Home Řízení rodinyRodinné podnikání Důvěra v byznysech. Rodinné firmy vedou, potvrdil výzkum

Důvěra v byznysech. Rodinné firmy vedou, potvrdil výzkum

Autor Dana Halušková

Není žádným překvapením, že lidé dnes více důvěřují firmám než politickým představitelům. Zajímavější ale je, jak nad ostatními obchodními modely vynikají rodinné podniky, a to po celém světě. Víme, co říkají konkrétní data i co lidé na rodinných firmách oceňuje nejvíce.

Komu důvěřovat i v dnešním složitém a polarizovaném světě? Firmám, ideálně těm rodinným. Potvrzuje to Edelman Trust Barometer pro rok 2023, který se zabývá právě mírou důvěry, kterou disponují různé entity. Za naši redakci je TOP výstupem fakt, že nejvíce důvěry mají rodinné podniky.

Společensky prospěšné firmy jako bezpečný přístav

Report popisuje především problémy spojené s rozdělením společnosti a hospodářským poklesem. Kromě toho se ale věnuje i tématu společenské odpovědnosti firem, které si tak získávají přízeň nejen svých zaměstnanců, ale i celé společnosti. Podle průzkumu tak mají větší míru důvěryhodnosti než politici a stávají se hlavními aktéry v otázkách ochrany klimatu nebo sociálních problémů, jako je vzdělávání, budování komunit apod.

Právě firmy jsou tak často zdrojem pravdivých informací a snaží se uvádět věci na pravou míru, což v době nárůstu dezinformací není vůbec jednoduché. Zároveň se po nich žádá, aby spolupracovaly se státní správou. I tak si ale musí zachovat politickou nezávislost a nedostávat se do střetu zájmů. Nehledě na to, že velká očekávání se pojí i s rostoucím rizikem.

Proč vynikají právě rodinné firmy?

Zajímavostí studie je, že mezi všemi společnostmi vynikají právě rodinné firmy. Podle průzkumu jim věří až 67 % lidí, zatímco u soukromých podniků je to jen 58 % a ve státní sféře pouhých 55 %. Některé společnosti samozřejmě spadají do vícero kategorií, ale to na výsledcích nic nemění.

K výsledkům se vyjádřila také Amy Cosper, šéfredaktorka Family Business Magazine. Důvodem je podle uznávané novinářky především to, že vždy chtějí dělat věci správně a jde jim o víc než o samotný zisk. Většina jejich majitelům to prý zdůrazňuje už v prvních větách rozhovoru. Doslova je tedy přirovnala k hodné tetě, která pro vás chce vždy jen to nejlepší: „Pokud jde o důvěru, rodinné firmy jsou jako ta oblíbená teta, která si vždy pamatuje vaše narozeniny a dá vám kousek dortu navíc,” uvedla v newsletteru magazínu s nadsázkou.

5 pilířů, na kterých stojí důvěryhodné rodinné firmy 

Ačkoliv jsme výsledek označili za zajímavost, překvapivé to vlastně příliš není. Rodinné firmy často disponují právě rodinnou a přátelskou atmosférou, navíc tvoří většinu světového HDP. Zmiňovaná šéfredaktorka amerického magazínu věnovanému rodinným firmám se díly tomu zamýšlela nad principy rodinných firem. K těm se i my hlásíme: Stabilita, autenticita, hodnoty, zájem o zaměstnance a komunita. Dovolujeme si tyto body dále rozvést.

Stabilita

Rodinné firmy bývají stabilní entitou. Potvrdil to také výzkum AMSP a agentury IPSOS z roku 2020 o rodinných firmách v době koronavirové pandemie. Ten přišel např. s výsledkem, že české rodinné firmy jarní vlnu koronaviru ve většině ustály především proto, že jejich strategie podnikání i firemní kultura je jiná než v jiných podnicích. Vztahy ve firmě jsou obvykle vřelejší i přátelské. Podniky jsou navíc mnohdy tvořeny méně zaměstnanci než velké či státní podniky. To nejen utužuje firemní vztahy, ale také vytváří vzájemnou loajálnost.

Zároveň rodinné firmy často fungují na základě dlouhodobé perspektivy a zaměřují se na generační kontinuitu. Jejich zákazníci tedy věří, že bez ohledu na to, jaká velká katastrofa nastane, přečkají ji a pravděpodobné je to ještě posune dál.

Autenticita

Jak je uvedeno v předchozím bodě, rodinné firmy těží z osobních vztahů a osobních kontaktů. To vede nejen ke vzájemné loajálnosti se a mezi zaměstnanci, ale i se zákazníky. Osobní kontakty tak tvoří autenticitu rodinného prostředí i důvěryhodnost rodinných firem.

Hodnoty

Rodinné firmy vychází z rodinných hodnot a rodinné kultury, která se často promítá i do kultury firemní. Tyto principy bývají zaznamenány do rodinné ústavy, kterou často další generace přijímají s pokorou a úctou. Zároveň další generace přinášejí inovace a trendy do rodinného podnikání.

Zaměření na zaměstnance

Rodinným firmám záleží na spokojenosti zaměstnanců. Možná nenabízejí tolik benefitů jako korporáty, ale důležitou roli zde hrají blízké vztahy, vzájemná podpora i snaha se společně rozvíjet. Právě to tvoří pevné základy, na kterých může každý podnik stavět.

Komunita

Rodinné firmy mají hluboce zakořeněné vazby v rámci svých místních komunit. To se dále odráží ve společných aktivitách nebo ve firemní filantropii. Tímto způsobem se snaží propojit zaměstnance s podnikem, čímž si budují i jejich důvěru.

Edelman Trust Barometer nás tedy jen utvrzuje v tom, co mnozí z nás celou dobu věděli: Rodinné firmy jsou založeny na důvěře, která přetrvává po celé generace. A právě vaše schopnost propojit tradici s inovacemi, udržovat silné etické standardy a upřednostňovat vztahy vás a vaši firmu odlišuje,” vysvětlila Cosper.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články