího pracovníka.

Hlavní principy výpočtů

Podle serveru Nefconsulting SROI vychází ze základu sociálního účetnictví a analýzy nákladů a přínosů. K analýze sociálního dopadu je zapotřebí dodržet 6 základních kroků:

 1. Stanovení zúčastněných stran: Co bude SROI pokrývat a koho se bude týkat?
 2. Rozdíl mezi vstupy, výstupy a výsledky: Jaké bylo očekávání a jak se liší od praxe?
 3. Přiřazení (finanční) hodnoty dopadu: Jaká je hodnota vašich výsledků?
 4. Stanovení dopadu: Kde skutečně došlo ke konkrétnímu dopadu a kde by stejně došlo ke zlepšení?
 5. Výpočet: Navrátila se původní investice? 
 6. Výsledná zpráva: Sdílejte své výsledky se zúčastněnými stranami.

The SROI Network ve svém průvodci SROI z ledna 2012 doplňuje, že měření a výpočet SROI je založeno na sedmi základních principech, které určují, jak by měla být SROI aplikována. Zahrnuje tyto činnosti:

 1. Zapojte zainteresované strany.
 2. Pochopte, co se mění.
 3. Važte si věcí, na kterých záleží.
 4. Zahrňte pouze to, co je měřitelné. 
 5. Nenárokujte příliš.
 6. Buďte transparentní.
 7. Ověřujte výsledky.

Jak měříme tzv. SROI?

Sociální návratnost investic se měří na základě stanovení 4 faktorů:

 1. Vstup nebo investice do zdrojů, např. náklady na provoz či školicí programy pro zaměstnance.
 2. Výstup z daných aktivit, například počet lidí, kteří školení úspěšně absolvovali.
 3. Výsledky, případně změny vyplývající z této činnosti – nová pracovní místa, vyšší příjmy, rozvoj firemní kultury.
 4. Dopad či výsledek po odečtení toho, co by se stejně stalo, například z 10 zaměstnanců by 3 lidé získali lepší práci i tak, ale zbytek můžeme do SROI započítat.

Přesná rovnice pro výpočet SROI vypadá takto:

SROI = IIA×100%/SIVIIA

přičemž

SIV = hodnota sociálního dopadu

IIA = částka počáteční investice

Zpětná analýza nebo výhled do budoucna?

Analýzu sociální návratnosti investic (SROI) můžete dělat buď zpětně k měření skutečného dopadu, nebo odhadovat sociální návratnost pro utváření nových projektů a programů. Co to znamená? Buď se zaměříte na zpětné hodnocení vaší investice na základě skutečných výsledků, nebo vytvoříte odhad, jakou sociální návratnost investic se vám podaří vytvořit. Takovou prognózu obecně považujeme za vhodnější, pokud plánujeme nové projekty. Lépe díky tomu zjistíme, na co se zaměřit. Naproti tomu pro zpětné hodnocení budete potřebovat více dat a musíte analýzu svěřit někomu, kdo s nimi umí dobře pracovat.

Využití SROI v praxi

Správně provedený výpočet sociální návratnosti investic je velmi ceněný. Vaší firmě totiž může pomoci hned v několika ohledech. Využívá se hlavně proto, že usnadňuje strategické plánování i přijímání investičních rozhodnutí a přispívá k celkovému zlepšování služeb. Investice do kvalitní SROI analýzy se vám tedy nejspíš brzy vrátí. 
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články