Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Plánování dědictví v ČR: Roste počet závětí, na filantropii se v nich nemyslí

Plánování dědictví v ČR: Roste počet závětí, na filantropii se v nich nemyslí

Autor Dana Halušková

Češi se pomalu učí dědictví plánovat a závětí rok od roku přibývá. Počet dobročinných závětí, které myslí i na charitu a filantropii, je ale minimální. Vznikají tedy iniciativy, které to mají změnit.

Podle aktuálních průzkumů sepisuje závěť stále více Čechů, případně o tom alespoň uvažuje. Jedná se především o lidi nad 65 let s vyššími příjmy, častěji ženy, ale zájem o poslední vůli stoupá napříč celou společností, A to i v důsledku krizí vyvolaných covidovou pandemií, válkou na Ukrajině nebo nebývale vysokou inflací. Naprostá většina závětí ale opomíjí dobročinnost, proto vznikají české i zahraniční iniciativy, které to chtějí změnit.

Uvědomujeme si rizika, majetek lépe plánujeme

Vyšší počet sepsaných i plánovaných závětí určitě můžeme považovat za úspěch. Jen od roku 2016 stoupl jejich počet z 25 na 32 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos realizovaného pro koalici neziskových organizací Za snadné dárcovství. Lidé tak chtějí předejít případným rodinným sporům, a pokud nemají žádné zákonné dědice, zajistí, aby majetek nepřipadl státu jako takzvaná odúmrť, jak se jen v roce 2022 stalo v 1480 případech. Celková hodnota majetku přitom dosáhla na 263 milionů korun.

Mnoho Čechů o závěti uvažuje i v mladším věku. Uvědomuje si totiž rizika spojená s rozvodem, krádeží nebo různými právními útoky, ale i vnějšími faktory, které nelze ovlivnit, tedy například inflací a napjatou geopolitickou situací. Podle očekávání vedou v tomto ohledu vysokoškoláci a lidé s vyššími příjmy.

Na dobročinnost v závěti nepamatujeme

Méně příznivé jsou statistiky týkající se počtu závětí, které myslí na filantropii. Až 74 procent Čechů raději věnuje svůj majetek na dobročinné účely než státu, v reálu to ale prostřednictvím závěti učiní pouhé jedno procento zůstavitelů. Na druhou stranu je pravdou, že mezi lidmi, kteří se filantropii věnují pravidelně, jsou to až čtyři procenta. A potvrzuje se tedy, že ten, kdo pomáhá za života v tom chce pokračovat i po smrti. Tvrzení dokládají i sami zástupci nadací. Např. Petr Sýkora v rozhovoru pro Wealth Magazín – Premium podotkl, že i na Nadaci Dobrý Anděl v závěti vzpomenulo několik filantropů.

Iniciativy nadací a neziskových organizací pro dobročinné závěti

Na rozdíl od českého prostředí ve světě čím dál více roste darování na dobročinnost prostřednictvím závětí. Ze světa je známá například otevřená charitativní výzva Warrena Buffetta a Billa Gatese s názvem Giving Pledge, do které se zapojili miliardáři a filantropové z celého světa. V Česku se jako první touto výzvou inspiroval podnikatel, filantrop a politik Martin Hausenblas. který se zavázal, že minimálně 30 procent majetku věnuje Nadaci Via a Ústecké komunitní nadaci. Jak ale potvrdil v rozhovoru pro prémiové vydání našeho magazínu, ke sklonku života to může být až 90 procent.

Podobné iniciativy ale vznikajjí i u nás. Jednu z nich vytvořila například koalice několika desítek neziskových organizací Za snadné dárcovství, která každý rok vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. Letos probíhá od 13. září do 13. října a snaží se dárce získat tak, že jim proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Aktuálně je minimální hranice stanovena na 1800 korun, tedy právě na výši odměny pro notáře. „Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Věnovat lze peníze, nemovitosti či cenné papíry,“ říkají zástupci organizace Člověk v tísni, která jedním ze členů koalice. Dále do ní patří i Amnesty International ČR, Armáda spásy, Domov Sue Ryder, Lékaři bez hranic, Post Bellum nebo Zdravotní klaun.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články