Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jaké formy dárcovství známe?

Jaké formy dárcovství známe?

Autor Dana Halušková

O filantropii a charitu je stále větší zájem. Přibývají tedy i možnosti, jakým způsobem se do těchto aktivit zapojit. Záleží na konkrétním cíli, motivaci, hodnotách i osobnosti dárce. Jen ten si totiž vybírá, jakou formu dárcovství zvolit. Jaké typy filantropie tedy známe?

Rádi byste se věnovali filantropii, ale nevíte, jaké všechny možnosti zapojení se do dárcovství máte? V současnosti existují desítky forem dárcovství závisle na charakteru filantropa, motivaci, míry dopadu i vize. Podobně jako u investování je ale potřeba si předem ujasnit několik věcí. Především musíte vědět, jak chcete pomáhat a čeho tím chcete dosáhnout. Od toho se pak odvíjí časový horizont vašich aktivit i věnovaná částka. Před vašimi filantropickými aktivitami také doporučujeme si nejprve zodpovědět některé otázky, jako např. kdo je dárcem? Jakým způsobem bude vaše podpora probíhat? … (Více zde).

10 nejčastějších forem dárcovství

Charita

Charita je typem dárcovství, který v našich končinách vychází hlavně z křesťanských tradic a většinou je spojen pouze s jednorázovými příspěvky nebo dary. Obvykle souvisí s emocionálním impulsem, jako je např. přírodní katastrofa. A jaký je rozdíl mezi filantropií a charitou? Oba pojmy mají podobný základ, ale jejich význam se liší. Filantropii můžeme vnímat jako nadřazenou právě charitě. Důvodem je, že filantropické projekty mají širší dosah a zaměřují se a dosahují na celospolečenské nebo systémové změny. Naproti tomu

Více o charitě se dočtete zde.

Individuální dárcovství

Ač se to nezdá, právě individuální dárci jsou pro většinu charitativních organizací stěžejní. Nemusí přitom jít o velké částky, důležitý je jejich součet. V každém případě statisticky pochází od jednotlivců až tři čtvrtiny všech příspěvků. Velmi k tomu přispěl i crowdfunding, který je dnes velmi rozšířený a skvěle funguje především v online světě. Individuální dárcovství se však nehodí pro všechny typy projektů, ale pokud sháníte finance na podporu sociálního nebo udržitelného podnikání, může být skvělým řešením podpory těch projektů, které vám jsou hodnotově blízké. Zároveň to umožňuje podporu vícero filantropických aktivit a zvýšit tak dosah dopadu vašich aktivit. Mezi největší české individuální dárce patří např. Martin Vohánka nebo Martin Hausenblas.

Rodinná filantropie

Přesná definice tohoto pojmu neexistuje, ale obecně se dá říci, že jde o typ filantropie, v rámci kterého jsou zapojeni všichni rodinní příslušníci, třeba i napříč generacemi. Rodina tak může podporovat projekty, které jsou v souladu s jejími názory, kulturou a hodnotami. Navíc díky filantropii pomáhá potřebným a zároveň upevňuje vztahy mezi jednotlivými členy a často nese rodinný odkaz. Často filantropickým rodinám s jejich dárcovskými aktivitami pomáhají profesionálové z Family Office, ale není to pravidlem. Mezi nejznámější projekty v tomto oboru každopádně patří např. nadace Billa a Melindy Gatesových, v ČR pak Nadace rodiny Kellnerových. K účasti movitých rodin po celém světe vyzývá k filantropickým aktivitám také slavný projekt “The Giving Pledge” od Billa Gatese a Warrena Buffetta.

Více o rodinné filantropii naleznete zde.

Komunitní filantropie

Podle tohoto principu právě členové dané komunity nejlépe chápu, co je potřeba pro její zlepšení. Je tedy založena na jejich přímé podpoře, ale i na externích zdrojích. které většinou řeší problémy celé komunity a celkově zlepšují život v ní. A pokud jde o členy, je zásadní, aby si navzájem důvěřovali a mohli se spolupodílet na jednotlivých rozhodnutích. Zároveň platí, že se více zapojují ti, kdo mají v projektech vlastnický podíl.

Firemní filantropie

Pod tímto označením se skrývají dobročinné projekty, kterým se firma věnuje s cílem zlepšit společenské prostředí a jsou do ní zapojení zaměstnanci podniku. Nemusí nutně poskytovat jen finanční dary, ale mnohdy zdarma nabízí své produkty nebo služby. Někdy má podobu dárcovství, jindy spíše sponzorství nebo dobrovolnictví. Jisté ale je, že se vždy snaží efektivně a systematicky pomáhat potřebným. Díky takzvanému Gift Matching programu navíc může pomáhat každý. Většinou to v praxi funguje tak, že firma ze svého daruje stejně vysokou částku, jako vybrali její zaměstnanci. V poslední době např. rezonovala firemní sbírka ve společnosti JRD určená pro podporu tureckých občanů postižených zemětřesením.

Více o firemní filantropii je uvedeno v tomto článku.

Filantropie sociální spravedlnosti

Setkat se můžete i s výrazy filantropie sociálního hnutí nebo sociálních změn, ale stále jde o to samé – podporovat znevýhodněné skupiny lidí. Zaměřuje se zejména na sociální a ekonomické nerovnosti, které svými aktivitami pomáhají minimalizovat. Nejde přitom o jednorázovou pomoc, ale o zásadní strukturální změny, jež jsou pro filantropii typické.

Impaktové investování

Impaktové investování vychází ze dvou vášní movitých investorů: investice a dárcovství. Cílem impaktového investora je nejen zisk, ale i sociální a environmentální dopad. Nejčastěji tedy financuje ekologické zemědělství, bezemisní technologie, dostupnou zdravotní péči a bydlení nebo podporu vzdělávání. Orientuje se jak na vyspělé, tak na rozvíjející se ekonomiky, kde má v poslední době úspěch takzvané mikrofinancování. Stejně jako jiné udržitelné projekty funguje i impaktové investování spíše dlouhodobě. V ČR se impaktovým investováním zabývá např. společnost Tilia Impact Ventures.

Impaktové investování jsme více popsali zde.

Kolektivní filantropie

Čím dál více roste na oblibě tzv. kolektivní filantropie. Dárci tento typ kooperace využívají tehdy, pokud mezi sebou chtějí vzájemně spolupracovat. Zakládají pak různé veřejně-prospěšné fondy, organizace a aliance. Mohou tak pomoci vybraným projektům vyššími částkami. A zároveň mají možnost sdílet svoje znalosti a zkušenosti, lépe plánovat a snadněji hledat další dárce.

Venture filantropie

Venture filantropie má mnoho podob, zaměřují se na ni jak soukromé nadace podporované movitými jednotlivci, tak filantropické investiční skupiny nebo charitativní organizace. V současnosti je tento typ dárcovství rozšířen spíše v zahraničí. V zemi svého původu, tedy v USA, jsou nejčastější formou venture filantropie různé granty, například vládní nebo univerzitní. Nesmíme zapomenout ani na to, že kromě finančních darů může venture filantropie zahrnovat i jiné formy pomoci včetně odborného poradenství, marketingových konzultací nebo měření úspěšnosti. Ve světě se na venture filantropii zaměřuje např. Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Více o venture filantropii se dočtete v tomto článku.

Trust Based Philantrophy

Jak už napovídá název, tento typ filantropie je založen na vzájemné důvěře. Přetváří vztahy mezi dárci, neziskovými organizacemi i komunitami a snaží se opět vyvážit jejich rozhodovací pravomoci. Trust Based filantropii klade důraz právě na důvěru mezi neziskovkami a cílovými příjemci/komunitami. Koncept vznikl v průběhu několika let, během kterých probíhaly debaty mezi všemi zúčastněnými stranami v rámci filantropického projektu (dárce/nadace/podporovaný). Vzájemnost je zde opravdu klíčová a dá se říci, že tento model posouvá pozici dárců z patronů na partnery, čímž se stírá nerovnost mezi zúčastněnými stranami projektu. Trust Based Philanthropy se globálně zabývá stejnojmenný projekt, který řeší právě rozložení moci a nerovnost ve filantropických aktivitách.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články