Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Češi investovali už téměř 2 biliony Kč, z toho více než 1 bilion do fondů.

Češi investovali už téměř 2 biliony Kč, z toho více než 1 bilion do fondů.

Autor Redakce

Podle zjištění Asociace pro kapitálový trh Češi do konce roku 2022 proinvestovali téměř 2 biliony Kč. Zároveň investice Čechů do fondů přesáhly hranici jednoho bilionu.

Podle tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh v ČR (AKAT) čeští investoři do konce roku 2022 investovali v celkovém objemu 1,91 bilionu korun. Za rok tak české investice stouply o 79 miliard. Z dat AKAT vyplývá, že Češi investují zejména do fondů kolektivního investování. V takových fondech dosáhl celkový objem aktiv částky 751,55 mld. Kč. O poznání méně je investováno skrze fondy kvalifikovaných investorů. V rámci FKI Češi investovali v celkovém objemu 351 mld. Kč, uvádí AKAT.

Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisových a peněžního trhu, ale také akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy,“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Obliba investic do FKI roste

Ačkoliv objem investovaných aktiv do fondů kvalifikovaných investorů je nižší, obliba těchto instrumentů roste. Dokazuje to i fakt, že meziročně vzrostla hodnota majetku v českých FKI o 88 miliard (ve fondech kolektivního investování vzrostla hodnota investovaných aktiv o 44 mld.). AKAT také k 31.12.2022 evidoval celkem 358 FKI v České republice. V roce 2022 tak nově vzniklo 57 fondů kvalifikovaných investorů.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investičním vehiklem, který se zakládá na míru ve prospěch individuální investiční potřeby privátního investora. Ten musí mít statut kvalifikovaného “zkušeného” investora, ale účast ve fondu může být i veřejně nabízená a plnit funkci fundraisingu, tzn. získávání zdrojů za účelem dalšího investování. FKI patří do skupiny regulovaných investičních struktur a alternativních fondů.
Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.

Související články