Home Řízení rodinySpráva rodiny Vyšlo první číslo nového Wealth Magazín – Speciálu: Jak spravují majetek šlechtické rody

Vyšlo první číslo nového Wealth Magazín – Speciálu: Jak spravují majetek šlechtické rody

Autor Eva Ulrichová

Jednou z nejpřirozenějších součástí života je vývoj. Bez něj bychom se ještě dnes živili kořínky nebo tím, co si ulovíme. Vývoj je důležitý. V osobním životě, podnikání, technologiích nebo v projektech. Ani Wealth Magazín nezaostává.

Po roce a pěti číslech Wealth Magazín – Reportů přišel čas posunout se dál. Vloni jsme prostřednictvím PDF speciálů informovali o českém trhu poskytovatelů Private Wealth. Pravidelné kvartální reporty získaly na oblibě, čehož si nesmírně vážíme. I to pak přispělo k tomu, že nyní můžeme říct: Je čas jít dál. Nový koncept PDF speciálů se věnuje vždy konkrétní problematice v oblasti Private Wealth. Prostřednictvím exkluzivních rozhovorů, autorských článků a názorů expertů nabízíme pohled na unikátní téma. Pro rok 2022 jsme jako první zvolili správu majetku šlechtických rodů.

Šlechtické rody mají v ČR již třicet let své pevné místo. Musely o něj ale bojovat. Jejich historický a cenný majetek byl znárodněn. „Jakýkoliv majetek tady (v ČR, poznámka autorky) existuje maximálně 30 let. My, jako rodina, máme nějakou historii… Ale moje matka tu nežila, odešla, když byla malé dítě. Změnilo se chování té rodiny? Ne. Ale ani to nezmění fakt, že na papíře majetek vlastníme jen 30 let,“ sděluje pro Wealth Magazín Stephanos Germenis-Hidlprandt, jehož rodu náleží zámek Blatná.

Rodový majetek jako domov

Na rozdíl od jiných movitých Čechů, potomci šlechtických rodů své bohatství nebudovali. Nabyli jej jako právoplatní dědici v restituci. A na místo, kde jejich rodina má po staletí své kořeny, se vrátili. Vrátili se domů. „Můj tatínek to nebral tak, že musí něco získat nebo vybudovat. On se prostě vrátil domů, kde ale vlastně celý život nebyl, bylo mu kolem 60, když se sem vrátil… Snažím se, aby syn chápal, že pro nás to není závazek. Ale dar,“ míní Karla Mornstein-Ziertoin ze zámku Bludov.

Tento „domov“ je pojmem, který spojuje většinu českých aristokratů. Nynější majitelé a správci rodového jmění se po čtyřicetileté pauze vrátili domů. Tam, kde se po staletí tvořila historie jejich rodiny, a oni nyní mají možnost pokračovat v dalším rozvoji jejich rodu. To může být darem, i velkým závazkem vůči předkům, kteří vybudovali nynější majetek. „Když to sahá až do 12. století, tak je to pro nás daleko větší závazek, než majetek vybudovaný třeba v rámci první republiky,“ přiznává Alice Žertová, jejíž manžel Zdeněk je vlastníkem rodového majetku na Bříství.

JAK ŠLECHTICKÉ RODY SPRAVUJÍ MAJETEK? STÁHNĚTE SI SPECIÁL ZDE!

Hlavní cíl: Předat odkaz dalším generacím

Potomci českých šlechtických rodů se shodují, že není potřeba vydělat enormní zisky, důležité je předat majetek dalším generacím, a to v lepším stavu, než jej sami dostali do správy. Předání majetku ale nemusí být jednoduché. Jmění je ohrožováno vnějšími vlivy, jako je např. současná energetická krize, inflace nebo i situace na Ukrajině. „Majetné rodiny včetně šlechtických rodů mohou svůj majetek spravovat a předávat mezi generacemi prostřednictvím vlastních investičních fondů. Fond si můžeme představit jako soubor majetku, který má svého správce (investiční společnost nebo někdo z rodiny) a je rozdělen mezi držitele investičních akcií, kterými jsou např. členové rodiny a kteří mají nárok na výnosy z tohoto majetku,“ radí David Kufa ze společnosti Conseq Wealth Management, jak mohou nejen aristokraté udržet a předat majetek dalším generacím.

Jak ochránit rodový majetek?

Nejlepší ochranou majetku je diverzifikace. Co může českým šlechticům pomoct zajistit zisky k ochraně jejich jmění? Jedinci s vysokou hodnotou čistého jmění se často obracejí k fondům kvalifikovaných investorů. „Fondy kvalifikovaných investorů jsou podle mě vhodným způsobem, jak si movití lidé mohou zabezpečit výnos s profesionální správou. FKI vede ve většině případů zkušený management a investor může své vklady nechat pasivně zhodnotit. Dle svého naturelu může volit jeho zaměření a cílené zhodnocení,“ odpovídá Peter Bečár z investiční společnosti Crowdberry.

V nejnovějším čísle speciálu naleznete exkluzivní rozhovory s potomky českých šlechtických rodů o tom, jak spravují svůj rodový majetek. Zároveň ve speciálu nabízíme pohled expertů na správu a plánování bohatství.

Děkujeme všem partnerům, co se podíleli na vzniku tohoto čísla speciálu:

Co je Wealth Magazín – Speciál?

Wealth Magazín – Speciál vychází kvartálně formou PDF v sekci Speciál. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu. Nový koncept kvartálních magazínů se zabývá konkrétní problematikou v oblasti Private Wealth. Prostřednictvím exkluzivních rozhovorů, autorských článků a názorů expertů nabízí pohled na unikátní téma. První číslo je zaměřeno na téma: Jak spravují majetek šlechtické rody.

Chcete dostávat zdarma kvartální reporty na svůj email? Registrujte se k odběru ZDE.

Související články