Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Dárcovský fond jako nástroj pro filantropii

Dárcovský fond jako nástroj pro filantropii

Autor Dana Halušková

Movitých jedinců a rodin přibývá, a s tím roste i zájem o filantropii. Jednou z nástrojů pro filantropické účely může být dárcovský fond. Při splnění určitých podmínek ho může založit v podstatě každý. Častěji si ale dárci vybírají již existující fond, který podpoří. Jaké jsou výhody a nevýhody obou variant?

S dárcovskými fondy se už dávno nesetkáme jen v hollywoodských filmech. Přesto nám jsou Američané stále velkou inspirací. Každý rok tam totiž do dárcovských fondů přispějí desítky milionů dolarů. Podle reportu Credit Suisse Research Institute se navíc celková částka rok od roku zvyšuje o desítky procent. Například mezi lety 2019 a 2020 činil rozdíl neuvěřitelných 37 %. Své oblibě se ale těší i v ČR a jejich popularita podle nejnovější publikace Umění darovat od Nadace Via a Nadačního fondu Via Clarita je čím dál více na vzestupu.

Jak dárcovský fond funguje?

Dárcovský fond může založit organizace, rodina i jednotlivec, ale vždy ho spravuje třetí strana. Správcem může být například nadace s veřejně prospěšným účelem. Nejprve je potřeba složit částku ve výši několika desítek tisíc korun. Potom už můžete vytvořit statut fondu, ve kterém jasně stanovíte, jakému veřejně prospěšnému účelu bude sloužit.

Typy dárcovských fondů

Dárcovské fondy se dělí podle různých kritérií, například na otevřené a uzavřené. První možnost je častější a poukazuje na to, že do fondu stále mohou přispívat i noví zájemci. Zatímco uzavřený fond již další dárce nepřijímá. Většina dárcovských fondů má trvalý charakter. Finanční prostředky jsou v něm tedy uložené nastálo, využívají se k pravidelným investicím a výnosy z nich putují různým nadacím. Existují ale také fondy dočasné. V jejich případě se vybraný majetek jednorázově předá konkrétní neziskové organizaci.

Dále se dárcovské fondy liší velikostí, účelem i geografickým působením. Rozlišujeme tedy fondy komunitní, veřejné a národní. Právě komunitní nadace patří mezi největší průkopníky tohoto způsobu filantropie. Už v minulosti nabízely alternativu k nevýhodným šekovým knížkám nebo soukromým nadacím a dodnes se zaměřují na lokální charitu a filantropii.

Veřejné nadace pak pomáhají národním nebo mezinárodním organizacím, které spojuje konkrétní problém nebo místo. Zapomenout nesmíme ani na národní dárcovské fondy. Za nimi většinou stojí velké finanční instituce, což jim přináší téměř neomezené investiční možnosti.

Hlavní výhody

Hlavní výhodou je snadná administrativa pro jedince či rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění, kteří se chtějí věnovat filantropickým účelům. Založit a hlavně dále rozvíjet a spravovat vlastní nadaci nebo nadační fond může být velmi obtížné. Oproti tomu je dárcovský fond snadným řešením – o správu se totiž starají nejčastěji právě již zmíněné nadace či nadační fondy. Stejně tak má v rámci správce na starosti kontrolu projektů nebo vyúčtování.

Co je předmětem kritiky?

Čas od času se objevují i daňové podvody spojené s dárcovskými fondy, ale ty jsou naštěstí výjimečné. Odpůrci tohoto typu filantropie vidí problém hlavně v poplatcích, které musí dárci platit správcům. Často jsou poměrné vysoké, a tak se nabízí otázka, jestli se na nich neobohacují samotní správci. Vždy tedy doporučujeme fondy pečlivě vybírat a zaměřovat se na takové, které spravuje spolehlivá a prověřená organizace. 


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články