Home LifestyleŽivotní styl Privátní bankovnictví může šířit myšlenku filantropie hned několika způsoby

Privátní bankovnictví může šířit myšlenku filantropie hned několika způsoby

Autor Laura Nováková

Ještě nedávno převládala představa o privátním bankovnictví jako o službě omezující se výhradně na bankovní a investiční produkty, doplněné o pár užitečných benefitů. To ale pomalu přestává platit. Služby privátního bankovnictví po celém světě stále častěji hledají možnosti, jak podpořit celospolečenské změny. Co může privátní bankovnictví udělat v oblasti filantropie a jak se mění přístup klientů?

V České republice se před několika lety začalo filantropii systematicky věnovat Erste Private Banking, a stalo se tak v tomto ohledu ve světě českého privátního bankovnictví průkopníkem. Jde o službu poskytovanou na tuzemském trhu Českou spořitelnou, která sama provozuje jednu z největších nadací v zemi. „V České republice jsme byli v oblasti filantropie dlouho pozadu, ale v posledních letech se to mění, zejména u mladé generace. Lidem není stav společnosti lhostejný. V Erste Private Banking má podpora filantropie tři důležité části: spolupráce s neziskovými organizacemi, školení privátních bankéřů a zprostředkování služeb klientům při jejich filantropických aktivitách,“ popisuje Milena Pelová, která má v Erste Private Banking na starosti partnerské spolupráce.

Iniciativní banka často přitahuje stejně iniciativní klienty

Přání pomáhat ostatním a přispět ke společenské změně do velké míry souvisí s osobním nastavením každého jednotlivce a osobními zážitky, které ho formovaly. „Počet našich klientů, kteří chtějí podpořit něco, co je pro ně důležité, každým rokem stoupá. Jedna naše klientka věnuje výnosy ze svých investic u nás na paliativní péči. Během nejtěžší fáze covidu také platila leasing na auta, kterými zdravotní sestry jezdily ošetřovat pacienty v terminálním stádiu. Jiná klientka zase iniciovala vznik programu duševního zdraví na středních školách,“ uvádí Milena Pelová příklady filantropických aktivit klientů privátního bankovnictví z poslední doby.     

Roste zájem o poradenství v oblasti filantropie

Že se přístup klientů k filantropii pozvolna mění, dokládá i další skutečnost. Každým rokem přibývá těch, kdo chtějí založit vlastní nadaci či nadační fond, případně podpořit již existující projekt. Výjimkou není ani to, že si klient a majitel firmy v jedné osobě přeje dát svým dosavadním filantropickým aktivitám ucelenější koncepci. V takovém případě spolupracují bankéři Erste Private Banking s odborníky Nadačního fondu Via Clarita, kteří se na filantropické poradenství specializují a pomohli na svět už řadě velkých i menších filantropických projektů.

Privátní bankovnictví zkrátka může hrát v podpoře filantropie nezanedbatelnou roli a vlastním příkladem nezřídka poskytuje klientům i určité vodítko. Vizitkou práce Erste Private Banking na tomto poli je dlouholetá podpora několika neziskových organizací. Právě dlouhodobost a konzistentnost podpory je totiž pro úspěšnou spolupráci klíčová. Nejde přitom jen o finanční pomoc – lidé z týmu privátního bankovnictví často na akcích jednotlivých organizací aktivně spolupracují.

Poznejte lépe současné výtvarné umění s Artotékou

V současnosti podporuje služba Erste Private Banking několik organizací s působností po celé republice. Většina z nich se zaměřuje na rozvoj uměleckého vzdělávání. Artotéka při Moravské galerii v Brně je veřejně přístupnou sbírkou děl od současných (převážně českých) výtvarných umělců. Na jejich nákup přispívá Erste Private Banking, a sbírka tak dnes čítá již 205 položek. Přibližně 70 z nich je aktuálně zapůjčených, což svědčí o velkém zájmu ze strany veřejnosti. Díla si mohou půjčit firmy, jednotlivci i veřejné instituce včetně škol.

Sbírka se neustále rozšiřuje, přičemž letos privátní bankovnictví podmínilo svou podporu tím, že nově zakoupená díla musí pocházet od ukrajinských umělců. „S výtvarnými díly ze sbírky se běžně setkávají také naši zaměstnanci a klienti. Jsou totiž umístěná v prostorách privátního bankovnictví a pravidelně se obměňují. Klienti navíc mají možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek Moravské galerie pořádaných speciálně pro ně,“ doplňuje Milena Pelová.

Liteň – místo, které žije hudbou

Další několikaletá spolupráce pojí značku s Festivalem Jarmily Novotné v Litni, který pečuje o odkaz jedné z celosvětově nejproslulejších českých umělkyň, jež zářila jako sólistka newyorské Metropolitní opery. Domovem sopranistky byl liteňský zámek, kde se v současnosti pořádá většina akcí spojených s festivalem, včetně workshopů a mistrovských kurzů.

Na jaře se zámecký park otevře pro vystoupení dětí ze základních uměleckých škol v rámci festivalu ZUŠ Open. Vznik festivalu inicioval Nadační fond Magdaleny Kožené, což je mimochodem další projekt, který Erste Private Banking podporuje. Jde o vystoupení dětí z cca 450 základních uměleckých škol na veřejných prostranstvích po celé České republice.     

Síla inspirace je nenahraditelná

S uměleckým vzděláváním dětí a mládeže souvisí i podpora stipendijního programu MenART. Ten propojuje výjimečně talentované žáky uměleckých oborů a jejich pedagogy s nejlepšími českými umělci v roli mentorů.  

Pevné místo v harmonogramu filantropických aktivit Erste Private Banking má i charitativní běh pro Nadační fond AutTalk, který v den D pomáhají na místě organizovat přímo členové týmu privátního bankovnictví. Veškerý výtěžek z akce jde na podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra.

Zatím posledním podporovaným subjektem je od jara 2022 Nadační fond Neuron. Jeho posláním je zvyšování prestiže české vědy u nás i ve světě, podpora výzkumných expedic, ale například i prohlubování zájmu dětí o určitý vědní obor formou stáží u vybraných vědců. Zároveň jde o platformu propojující svět vědy se světem byznysu.

„My i mnoho našich klientů vidíme ve vědě naději pro řešení řady současných problémů. Naší první společnou akcí bylo uspořádání diskuze zaměřené na situaci v energetice, kde pozvaní ekonomové, zástupce velké petrolejářské společnosti nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vysvětlovali, jak funguje trh s energiemi, jaké jsou důvody zvyšování cen a jaký vývoj můžeme v budoucnu očekávat,“ popisuje Milena Pelová jednu z akcí se vzdělávacím přesahem. 

I v oblasti filantropie je dobré spojit síly

I ve filantropii platí, že může být snazší věnovat se jí společně s někým dalším. Klienti Erste Private Banking se mohou přidat k podpoře, kterou jejich privátní bankovnictví poskytuje zmíněným organizacím. Mohou tak učinit například v rámci charitativních koncertů nebo charitativních golfových turnajů, ale samozřejmě také kdykoli jindy. Erste Private Banking rovněž aktivně vyhledává příležitosti k propojování organizací mezi sebou navzájem, čímž násobí sílu dobrých záměrů každé z nich.

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články