Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Co je lifestyle fond?

Investiční fondy nabízejí spoustu možností. V zahraničí se aktuálně stávají velkým trendem takzvané lifestylové fondy. Jaké mají výhody a v čem se liší od běžných smíšených fondů?

Při investování volíme různé přístupy, ale cíle jsou podobné. Budovat finanční rezervu, pasivní příjem, zajistit se na penzi a také sledovat dlouhodobý růst. I proto si stále více příznivců získávají lifestylové fondy, které se vám dokážou dokonale přizpůsobit a zajistí vám stejnou životní úroveň i v důchodovém věku.

Stejný životní standard i v důchodu

Podle serveru Investopedia.com lifestylové fondy vycházejí z moderní portfoliové teorie (MPT). Jejím autorem je americký ekonom Harry Markowitz. Jedná se o matematický rámec, který vybírá investice na základě matematických výpočtů tak, aby co nejvíce maximalizoval zisk a zároveň nepřekročil přijatelnou míru rizika.

Záleží na věku, investiční strategii i cílech

Finanční poradci vám portfolio sestaví přesně na míru podle vašich investičních cílů, věku i míry rizika, kterou chcete podstoupit. Vybrat si můžete mezi konzervativní, umírněnou i agresivní investiční strategií. Zásadní je investovat v dlouhodobém horizontu a zaměřit se na různé typy aktiv.  

Diverzifikace portfolia je základ

Lifestylové fondy v mnoha ohledech vycházejí ze smíšených fondů, které vhodně kombinují různé druhy aktiv. Jako doporučený poměr se uvádí 60 až 70 % akcií a 30 až 40 % dluhopisů. V ideálním případě budete mít díky akciím vyšší výnosy a stabilnější dluhopisy naopak vyrovnají volatilitu trhu. Celkově tedy budete směřovat k diverzifikaci portfolia, která je zásadní i podle zmiňované MPT.

Příklady lifestylových fondů

Většina zahraničních investičních společností má vlastní lifestylový fond. Patří k nim i známý Vanguard, který nabízí čtyři různé typy těchto fondů. A pokud si jeden z nich vyberete, máte jistotu, že bude kromě vývoje trhu sledovat i váš životní, potažmo investiční styl. Předpokládá se, že se tento trend výrazně rozšíří i v ČR. Pravděpodobně je to otázka několika málo let.

Na závěr se podívejme, jak v praxi funguje lifestylový fond s cílovým datem. Pokud například plánujete odejít do důchodu v roce 2035, s přibližujícím se termínem bude rozložení aktiv stále konzervativnější. Díky tomu má fond potenciál zachovat hodnotu majetku, který v průběhu let nashromáždil. Samozřejmě ale může sloužit i jiným účelům, například takto zajistíte vašim dětem finance na studium vysoké školy apod. Poměr aktiv se během let může měnit i jiným způsobem, jen tento model patří nejčastějším.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články