Home LifestyleOsobnosti Ivona Butcher: Role a odpovědnost správce majetku ve 21. století