Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Co to je prohlášení o investiční politice a jak vám může pomoci?

Co to je prohlášení o investiční politice a jak vám může pomoci?

Autor Redakce

Tvorba investiční strategie je u movitých jedinců velmi důležitou součástí Wealth Managementu a i drobné omyly mohou vést k významnému snížení hodnoty majetku. Ochrana jejich jmění je zásadním cílem Wealth Managera. Pro efektivní správu investičního portfolia a tvorbu investičních strategií proto slouží tzv. IPS – Prohlášení o investiční politice. O co se jedná?

Zkušenosti západních států, kde jsou principy správy majetku a plánování bohatství pevně ukotvené, nám ukazují, že běžnou praxí a nedílnou součástí komplexní správy majetku jedinců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění je tzv. IPS – Prohlášení o investiční politice. IPS bývá zahrnut v rámci rodinné ústavy nebo jako interní směrnice, která se zabývá správou investičních aktiv. Prohlášení o investiční politice se zabývá investiční strategií s ohledem na vizi klienta, cíle, potřeby či jeho záměry v rámci Wealth Planningu i Family Governance.

Mohlo by se zdát, že IPS, jako výkladový a prováděcí dokument,  který má pomoci všem interním i externím správců při správě majetku, je zcela běžnou součástí strategie každého movitého jednotlivce nebo rodiny. Z dosavadní praxe ale víme, že tento typ strategických dokumentů jsou na českém trhu u jednotlivců a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění opomíjené.

Průkopníkem ve vytváření tohoto protokolu v ČR je společnost Multi Family Office, která pomáhá jednotlivcům a rodinám s tvorbou vysoce individualizovaných dokumentů. Toto prohlášení slouží jako strategické vodítko pro přípravu všech investičních řešení investora a je základním krokem pro tvorbu investičního plánu a následnou správu investičního portfolia.

Společnost Multi Family Office také vydala první příručku pro vytvoření tohoto protokolu pro správce investičního majetku v ČR, kterou si můžete stáhnout ZDE:

STÁHNĚTE SI PRŮVODCE „IPS – PROHLÁŠENÍ O INVESTIČNÍ POLITICE“ ZDE

Co je to IPS?

Investment Policy Statement neboli Prohlášení o investiční politice (tzv. IPS) je dokument stanovující pravidla pro správce investičního majetku. IPS vzniká jako dohoda mezi Wealth Managerem a investorem. Prohlášení o investiční politice můžeme chápat jako soubor pravidel a zásad Wealth Managera při správě majetku jedince či rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění. Tento dokument může sloužit také jako průvodce pro další externí i zainteresované poradce v rámci Family Office.

Proč je důležité zavést IPS?

Prohlášení o investiční politice zahrnuje pravidla pro správu majetku a instrukce, které jsou sestavené přesně na míru investorovi dle jeho potřeb a cílů. U jedinců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) se krom investičních zásad přihlíží také s ohledem na komplexní správu majetku a plánování bohatství. IPS tak může dále pokrývat témata v rámci daňové rezidentury movitého klienta, zahrnuje jurisdikční a měnovou diverzifikaci nebo také např. plány odchodu do důchodu či udržení životního stylu. IPS, jakožto investiční průvodce pro Wealth Managera, musí pokrýt potřeby, zájmy a cíle jedince s vysokou hodnotou čistého jmění.

Jak vám může IPS pomoct?

Prohlášení o investiční politice zahrnuje mnoho položek pro správu majetku ejedince s vysokou hodnotou čistého jmění či movité rodiny. Wealth Manageři ze společnosti Multi Family Office vybrali ty nejčastější z nich:

 • Vytvořit pravidla investiční strategie s ohledem na váš zdroj bohatství
 • Určit oprávnění a odpovědnosti pro výběr a určování alokace aktiv v portfoliu
 • Zvolit metriky používané k měření a vyhodnocování vývoje portfolia
 • Stanovit role a povinnosti správce vašeho investičního portfolia
 • Nastavit proces monitorování, reportování a revidování portfolia
 • Definovat omezení, např. požadavky na likviditu, daňové aspekty, typy a právní formu zvolených aktiv
 • Identifikovat cílový výnos, max. pokles a odtoky z portfolia
 • Vytvořit efektivní strukturu řízení rizik
 • Vymezení vaší rizikové tolerance
 • atd.

Zdroj: Multi Family Office s.r.o., Průvodce – Prohlášení o investiční politice, edice Wealth Management


Jak sepsat efektivní IPS?

Prohlášení o investiční politice by mělo pokrývat čtyři hlavní oblasti správy majetku:

 1. Rozsah a účel investiční strategie
 2. Správa a řízení investičního portfolia
 3. Investiční, výnosové a rizikové cíle
 4. Řízení rizik

Pro koho je IPS určeno?

Prohlášení o investiční politice by měl mít se svým poradcem uzavřený každý investor. S výší hodnoty čistého jmění však stoupá i potřeba a důležitost dokumentu. Nejčastěji jej proto využívají jedinci a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění. Prohlášení však může být vhodným dokumentem také pro Single Family Offices, nadace či svěřenské fondy s investičním účelem.

Stáhněte si průvodce

Společnost Multi Family Office jako první v České republice připravila podrobně zpracované téma o IPS, jeho účelu a vzniku. Průvodce si stáhnete zde:
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články