Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jak na firemní filantropii?

Jak na firemní filantropii?

Autor Redakce

Filantropii se nemusí věnovat pouze movití jednotlivci nebo rodiny. V zahraničí je velmi rozvinutý i koncept firemní filantropie (corporate philanthropy) a stále častěji se s ním setkáváme také v České republice. Jaké prostředky využívá a komu prospívá?

Firemní filantropie může mít mnoho podob, někomu vyhovuje dobrovolnictví, někomu zase dárcovství. Některé podniky se věnují naopak spíše sponzorství, což může být i zajímavým byznys konceptem. Vždy je ale nutné zvolit správnou metodiku. Výhodou firemní filantropie je to, že podnik i jeho zaměstnanci mohou podpořit vybranou oblast. Pokud si nevíte rady, nechte si poradit od odborníků a pomáhejte tam, kde to má smysl.

Co je firemní filantropie?

Tímto pojmem lze označit takové činnosti či projekty, kterým se daná firma věnuje dobrovolně s cílem zlepšit společenské prostředí, ze kterého vzešla. Jedná se tedy nejen o peněžní dary, ale i o bezplatné poskytnutí služeb či produktů. Podle společnosti Multi Family Office se může jednat o aktivity „spojené s dárcovstvím firem, které poskytují finanční prostředky, věcné dary nebo čas svých zaměstnanců pro dobrovolné a společensky prospěšné aktivity“. Podniky či jejich zaměstnanci si sami vyberou, koho chtějí podpořit, nebo využijí některý z firemních programů.

ČTĚTE TAKÉ: CO JE TO RODINNÁ FILANTROPIE?

Jaké jsou výhody firemní filantropie?

Ve správném pojetí má firemní filantropie hned několik výhod. Prospěje jak vybraným neziskovým organizacím a jejich klientům, tak vaší firmě. Zvláště v současné době, kdy se klade velký důraz na dodržování ESG principů a dopadu podnikání na společnost, si můžete zlepšit reputaci nejen v obchodní sféře, ale v celé společnosti. To vám může přinést větší počet zakázek a vyšší zisky.

Společný cíl pomoct potřebným nebo podpořit určitou oblast může vést k utužení vztahů mezi zaměstnanci i mezi vedením a zaměstnanci. Ve většině podniků se tak zlepšuje firemní kultura. Firemní vztahy jsou často základem podniku, důsledkem může být růst počtu uchazečů o práci, zejména těch kvalifikovaných. To pak posílí pozici podniku na trhu.

Jak se liší firemní filantropie od společenské odpovědnosti?

Oba pojmy spolu úzce souvisejí a v určitém rozsahu se i vzájemně prolínají. Často tak dochází k zaměnění těchto pojmů. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že společenská odpovědnost zastřešuje dobročinnost v komunitě, zatímco filantropie je úzce zaměřená na konkrétní příčiny problémů v dané komunitě. Společenskou odpovědností tedy podporujete komunitu v různých aspektech, filantropií pak pomáháte řešit problémy těchto aspektů. Z toho vyplývá, že firemní filantropie může tvořit jednu oblast celostní společenské odpovědnosti podniku.

Gift Matching a další zajímavé programy

Pokud chcete, aby vaše filantropické aktivity slavily úspěch u všech zúčastněných stran, zkuste být při vymýšlení projektů kreativní. Inspiraci najdete v zahraničí i u velkých hráčů na našem trhu. V minulých letech se osvědčil třeba takzvaný Gift Matching program, díky kterému se k pomoci může připojit každý, kdo ve firmě pracuje. Firma pak neziskové organizaci daruje stejně vysokou částku jako vybrala od svých zaměstnanců. K dalším možnostem patří dobrovolnické grantové programy. Zde se výsledná částka odvíjí od hodinové odměny dobrovolníkům, kteří se na projektu podíleli. Zajímavé benefity tedy přináší oběma stranám a často má dobrý vliv i na ostatní potenciální filantropy a dárce. Může se jednat i o darování času zaměstnanců – např. společné sázení stromů pro podporu životního prostředí, charitativní kulturní akce nebo společná návštěva s cílem rozveselení vážně nemocných pacientů nebo oddělení paliativní péče. Možností je mnoho.
Bezplatně se registrujte a získáte více 9 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články