Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jaký je rozdíl mezi s. r. o. a a. s.?

Jaký je rozdíl mezi s. r. o. a a. s.?

Autor Dana Halušková

Jednou z právních entit pro strukturování majetku při plánování bohatství je obchodní korporace. Právnické osoby mají v českém prostředí dvě základní formy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Který typ zvolit pro váš rodinný holding nebo Family Office?

Obecně se dá říci, že u větších podniků se vyplatí a. s., naopak pro malé a střední firmy je lepší s. r. o.  Záleží ale i na vašem obchodním záměru, finančních možnostech nebo potenciálu růstu. Oba typy obchodních korporací mají své výhody i nevýhody. Liší se jak procesem vzniku, tak samotným fungováním. Největší rozdíly spočívají v jejich založení, vedení a ručení za závazky, ale také ve výši základního kapitálu nebo pozici vlastníků. Který typ bude vhodnější pro vaše účely?

Pro založení s. r. o. stačí minimální kapitál

Založit s.r.o je rychlejší a jednodušší. Všechny úřední náležitosti budete mít vyřešené zhruba do jednoho měsíce. Eventuelně je možné koupit i ready-made společnost, u které čekáte třeba jen týden a můžete začít podnikat. V takovém případě ale doporučujeme obezřetnost a pečlivý výběr zprostředkovatele. Pro standardní založení budete potřebovat pouze společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, a to na základě toho jestli má více vlastníků nebo jste jím pouze vy. Pak už stačí jen zápis do obchodního rejstříku a už vám v podnikání nic nebrání. Finanční náklady jsou přitom minimální. Ze zákona je povinná 1 Kč, ale většina společností má základní kapitál alespoň v hodnotě několika desítek tisíc, aby na veřejnosti působila důvěryhodněji.

U akciové společnosti je postup podobný. Musíte mít v pořádku zakladatelskou listinu a neobejdete se bez zápisu do obchodního rejstříku. I když je akcionářů více, v obchodním rejstříku vždy figuruje jen jeden. Navíc ale bude nutné schválit i stanovy společnosti, což se může protáhnout až na několik měsíců. A stejně tak musíte mít k dispozici minimálně 2 miliony korun, které budou sloužit jako základní kapitál korporace. Podle české legislativy je ale není potřeba složit hned. Nejprve vám stačí 600 tisíc korun a na zbytek máte čas ještě rok.

Vedení společnosti

Obchodní vedení společnosti s ručením omezeným má na starosti jednatel, který nejen podepisuje smlouvy, ale je odpovědný za celý její chod včetně změny dodavatelů. sjednávání půjček apod. Zatímco společníci do vedení firmy zasahovat nemohou.

I v tom je rozdíl oproti akciové společnosti, kterou řídí představenstvo. Důležitou funkci pak má i dozorčí rada a celá struktura společnosti je mnohem složitější. V obou případech se ale jedná o statutární orgány volené hromadou, která je složená ze společníků nebo akcionářů.

Ručení za závazky

I zde najdeme určité podobnosti, především v tom, že za závazky společnosti nikdo neručí svým osobním majetkem. Společníci s. r. o. ale ručí do výše svého vkladu, kdežto akcionářů se tato povinnost vůbec netýká a jediným problémem je pro ně pokles hodnoty cenných papírů. Samotná akciová společnost ale ručí za závazky celým svým majetkem, proto je povinna vytvořit si rezervní fond.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články