Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Radek Šiller: Wealth Manager v praxi

Radek Šiller: Wealth Manager v praxi

Autor Radek Šiller

Každý může chápat pojem Wealth Manager odlišně. Co je náplní práce Wealth Managera v denní praxi v rámci společnosti typu Family Office – rodinné kanceláře, popisuje ve svém článku Radek Šiller, řídící partner a Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office s.r.o.

Protože je oblast správy majetku v naší zemi ještě pořád v počátcích, daří se nám již několik let v naší společnosti Multi Family Office s.r.o. s kolegy úspěšně navazovat mezinárodní kontakty a vztahy. Inspirace na místech, kde profesionální správa majetku funguje již několik desetiletí, je hlavní cestou, jak přinést i českým movitým lidem a rodinám špičkové služby v západní kvalitě. Nejinak tomu je i v základním názvosloví označení lidí, poskytujících služby v této oblasti. Nejzákladnějším z nich je Wealth Manager.

Kdo je to Wealth Manager?

V překladu do češtiny to je Správce majetku. Povahou rozsahu svojí činnosti spadá spíše do tzv. FINANČNÍCH SLUŽEB. Pojďme se nyní podívat, jaká je podle západních standardů pozice Wealth Managera mezi dalšími poradci poskytujícími finanční služby.

Zdroj: Radek Šiller, Multi Family Office

Wealth Manager nabízí služby správy majetku především klientům s vysokou (HNWI) a velmi vysokou hodnotou čistého jmění (UHNWI). Ve většině případů se rekrutuje z oblasti investičního poradenství.  

Co je obsahem služby Wealth managera?

Ačkoli to zní samozřejmě, správce majetku se zabývá správou majetku (tzv. Wealth Managementem). Jedná se o soubor služeb, které spojuje několik oblastí osobních financí a investičních aktiv do jednoho komplexního balíčku. Ten je určen k řešení celého finančního života movitého jednotlivce či rodiny. Hlavním cílem správy majetku je především dlouhodobý růst a uchování bohatství.

Můžeme si tedy správce majetku představit jako člověka, který:

  • má velmi osobní vztah se svým klientem,
  • má kompletní přehled o majetku klienta,
  • zná podrobně plány, cíle a výzvy týkající se klientova majetku,
  • zná rodinné vazby klienta,
  • zastupuje klienta při jednáních vůči finančním institucím,
  • a mnoho dalších…

Je potřeba zdůraznit, že do profesionální správy majetku patří také NEFINANČNÍ SLUŽBY (např. rodinná rada, rodinná ústava, nástupnictví, trustové služby, tvorba holdingových struktur, mediace, ochrana rodiny a mnoho dalších), což jsou velice strukturovaná a specifická témata. Za Wealth Managerem velmi často také stojí tým externích poradců v oblasti nefinančních služeb. Samozřejmostí je pak takový tým v rámci Family Officů, protože nespornou výhodou je, když má správce majetku profesionální specialisty na dané okruhy přímo ve firmě, kde působí. V takovém případě má klient kompletní služby na jednom místě a nemusí tříštit informace mezi více subjektů. Správce majetku je pak v roli jakéhosi koordinátora mezi movitým jedincem či rodinou a experty na jednotlivé složky správy majetku a plánování bohatství.

Jak jsou placeny služby Wealth Managera?

Stejně jako většina investičních poradců i správce majetku často účtuje klientům poplatky podle stanoveného sazebníku. Ve většině případů jsou tyto poplatky založeny na procentuálním podílu z celkového AUA (majetek ve správě) klienta. Sazby poplatků se obvykle pohybují kolem 1 % ročně, i když mohou být i vyšší nebo nižší. Klienti s vyšší úrovní AUA mohou mít nižší sazby poplatků. Často se tento způsob spojuje i s tzv. odměnou ze zisku, kdy je správce majetku motivovaný výsledky své práce.

Jiní správci majetku mohou účtovat fixní poplatky, hodinové poplatky nebo nějakou kombinaci obojího. Nicméně i když si váš správce majetku účtuje pouze procento z AUA, můžete platit více než jen to. Procentní poplatky často nezohledňují základní náklady spojené s makléřskými službami, fondy a obchodováním. Jedinou výjimkou je případ, kdy správce majetku využívá program wrap/flat fee, který zahrnuje spojení všech výdajů do jedné roční sazby.

Některé společnosti, například jako naše Multi Family Office s.r.o., umožňují kombinaci všech typů plateb dle domluvy s klientem, typu služby a potřeb rodiny:

  • procentuální podíl z investičního majetku, o který se klientovi stará + podíl z dosaženého zisku
  • hodinová sazba za odborné konzultace
  • tzv. wrap/flat fee = spojení všech výdajů do jedné roční sazby

Na závěr…

Wealth Manager by měl být člověkem, který je v roli obchodního partnera a defacto téměř i „rodinného přítele“. Zná veškeré vaše rodinné vazby i situaci. Proto při výběru svého Wealth Managera doporučujeme se zaměřit na toho, kdo ve vás budí důvěru a cítíte se s ním příjemně. Zároveň je však pro komplexní správu majetku důležité zvolit takového správce majetku, za nímž stojí tým expertů, ideálně tzv. „in house“. Nejčastěji kompletní týmy daných specialistů naleznete na jednom místě v rámci Family Officů. Podle výše hodnoty čistého jmění pak můžete zvážit založení vlastního Single Family Officu nebo se obrátit na společnosti poskytující služby Multi Family Office.

Autor: Ing. Radek Šiller – řídící partner a Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office s.r.o.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články