Home WEALTH PLANNINGCharita a filantropie Jaký je rozdíl mezi nadací a fundací?

Jaký je rozdíl mezi nadací a fundací?

Autor Redakce

Máme za sebou dva náročné roky, které začala koronavirová pandemie. Ta nestihla ani skončit a přišel další otřes ve formě války na Ukrajině. Obě situace výrazně ovlivnily životy spousty lidí, kteří se najednou naskytli v tíživé životní nebo finanční situaci. To dalo ještě větší prostor dobročinnosti.

Osoby s vysokou hodnotou čistého jmění mnohdy část svých prostředků vracejí společnosti skrze filantropické a charitativní účely. Nedávné události téma filantropie a darování otevřely ještě více, navíc přinesly nové náměty, kde mohou movití jedinci a rodiny pomoct. Pro tyto účely jsou často zakládány rodinné fundace. Možná vám na mysl přišel pojem velmi příbuzný, a to nadace. Je mezi nimi nějaký rozdíl? 

Fundace

Pojem fundace pochází z latinského slova fundatio odvozeného od fundó, tedy zakládám. Je definována podle zákonu 89/2012 Sb. a označuje právnickou osobu, která vznikla vyčleněním majetku za určitým účelem. Stavebním kamenem fundace je právě účel, za kterým byla vytvořena. Jedním z nejčastějších je veřejně prospěšný, který je zaměřen na obecné blaho. Fundace může také sloužit k soukromým účelům, kdy hlavním cílem je prospěch konkrétních osob. Existují také fundace rodinné, které mohou být zároveň veřejně prospěšné i soukromé, ale také fundace dobročinné, které se zaměřují na pomoc specifické skupině lidí.  

Do roku 2014 jste mohli v českém právu najít i pojem nadace, jakožto synonymum pro fundaci. Novela zákona však zavedla pojem fundace, který dále rozlišuje nadace a nadační fondy jako protiklad ke korporacím. Fundace je tak zastřešujícím pojmem, který nabývá dvou zmíněných forem. 

Primární činností fundace, a tedy i nadace či nadačního fondu, nesmí být podnikání. To je možné pouze za cílem podpory hlavní činnosti. Pokud je tedy fundace či nadace zisková, musí být zisk použit pro dobročinnost. Více informací o fundaci se dozvíte zde.

Nadace

Již víme, že mezi pojmy nejde o hledání nějakého rozdílu, jelikož nadace je jedním z typů fundace. Česká legislativa dle § 306 Občanského zákoníku chápe nadaci jako účelově sdružený majetek, jehož záměrem je dosahování společensky užitečných cílů. Jde o právnickou osobu, jejíž fungování je trvalé. Právě trvalý charakter odlišuje nadaci od nadačního fondu, jehož charakter nemusí mít nutně trvalou povahu. Účel, za nímž byla nadace vytvořena, musí být obsažen již v názvu. Zároveň je také třeba, aby se v názvu zachovalo slovo nadace. 

Nadace může podporovat různé oblasti, např. zdravotnictví, životní prostředí, vzdělávání či školství. Může však zaměřit svou pozornost ke konkrétním rodinám a znevýhodněným skupinám ve společnosti. Pokud byste neměli konkrétní oblast či skupinu, na kterou se chcete zaměřit, můžete pro nadaci zvolit více účelů, které jsou pak posloupně seřazeny dle priority. Účelem nesmí být podpora politické strany nebo hnutí. Stejně jako u fundace nesmí být primárním zájmem zisk. 
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články