Home WEALTH PLANNINGPlánování bohatství Jaké jsou zákonné povinnosti vlastníka nemovitosti?

Jaké jsou zákonné povinnosti vlastníka nemovitosti?

Autor Dana Halušková

S vlastnictvím každého majetku přichází odpovědnost a jinak tomu není ani u nemovitostí. Na co všechno byste měli jako majitelé domu nebo bytu myslet? Kromě základních požadavků jsou to i povinnosti provozní, technické, ekonomické nebo právní. 

Základní povinnosti vlastníka vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU a jsou implementovány do českých právních předpisů. Některé vyplývají z Ústavy ČR, jiné ze zákonů, vyhlášek nebo nařízení. A týkají se sedmi základních oblastí, které musí stavby splňovat po celou dobu svého životního cyklu. Jde zejména o stabilitu a odolnost, bezpečnost v různých ohledech a také o šetrnost k životnímu prostředí. V tomto článku najdete obecné shrnutí, v dalších článcích se budeme zabývat jednotlivými oblastmi zákonných povinností, které vyplývají pro vlastníky nemovitostí.


ČTĚTE TAKÉ: 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PARAMETRŮ
PŘI VÝBĚRU NEMOVITOSTI K PRONÁJMU


Zákonné povinnosti vlastníka stavby

K šesti zákonným požadavkům zahrnutých do českého právního systému přibylo 1. 7. 2013  ještě „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“. Tuto povinnost ale zatím ukládá jen Rada EU a Evropská unie. České zákony se o ní nezmiňují, v přehledu ji ale pro úplnost najdete.

7 základních povinností vlastníka stavby

  1. Mechanická odolnost a stabilita
  2. Požární bezpečnost
  3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
  4. Bezpečnost a přístupnost při užívání
  5. Ochrana proti hluku
  6. Úspora energie a tepla
  7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Pro přehlednost jsme dále rozdělili požadavky na dílčí skupiny dle zaměření, a to na povinnosti technické a provozní, ekonomické a právní.

Povinnosti technické a provozní

Tento segment pokrývá povinnosti bezpečnosti, hygieny nebo ochrany zdraví. Jedná se např. o požadavky navázané na pravidelný úklid, a to nejen čištění prostor, ale i malování, odvoz odpadu nebo odstraňování sněhu v zimním období, popř. zateplení, izolace… Stejně důležité je ale i pravidelné měření osvětlenosti nebo provádění všech důležitých revizí, jejichž zanedbání může vést ke škodám nejen na majetku, ale i zdraví nebo životech.

Samostatnou kapitolou je požární bezpečnost, pod kterou spadají jak prvky požární ochrany, tak dostupné evakuační plány a označení únikových cest. Součástí projektové dokumentace musí být také štítek energetické náročnosti budovy, který uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to na základě kontroly prováděné jednou za 10 let. 

Ekonomické povinnosti

Při zmínce o ekonomických požadavcích vás nejspíš jako první napadne odvod daně z nemovitosti nebo účetní evidence. Tím ale výčet rozhodně nekončí. Jedná se totiž o veškeré finanční zajištění a plánování investic, které jsou úzce provázané také s právními předpisy, a tedy i několika souvisejícími zákony, zejména zákonem o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. a zákonem o účetnictví č. 89/2012 Sb.. 

Právní povinnosti

Zapomenout ale nesmíme ani na právní záležitosti. Každé nakládání s nemovitým majetkem musí být samozřejmě ošetřeno smlouvou a nezáleží přitom, jestli se jedná o nákup, prodej nebo například pronájem. Výjimkou nejsou ani veřejné zakázky, které upravuje přímo zákon o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb.

Jak je to u firem a institucí?

Pokud navíc v budově sídlí jakákoliv společnost nebo instituce, musí její vlastník zabezpečit stavebně technický stav objektu tak, aby odpovídal českým zákonům. Mění se tedy požadavky na údržbu budovy i na její technické vybavení. A to znamená vyšší investice při výstavbě a rekonstrukci, ale na druhou stranu i prodloužení životnosti objektu a snížení nákladů na provoz.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články