Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jak využít umělou inteligenci ve filantropii?

Jak využít umělou inteligenci ve filantropii?

Autor Dana Halušková

Fenomén umělé inteligence (AI) proniká do všech odvětví včetně těch, kde byste to nečekali. Uplatňuje se tedy i ve filantropii, například při žádostech o granty nebo tvorbě fundraisingových kampaní. Vaši organizaci dokáže hodně posunout, ale bude od vás potřebovat stručné a jasné pokyny.

Umělá inteligence má velký význam nejen ve správě majetku, ale také ve filantropii. Neziskovým organizacím může pomoci získávat granty a dárci se díky ní zase snadněji orientují v řadě možných strategií. Stejně jako ve všech oborech i zde platí, že musíte dbát na správnou formulaci zadání (promptů). Jinak by mohlo dojít k přílišnému zobecňování, které filantropickým aktivitám zaměřeným na člověk a jeho individualitu příliš nesvědčí.

Umělá inteligence a Wealth Management

Právě správa majetku je důkazem, že nástroje založené na AI umí brát v úvahu osobní potřeby každého klienta. Jedná se o takzvanou hyperpersonalizaci, díky které se umělá inteligence dokonale přizpůsobí novým i stávajícím klientům. Wealth Manageři tedy nemusí pracovat s obecnými statistikami, ale mají k dispozici personalizovaná data. A kromě toho za ně AI udělá i některé rutinní činnosti nebo vyřídí právní záležitosti.

Filantropie v době umělé inteligence 

Příchod umělé inteligence je velkým milníkem. Americký novinář Thomas Friedman mluví dokonce o prométheovském okamžiku, který byl vlastně prvním projevem filantropie. Prometheus totiž poskytl lidem osudový dar vědění. Bohové ho za to ale nepochválili, naopak byl potrestán. 

Podobnost s antickým příběhem tedy Friedmana přivádí k myšlence, jak s tímto rozsáhlým ekosystémem znalostí a poznatků naložíme. Musíme si tedy zvyknout na to, že způsob, jakým stroje znalosti zpracovávají, přesahuje naše kapacity. A zároveň bude nutné AI naprogramovat tak, aby lidstvo stále milovala a nevyhneme se ani regulacím, které by měli mít na starost právě ti, kdo rozumí filantropii. Vedle toho se objevují názory, že lidstvo díky technologiím dospěje do bodu, kdy už filantropii potřebovat nebude, nebo se jí naopak budeme moci věnovat na 100 procent. Ty jsou ale spíše ze soudku utopie.

Snadnější žádosti o granty, výzkumy i tvorba strategie 

Mnohem pravděpodobnější je, že umělá inteligence přinese do filantropie velké zjednodušení hned v několika ohledech, což ostatně můžeme pozorovat už nyní. Užitečná je například při tvorbě grantových strategií. Dárcům jednoduše pomůže vybrat takovou organizaci, která je v souladu s jejich přesvědčením a neziskové organizaci za pár minut sepíše fundraisingový dopis na konkrétní částku. Jen pozor na to, že systémy některých organizací už umí automaticky vygenerované žádosti odhalit a nemusí je přijmout.

Další využití najde AI při výzkumech, kdy dokáže z velkého množství dat snadno vybrat to nejdůležitější. Zvládne ale sepsat i kritiky filantropie, a to v mnoha různých stylech. Stačí ji o to správně požádat.

Příklady z praxe

Potenciál AI ve filantropii zkoumá mimo jiné projekt AI Squad vytvořený společností Lightful. Zajímavý je tím, že nepostupuje od technologie, kterou by se snažil aplikovat na jednotlivé oblasti filantropie, ale vychází z konkrétních výzev a hledá jejich řešení. Nejčastěji pracuje tak, že si pro zjednodušení vytváří určité záchytné body, což může u každého problému ušetřit minimálně několik minut. Efektivita ale postupně stoupá, z minut se stávají hodiny a neziskové organizace, dárci i oboroví konzultanti mají mnohem více času na smysluplnější činnosti.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články