Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Proč byste měli uvažovat o životním pojištění?

Proč byste měli uvažovat o životním pojištění?

Autor Redakce

Na první pohled by se mohlo zdát, že high-net-worth jedinci životní pojištění nepotřebují. V případě neštěstí mají dostatek prostředků na to, aby dokázali zajistit sebe i své blízké. Opak je ale pravdou.

Osoby s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) čelí mnohým výzvám, které souvisí s potenciálními riziky – ať již jde o rozhodnutí v rodině, vztahy osobní i pracovní, podnikání atd. To celé je o to více zdůrazněno vlivem stále probíhající pandemie. V současném covidovém světě se nejčastější hrozby skrývají v podnikání nebo volatilitě finančních trhů. Dalším problémem může být ztížené cestování, například za svou rezidencí ve Španělsku, kterou zároveň i spravujete.

Aktuální nestabilní ekonomika představuje riziko, které je potřeba různými způsoby snižovat. Jedním z těchto způsobů je životní pojištění. Poptávka po něm v posledním roce vzrůstá.

Rizikovost každého a potřeba životního pojištění je však individuální. Faktorem je například, zda je váš podnik závislý pouze na jedné osobě (např. na vás), zda máte nastavený Wealth Planning a vyřešené i posmrtné majetkové plánování, nebo co je zdrojem hlavního příjmu.

Např. pokud je zdrojem hlavního příjmu váš rodinný podnik, jehož chod je závislý pouze na vás, je vysoká pravděpodobnost, že jste adeptem pro sjednání životního pojištění. 

Naopak častou náhradou životního pojištění bývá renta z investice. Příkladem může být vlastnictví několika činžovních domů v ulici XY. Držba těchto nemovitostí generuje stabilní příjem, který není závislý na vaší pracovní schopnosti. Příjem tedy bude generován stále i v případě vážného úrazu či úmrtí.

Hlavními riziky, která jsou kryta životním pojištěním, jsou:

  • úmrtí
  • dlouhodobá pracovní neschopnost (např. invalidita, závažné úrazy)
  • krátkodobá pracovní neschopnost (např. vážná nemoc, kterou se povede vyléčit)

Ne každý potřebuje životní pojištění. Zda-li byste si vy měli “životko” sjednat proto nejdříve proberte se svým Wealth Managerem. Zatím si však můžete přečíst, s čím vám může životní pojištění pomoct. 

Proč by HNWI osoby neměly zapomínat na životní pojištění?

Životní pojištění vám může poskytnout ochranu v situacích, kdy je to akutně potřeba. Např. při vážném úrazu či úmrtí může pojištění okamžitě poskytnout smluvený obnos rodině k pokrytí veškerých nákladů souvisejících ať s vaší léčbou či k pokrytí životních potřeb. S životním pojištěním i zajištěním, vám mohou pomoct Wealth Manageři, nebo vám jej zřídí poradci z vaší Family Office.

RODINA

V případě poklesu či ztráty výdělečné schopnosti, např. v důsledku vážného onemocnění či úmrtí, rodina přichází o hlavní zdroj příjmů – již se dále nemůžete věnovat svému podnikání. Životní pojištění zajistí ochranu vaší rodině. Zajištění by mělo pokrýt veškeré náklady a příjemcům vyplatit předem stanovený obnos tak, aby nemuselo dojít k prodeji firmy či jiných aktiv. 

PODNIKÁNÍ A MAJETEK

Životní pojištění HNWI může být často podstatnou součástí dlouhodobého majetkového plánu podnikatele. Zajišťuje posmrtnou ochranu obchodních transakcí, které přichází se ztrátou vedoucího rodinného příslušníka. Pojištění pokryje náklady na převod aktiv na následníky, zafinancuje nové potřebné smlouvy o budoucnosti pozůstalého majetku nebo firmy apod.

DLUHY

Dědictví rodinného bohatství s sebou nese i dědictví dosud nesplacených osobních dluhů – ať již se jedná o hypotéky nebo cokoliv jiného. 

Tyto dluhy mohou způsobit situaci, kdy pozůstalí budou nuceni likvidovat aktiva a prodávat je za mnohem nižší cenu, aby je splatili. Plnění z životního pojištění zajistí prostředky, které pomohou pozůstalým situaci řešit bez toho, aniž by přišli o rodinné bohatství.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články