Home Řízení rodinySpráva rodiny Firemní kultura: Brzda nebo držák firmy?

Firemní kultura: Brzda nebo držák firmy?

Autor Dana Halušková

Rodinné firmy jsou známé svojí silnou a osobitou kulturou, která může být konkurenční výhodou, ale i překážkou v dalším rozvoji. Jak firemní kulturu co nejlépe sladit s byznys strategií i plány do budoucna?

Role firemní kultury může zásadně ovlivnit chod podniku. Často tak definování tzv. firemní kultury poskytuje konkurenční výhodu. Rodinným podnikům pomůže udržet stabilní fungování i loajalitu zaměstnanců. Například v době pandemie covidu-19 to byla právě firemní kultura, která rodinným byznysům pomohla ustát tak náročné období. Na druhou stranu je nutné přizpůsobit firemní kulturu potřebám moderní doby, jinak se z ní stane brzda. Stejně jako vaše investiční portfolio a strategie správy majetku je důležité i firemní kulturu čas od času zaktualizovat. Odborníci z poradenské společnosti Stuart Spencer radí, jak tomuto fenoménu porozumět a zjistit, jestli i po letech fungování plní firemní kultura svůj účel. Pak si mnohem snadněji stanovíte dlouhodobé a udržitelné cíle.

Účel firemní kultury jako specialita rodinných podniků

Většina rodinných podniků dokáže velmi dobře definovat, čím jejich produkty a služby prospívají lidem i celé planetě. Zaměstnancům tak dává práce pro ně smysl a podle průzkumů jsou spokojenější než lidé, kteří pracují ve velkých korporátech. A to i přes nižší odměny a menší množství benefitů. Vyšší cíle než honbu za ziskem ale neoceňují jen současní zaměstnanci. Zaujmou i spoustu uchazečů o práci, kteří se ztotožňují s hodnotami společnosti. A win-win je to pak pro obě strany.  

To potvrzují i výsledky výzkumu Asociace malých a středních podniků (AMSP ČR), podle kterých jsou vztahy v rodinných firmách vřelejší i přátelštější. Zároveň v rodinných podnicích bývá menší počet zaměstnanců, než je tomu u korporátů, což přispívá utužení vztahů ve firmě i k vytvoření vzájemné loajálnosti.

Firemní kultura versus rodinné hodnoty

Jaký je rozdíl mezi firemní kulturou a rodinnými hodnotami? Rodinné hodnoty jsou spíše individuální záležitostí a většinou odrážejí filozofii zakladatele a propojují celou rodinu, firmu i zaměstnance. Podnik tak často stojí na rodinných hodnotách. Jak vyplývá z rozhovorů s majiteli rodinných podniků v České republice pro Wealth Magazín – Premium, hodnoty a vztahy jsou právě to, co se předává další generaci a na čem majetek / firma stojí. Není divu, že do firemní kultury jsou pevně zakořeněné a z velké části ji i formují, např. tím, že do rodinných podniků jsou často přijímáni takoví zaměstnanci, kteří souzní s podobnými hodnotami jako rodina. Rozhodně ale nejde o synonyma, jak je občas mylně interpretováno.

Změna firemní kultury je někdy nezbytností

Ke změněn firemní kultury dojít může a často i dochází. Bohužel občas pozdě, což může podniku uškodit. Podle výsledků výzkumu společnosti Stuart Spencer ke změně dochází nejčastěji v době krize a pokyn povětšinou přichází tzv. shora. Teprve pokud svou firemní kulturu dokonale znáte, můžete ji komunikovat dovnitř i navenek a samozřejmě také částečně měnit. Hlavní slovo má v tomto případě vedení, které si během porad stanoví dlouhodobé plány i nejbližší cíle a výstupy předá zaměstnancům.

Vliv na firemní kulturu nemá jen krize, ale i trendy a pohled různých generací. To vše ovlivňuje nejen společenský vývoj a rodinné vztahy, ale právě i váš rodinný podnik. Je tak důležité být na nové výzvy být včas připraveni a zavést je do podniku a jeho kultury. Když budete využívat staré nástroje, také se přeci neposunete dále? A pokud ano, bude vás to stát spoustu sil. Se zavedením nových trendů do firemní kultury je to obdobné.

Zaměstnanci se samozřejmě mohou ozvat s připomínkami a návrhy na zlepšení. Zároveň je ale dobré sledovat, jestli se dokážou přizpůsobit novým podmínkám. A to překvapivě nesouvisí ani tak s generací a služebním věkem jako s výší úvazku. Čím vyšší je, tím ochotnější zaměstnanci jsou. 

Řízení podniku v souladu s firemní kulturou

Obě oblasti jsou velmi těsně spjaty, což se projevuje zejména při náboru nových vedoucích pracovníků. Až u 70 procent podniků vznikají tedy problémy na úrovni vyššího managementu právě kvůli kulturním neshodám. Naopak tam, kde lídři firemní kulturu ctí a posouvají dále, jsou vidět vyšší zisky i celkové úspěchy.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články