Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jaký je rozdíl mezi náhodnou a strategickou filantropií?

Jaký je rozdíl mezi náhodnou a strategickou filantropií?

Autor Dana Halušková

Dárcovství je na vzestupu, a to na celém světě včetně rozvojových zemí. Mezi filantropy se objevuje stále více jednotlivců i firem a podle všeho bude tento trend pokračovat i do budoucna. To jsou skvělé zprávy, ale je měli bychom se podívat i na to, jakým způsobem darujeme.

Během posledních tří let jsem měl možnost dohlížet na analýzu, která zahrnovala více než 2 500 neziskových organizací a více než 500 dárců po celém světě. A během toho se potvrdilo, že dobročinných aktivit výrazně přibývá,“ popsal v článku na serveru Medium.com přední odborník na filantropii, impaktové investování a řízení neziskových organizací Nicola Crosta. Ze své pozice přesto vidí i problémy a úskalí současné filantropie, které jsou spojené s dvěma rozdílnými přístupy známými jako náhodná (impulzivní) a strategická (impaktová) filantropie.

Dárce na prvním místě?

Podle Nicoly Crosty dnes většina lidí i korporací dává přednost takzvané náhodné neboli impulzivní filantropii, která sleduje především proces konání dobra a vychází ze zájmů samotného dárce. Individuální dárci chtějí mít především dobrý pocit a také očekávají uznání okolí. Firmy zase chtějí posílit svoji značku a mnohdy jim to vyhovuje i z daňového hlediska. 

Neříkáme, že je to špatně, každá pomoc se počítá. Z dostupných údajů ale vyplývá, že taková dobročinnost má nižší dopad než strategicky plánované aktivity. Nehledě na to, že mívá jen krátkodobý charakter a prostředky většinou končí u velkých nadací nebo neziskových organizací a na ty menší se už nedostane.

Zaměřeno na výsledek

Strategická (neboli impaktová filantropie) naopak funguje podle jasně daných plánů a pravidel. Jejím cílem je dárcovství s co největším dopadem. Individuální i firemní dárci k ní přistupují strategicky a hledají ty správné důvody, proč pomoci právě dané organizaci. Využívají k tomu profesionální nástroje, přispívají dlouhodobě a pravidelně výsledky svého snažení analyzují a vyhodnocují. Možná to zní spíše jako byznysová strategie, ale jisté je, že díky relevantním datům a moderním technologiím můžeme být úspěšnější a efektivnější ve všech oblastech včetně filantropie. A zde navíc hraje zásadní roli i etika a pochopení.

Náhodná versus strategická filantropie

Oba přístupy mají své výhody a mohou přinést pozitivní výsledky. Náhodná filantropie je ale v krátkodobém horizontu méně efektivní, což zjednodušeně řečeno znamená, že peníze nejdou tam, kam je potřeba. A ze střednědobého hlediska by podle Crosty dokonce mohla ohrozit budoucnost celého odvětví, které se aktuálně velmi slibně rozvíjí. Ve velkých objemech je totiž obzvlášť důležitá promyšlená angažovanost dárců a snaha o co nejlepší měřitelné výsledky.

Pokud se tedy impaktová filantropie stane normou, může být stabilní silou občanské angažovanosti, sociálních inovací i celkového rozvoje společnosti. V sázce je tedy mnohem víc, než jen miliardy dolarů od dárců. Na kterou stranu se přidáte vy?
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články