Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Offline Štěpána Křečka – Daniel Münich: V ekonomii není nikdy nic zadarmo

Offline Štěpána Křečka – Daniel Münich: V ekonomii není nikdy nic zadarmo

Autor Štěpán Křeček

Foto: BH Securities

Docent Daniel Münich je akademický ekonom. Působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti v posledních patnácti letech také působil jako expert či poradce v rámci projektů Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a řady národních institucí. Se Štěpánem si v podcastu popovídali o současném válečném konfliktu a jeho možných dopadech na hospodářství a společnost, ale také o řadě dalších, nejen ekonomických témat.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články