Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Jana Brodani: „Ultimátním cílem správy majetku by mělo být zachování jeho hodnoty do budoucnosti.“

Jana Brodani: „Ultimátním cílem správy majetku by mělo být zachování jeho hodnoty do budoucnosti.“

Autor Eva Ulrichová

Jedna z nejvlivnějších žen českého kapitálového trhu, Jana Brodani, se s redakcí Wealth Magazínu podělila o to, jak přistupuje ke správě majetku nebo jak její investice ovlivňuje její dcera. Část rozhovoru si můžete přečíst i zde!

Jana Brodani je jednou z nejvlivnějších žen českého investičního prostředí. V minulosti se věnovala právnímu a daňovému poradenství, posledních 15 let je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). „Nikdy mě nijak nelimitovalo, že jsem žena. Naopak. Posláním asociace je péče o prostředí českého kapitálového trhu, ať už prostřednictvím budování jeho regulace a renomé, nebo práci s daty. A péče o své okolí je typicky ženská záležitost,“ přiznala Jana Brodani. Jaké jsou její investiční strategie, zkušenosti či pohled na ženy v investování sdělila expertka v rozhovoru pro Wealth Magazín.

Dříve jste se věnovala právnímu a daňovému poradenství. Jak jste se dostala k investicím a kapitálovým trhům?

Měla jsem to štěstí, že když jsem skončila právní a daňové poradenství, tak mě kolega z velké čtyřky, kde jsem pracovala, doporučil přímo do AKAT. Zároveň jsem měla velmi širokou škálu vzdělání právě ve finančním trhu. Studovala jsem jak právo na UK, tak i ekonomii na VŠE a absolvovala jsem několik specifických kurzů, např. kurz z práva kapitálových trhů. Vše, co jsem studovala, se mi sešlo právě v AKAT. Nastoupila jsem na pozici právníka. Můj tehdejší šéf odjel na několikaměsíční dovolenou, v podstatě jsem převzala jeho kompetence. Následně mi byla jeho pozice nabídnuta oficiálně.

V kariéře se vždy jedná o kombinaci štěstí a přípravy. U mě bylo důležité také nesoustředit se na konkrétní věc, ale mít široký záběr. Velmi mi pomohl můj ekonomicko-právní background, ale tím, že jsem se věnovala i daňovému poradenství, tak rozumím také účetnictví. To jsou všechno věci, které se hodí právě v komplikovaném prostředí finančních trhů.

JAK SPRAVUJÍ MAJETEK ÚSPĚŠNÉ ŽENY? STÁHNĚTE SI PROSINCOVÉ ČÍSLO WEALTH MAGAZÍN – PREMIUM!

Nyní působíte na pozici výkonné ředitelky AKAT. Obecně však kapitálové trhy, obzvláště v ČR, jsou spíše mužským prostředím. Jak cítíte svou pozici z genderového pohledu?

Je pravda, že ve financích je rozhodně mnohem větší zastoupení mužů. Zejména v pozicích, jako je CEO nebo člen představenstva. Nicméně za posledních čtyři, pět let se ta situace opravdu mění. V bankách i investičních společnostech jsou v představenstvech ženy. Nikdy mě nijak nelimitovalo, že jsem žena. Naopak. Posláním asociace je péče o prostředí českého kapitálového trhu, ať už prostřednictvím budování jeho regulace a renomé, nebo práci s daty. A péče o své okolí je typicky ženská záležitost. Mým okolím jsou investiční společnosti, fondy, banky, obchodníci s cennými papíry a regulátoři. Vlastně ta ženštější část je výhodou, protože člověk musí být schopen být empatický a vnímat, co se druhá strana snaží říct. Zvlášť s ohledem na to, že společným cílem je péče o investory a budování jejich důvěry.

Co Vás přivedlo ze Slovenska sem do České republiky?

Česká republika mi přijde velmi liberální, proto sem možná chodí více Slováků studovat a část z nich tu pak zůstává žít, což je i můj případ. Na Slovensku to pracující a úspěšné ženy mají o něco těžší. Společnost je tam více konzervativní. Česká republika, zvlášť Praha, je z tohoto pohledu velmi rozvinuté prostředí. Často si to neuvědomujeme, ale Praha je velmi evropské, liberální město. Navíc je zde velmi čisto, když to člověk srovná se západními metropolemi. Kolegové z Paříže či Londýna bývají také překvapení, jak moc je zde vše bezbariérové. To si taky moc neuvědomujeme. Praha je velmi příjemným místem k žití a velmi vyspělým městem.

Jak vnímáte pojem správy majetku?

Myslím, že ultimátním cílem správy majetku by mělo být zachování jeho hodnoty do budoucnosti a s tím související činnosti. To je dlouhodobá, kontinuální a konzistentní činnost. Protože právě u dlouhodobých cílů rychlá a zkratkovitá řešení nefungují.

Prozradila byste své strategie zachování majetku?

V tomhle pohledu jsem běžným investorem. Mým cílem je co nejjednodušší a nejefektivnější správa majetku. Moje portfolio je velmi konzervativní a mám ráda pravidelné investice, protože nemusím do detailu sledovat vývoj trhu a reagovat na aktuální změny. Ta pravidelnost je pro mě z tohoto pohledu klíčová.

Lze na základě dat z AKAT vyhodnotit, jak jsou na tom české ženy s investováním a jaká jsou jejich nejběžnější aktiva?

Data AKAT nemáme rozdělená podle genderu. Na tohle je hodně průzkumů veřejného mínění s tím, že pomalu z každého vychází, že ženy jsou o něco konzervativnější. Ale podklad v podobě dat k tomu nemáme.

Co lze z dat AKAT vyčíst, co může být nevýhodou žen v investicích, jak Jana Brodani přistupuje k filantropii, nebo jak ji ovlivňuje její minimalistický přístup k životu se dočtete v rozhovoru ve Wealth Magazín – Premium na str. 32.

Související články