Home AKTUALITY Vyšlo šesté číslo Wealth Magazín – Premium: Významní čeští filantropové a jejich cesta k dárcovství

Vyšlo šesté číslo Wealth Magazín – Premium: Významní čeští filantropové a jejich cesta k dárcovství

Autor Eva Ulrichová

V České republice v posledních letech roste zájem movitých jednotlivců a rodin o dárcovství. Vybudované jmění, nebo jeho část, se čeští HNWIs snaží tímto způsobem vrátit zpět společnosti. Jen v roce 2022 podle magazínu Forbes čeští filantropové věnovali více než 17 mld. Kč. Co osobnosti českého byznysu motivovalo k filantropickým projektům a jaký význam má filantropie ve strategiích správy majetku a řízení rodiny?

„Když chcete někoho nasytit na jeden den, darujte mu rybu. Když chcete někoho nasytit na celý život, darujte mu prut nebo ho naučte rybu chytat,“ praví staré africké přísloví. Na něm filantropický poradce Tomáš Krejčí demonstruje význam filantropie. Rolí filantropie je hledat kořeny problému a řešení celé situace – nikoliv jednotlivé události. Cílem filantropů tak není „darovat rybu“, ale „učit společnost ryby chytat”, přičemž se mohou zaměřovat na široké spektrum společenských problémů od vzdělávání, zdraví, sport po sociální situaci a další…

KE STAŽENÍ: VÝZNAMNÍ ČEŠTÍ FILANTROPOVÉ A JEJICH CESTA K DÁRCOVSTVÍ

Nové trendy a přístupy ve filantropii

Popularita filantropie mezi osobnostmi českého byznysu a movitými jednotlivci stále roste. S tím souvisí i vzestup trendů, jako je např. online dárcovství, ale i nové přístupy k filantropii a dárcovství.

Filantropická spolupráce

„Svět v posledních letech prochází velkými krizemi, které jsou zároveň akcelerátorem velkých změn v přístupech k filantropii. Velké problémy ve společnosti ale nikdy nezvládne vyřešit jen jeden aktér, ať už je jakkoli schopný, nebo disponuje velkým rozpočtem, vždy je potřeba řešit je ve spolupráci a v součinnosti širších sítí. Objevují se proto nové přístupy k dárcovství, které mají větší potenciál a dopad, popisují ve svém článku Dagmar Goldmannová a Michaela Kreuterová z Nadačního fondu Via Clarita a doplňují, že jedním z takových přístupů je strategická spolupráce dárců.

Firemní filantropie

V České republice roste počet firem, které do filantropických projektů zapojují své zaměstnance. Společný projekt ve formě nadace může pomoct soudržnosti ve firmě a firemním vztahům. Zaměstnanci organizují zaměstnanecké sbírky například pro kolegy v nesnázích nebo pro rodiny zemřelých kolegů, ale také při krizových situacích, které se týkají přírodních katastrof nebo války na Ukrajině. Příkladem je Nadace Albatros. „Nadace Albatros je podniková a je to pro nás hodně důležité, protože nás to spojuje se zaměstnanci. Je to taková naše společná nadace,“ prozradila v rozhovoru Silke Horáková.

Filantropický kapitalismus

Zajímavou novinkou je přesun některých firem od milodarů k sociálně odpověděnému podnikání, a to formou tzv. filantropického kapitalismu. Tento koncept v sobě spojuje jak prvky filantropie, tak podnikání.

„V rámci tohoto modelu se firmy snaží zlepšovat společnost a řešit nejen její sociální problémy prostřednictvím svých podnikatelských aktivit a investic. Firmy se tímto způsobem snaží dosáhnout kýženého pozitivního dopadu na společnost za pomoci využití podnikatelských principů a tržních mechanismů,“ vysvětlil v textu Josef Vojta, partner Capital Markets ve skupině Arete.

Filantropie jako investice

Cílem filantropie je hledat kořeny problému a pomoct s jeho řešením. To však vyžaduje dlouhodobé vize a cíle, v tu chvíli nejde jen o filantropický projekt, ale i strategii pro udržení prostředků. „Je třeba připravit takovou strategii, která bude fungovat jako nekonečné perpetum mobile. Tímto způsobem bude generovat pravidelný příjem a umožní tak realizaci filantropického programu a udržení myšlenky či odkazu zakladatele,“ sdělil Jan Sušánka. To potvrzují i rozhovory s významnými filantropy.

Rodinné vztahy jako základ předávání majetku

„Rodinné vztahy jsou tím, co odlišuje běžnou správu majetku nebo firmy od té, na které se kolektivně podílí členové rodiny. Tato forma zapojení může být pro rodinu skvělou příležitostí, ale v případě neúspěchu také hrozbou pro její budoucnost, upozorňuje v autorském textu Pavel Kolář, řídící partner české Multi Family Office. Řízení rodiny a jejích vztahů je tak neodmyslitelnou součástí správy a předávání rodinného bohatství.

Tak, jako podniková nadace – nebo chcete-li filantropie – pomáhá propojení zaměstnanců s podnikem i mezi sebou, rodinná nadace / filantropie pomáhá utužovat vztahy v rodině. Často to totiž souvisí s diskuzemi a hodnotami, které se budou předávat přesgeneračně. Jak na to? I to se dočtete v šestém čísle Wealth Magazín – Premium.

V šestém čísle Wealth Magazín – Premium naleznete rozhovory s osobnostmi českého byznysu:

Petr Sýkora – Nadace Dobrý anděl (str. 8)

Petr Sýkora je českým podnikatelem a filantropem. V roce 2011 spolu se svým obchodním partnerem Janem Černým založil Nadaci Dobrý anděl. S redakcí Wealth Magazínu se mimo jiné podělil o to, jak je spravován nadační kapitál a jaké hodnoty se ve filantropickém projektu odrážejí.

Silke Horáková – Nadace Albatros (str. 26)

Významná investorka, filantropka, podnikatelka a dle magazínu Forbes také 15. nejvlivnější žena Česka. Tak bychom mohli velmi stručně popsat Silke Horákovou, která společně se svým manželem vlastní rodinný podnik Albatros Media a je spoluzakladatelkou jednoho z prvních Social Impact fondů ve střední Evropě, Tilia Impact Ventures.

Soňa a Miloš Krejníkovi (str. 46)

Diskuze manželů Soni a Miloše Krejníkových se od mladého věku točí okolo otázek, jak prožít život správně, jak jej nepromrhat, jak ve stáří ničeho nelitovat. Během nich došli mimo jiné k závěru, že využijí úspěchu v podnikání k založení nadace Benetheo, jejímž cílem bude podporovat lidi a organizace, které hledají odpovědi právě na takové otázky.

Děkujeme také partnerům tohoto vydání:

Co je Wealth Magazín – Premium?

Wealth Magazín – Premium vychází kvartálně formou PDF v sekci Premium. PDF speciál je ke stažení zdarma všem registrovaným čtenářům Wealth Magazínu. Koncept kvartálních magazínů se zabývá konkrétní problematikou v oblasti Private Wealth. Prostřednictvím exkluzivních rozhovorů, autorských článků a názorů expertů nabízí pohled na unikátní téma. Páté číslo je zaměřeno na téma: Významní čeští filantropové a jejich cesta k dárcovství.

Chcete dostávat zdarma kvartální PDF speciály na svůj email? Registrujte se k odběru ZDE.

Související články