Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Hlavní trendy fundraisingu v roce 2023

Hlavní trendy fundraisingu v roce 2023

Autor Dana Halušková

Fundraising je celosvětově na vzestupu. Dárců v posledních letech přibývá a vybrané částky se neustále zvyšují, stejně jako počet movitých dárců a filantropů. Co naopak klesá, je počet drobných donorů. Přitom právě ti tvoří velmi důležitou součást. Jaké strategie zvolit, abyste znovu vzbudili jejich zájem?

Fundraising můžeme definovat jako systematickou činnost s cílem získání (finančních) prostředků na obecně prospěšné aktivity či projekt, jako je charita, nadace či jiná organizace. Fundaising se věnuje mimo jiné tomu, jak přesvědčit k dárcovství movité osoby, tak menší dárce. Právě dary od jedinců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) často tvoří významnou část prostředků na filantropické účely či jiné veřejně prospěšné projekty. Studie Giving USA’s 2021 report uvádí, že jen ve Spojených státech se roku 2021 vybralo téměř 485 miliard dolarů určených na tyto aktivity. Na druhou stranu ale ubylo lidí, kteří přispěli částkou do 500 dolarů (netto 11.100 Kč), a to o celých 8 procent. Jak získat zpět drobné dárce a jaké trendy v oblasti fundraisingu očekávat?

1. Základem je osobní přístup

Ať už jde o personalizované e-maily nebo pozvánky na akce, fundraiseři potřebují vidět, že pro vás nejsou jen čísly v celostním systému. Sami v této ekonomicky náročné době šetří a hodně přemýšlejí, koho svými financemi podpořit. Zaujmou je spíše adresné a relevantní zprávy, které jim dokážete poslat díky kvalitní databázi s aktuálními údaji. Zároveň využijte i toho, že je opět možné se vídat osobně a organizovat různé akce. Aktuální trendy tak směřují k tomu pro velké i menší donory uspořádat zajímavé workshopy či eventy.

2. Využití moderních technologií

Současné trendy ve společnosti se prolínají do různých oblastí včetně fundraisingu. Týká se to i moderních technologií, jejichž zavedení bude čím dál více potřebné s ohledem na finance i vývoj společnosti. Moderní technologie zahrnují jak dnes již běžně využívané jednoduché e-mailingové nástroje, tak složitou umělou inteligenci pro práci s daty i komunikaci atd. Ta funguje na principu strojového učení a algoritmů. Díky tomu přesně ví, na koho se v danou chvíli obrátit. Kontaktovat správné lidi ve správný čas zkrátka nikdy nebylo jednodušší. Upozorňujeme však na to, aby využití umělé inteligence a dalších digitálních technologií zcela nenahradili osobní přístup. Ten je stále z pohledu fundraiserů velmi důležitým faktorem.

3. Flexibilita a diverzifikace

Pokud bychom měli fundraising v roce 2023 definovat jen dvěma slovy, byla by to flexibilita a diverzifikace. V jakém smyslu? Hlavní je přinášet potenciálním dárcům stále nové možnosti jejich zapojení. Zkuste vymyslet různé kreativní způsoby a nebojte se odlišit od konkurence. V době covidu se např. hojně rozšířilo tzv. online dárcovství. Například za rok 2021 stouplo celosvětově o 12,1 %. Dnes ale fundraiseři chtějí víc a očekávají velký výběr moderních platebních metod. Samozřejmostí jsou platby přes systémy PayPal, Apple Pay a Google Pay nebo prostřednictvím QR kódů. Doporučujeme však možnosti zapojení diverzifikovat a dát donorům na výběr jak z pohledu platebních metod, tak i projektů, do kterých se mohou zapojit. Např. český server Donio.cz pro dárce nabízí 4.464 různých projektů z odlišných oblastí, kde si může dárce vybrat dle svých hodnot a představ.

4. Vytváření komunit a stejný přístup ke všem dárcům

Budování komunit má čím dál větší význam a pro neziskový sektor to platí dvojnásob. Nezáleží na tom, jestli jsou vaši donoři z řad žen, národnostních menšin nebo LGBT komunity. Vaše projekty budou podporovat jen ti, kteří se s vámi dokáží ztotožnit a mají ve vás oporu. A i zde samozřejmě platí, že prohloubit vztahy můžete jedině cílenou a personalizovanou komunikací.

5. Podpora drobných dárců

Na závěr si připomeňme, že fundraising potřebuje i drobné příspěvky, kterých v poslední době výrazně ubývá. Nezapomínejte tedy komunikovat i s lidmi, kteří darují tisíce korun ročně. Vaše poděkování a slova podpory je jistě potěší, stejně jako personalizovaný dotazník, pozvánka na event nebo přání k narozeninám. 
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články