Home Řízení rodinySpráva rodiny Co je corporate governance?

Co je corporate governance?

Autor Dana Halušková

Systém vedení a kontroly společnosti známý jako corporate governance má své místo i v rodinných podnicích. Jeho princip je stále stejný, ale do komerčních zájmů podniku zde vystupují i záležitosti související s emocemi a vztahy v rodině. Přesto se v mnoha případech vyplatilo tyto formální struktury zavést.

Kvalitní corporate governance zdaleka není jen o vedení firmy, které vede k maximalizaci zisku. Pomáhá také vyvažovat zájmy všech zúčastněných stran a dosahovat vytyčených cílů. Tato strategie je efektivní a použitelná i v rodinných podnicích při řízení vztahů zejména mezi členy aktivně zapojených do rodinného podnikání a firmou. Jaké jsou hlavní principy tohoto přístupu? A jak je uplatnit při vedení rodinného byznysu? Vyplatí se znát teorii i příklady úspěšných firem, i těch, které neuspěly.

Obecná definice a základní principy

Corporate governance je podle serveru Investopedia.com struktura pravidel, praktik a procesů používaných k řízení a kontrole společnosti. V komerční sféře tak jde hlavně o vztahy mezi akcionáři, vrcholným managementem a administrativními pracovníky. Řízení rodinných firem je odlišné a nemá tak přesná pravidla. Většinou funguje podle modelu vlastník / provozovatel, kdy vlastník v podstatě kopíruje roli zakladatele. Může ale mít i další formy, jako např. partnerství, distribuce apod. Corporate Governance je však důležitou součástí řízení jakéhokoliv podniku, i toho rodinného. Doporučujeme přihlédnout k těmto pěti principům, které vám pomohou vnést řád a pořádek i do složitých struktur.

Spravedlnost

Správní rada by měla být nestranná, a to při jednání s akcionáři, zaměstnanci, prodejci i komunitami. Očekává se od ní jak smysl pro spravedlnost, tak ohleduplné jednání. To je jeden z důvodů, proč se doporučuje mít ve vedení správní rady v rodinném podniku na rodině nezávislého, resp. externího ředitele.

Transparentnost

Povinností představenstva je poskytovat akcionářům a dalším zainteresovaným stranám včasné, přesné a jasné informace. A to nejen o finančních záležitostech, jako je výkonnost, ale také o střetech zájmů a dalších rizicích, které mohou nastat.

Řízení rizik

Řízení rizik je tak jednou ze základních strategií v rámci corporate governance. Představenstvo a management určují rizika všeho druhu. Všechny zúčastněné strany o nich musí informovat, zároveň kontrolují jejich stav a navrhují prevenci vůči těmto hrozbám.

Odpovědnost

Představenstvo odpovídá za dohled nad podnikovými záležitostmi i řídícími činnostmi. Díky tomu podporuje úspěšnou a průběžnou výkonnost společnosti, což zahrnuje i jmenování generálního ředitele. Zároveň jedná v nejlepším zájmu společnosti a jejích investorů.

Kontrola

A zapomenout nesmíme ani na to, že představenstvo musí svoji činnost zdůvodňovat a prezentovat její výsledky. Je zodpovědné za posouzení kapacity, potenciálu i výkonu společnosti a musí informovat akcionáře o všech důležitých otázkách. Pokud by došlo k jakýmkoliv potenciálním problémům a akcionáři nebyli informováni včas, mohlo by to narušit jejich vztah a důvěru.

Příklady úspěšné i neúspěšné corporate governance

Je nutné si uvědomit, že i z malého rodinného podniku se může časem stát nadnárodní firma. Viděli jsme to mohli i u tak známých jmen, jako jsou LVMH, L’Oréal, Siemens, Samsung, LG Group a další. Na závěr se tedy podívejme na to, kdo corporate governance zvládl na jedničku a z koho si raději příklad nebrat.

Volkswagen

Příkladem nezvládnutého podnikového řízení je určitě skandál známý jako Dieselgate, kvůli kterému se akcie automobilky Volkswagen propadly až o polovinu a její zisky v následujícím měsíci klesly o 4,5 procenta. Problém spočíval v tom, že firma záměrně manipulovala se zařízením pro měření emisí ve svých vozech, aby ovlivnila hodnoty na celém evropském i americkém trhu.

PepsiCo

Naopak společnost PepsiCo se snaží o co nejlepší corporate governance, které stále vylepšuje a aktualizuje. Jak dokázala ve svém prohlášení z roku 2020, jde jí nejen nezávislost, ale také o udržitelnost, rozmanitost a etickou firemní kulturu. Větší problémy se jí tedy zatím úspěšně vyhýbají a navíc může být příkladem milionům dalších firem, včetně rodinných podniků.

Corporate governance také je námětem pro mnohé nejen hollywoodské scénáře. Inspirací je např. rodina Ruperta Murdocha, včetně mediálního rodinného impéria a jeho správní rady pro seriál Succession, osud Stevea Jobse a společnosti Apple za jeho života a mnoho dalších významných jednotlivců i rodin.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články