Home Řízení rodinySpráva rodiny Výchova NextGen jako princip k udržení rodinného krbu

Výchova NextGen jako princip k udržení rodinného krbu

Autor Dana Halušková

Výchova nástupců je pro rodinný byznys naprosto zásadní. Jak ji úspěšně zvládnout? Inspirujte se vědeckými studiemi i názornými modely, které zmiňují především nutnost stálého vzdělávání všech členů rodiny. Výhody ale spatřují také v rodinné filantropii a spolupráci s externími odborníky.

Každou další generaci chcete naučit, aby vše zvládala o něco rychleji a efektivněji, aby se jí celkově dařilo  mnohem lépe,” prohlásil jednou fotbalový analytik Covid Jones. Sportu se sice věnovat nebudeme, ale musíme uznat, že toto tvrzení platí i pro rodinný byznys a obzvlášť pro nástupnictví. Žádná úspěšná rodinná firma se neobejde bez kvalitního vzdělávání ani bez pravidelné komunikace a spolupráce jednotlivých generací. Rozhodně na to nemusí (a ani neměla) být sama, pomohou vědecky ověřená fakta i externí organizace, kouči a mentoři.

Přirozeně a hezky od začátku

Čím dříve své děti do fungování rodiny i firmy zapojíte, tím snadnější bude řešit náročná témata, jako jsou finance, odpovědnost nebo transfer bohatství. Správné načasování ale nestačí. Měli byste také jasně komunikovat své cíle, ale zároveň dát mladé generaci dostatek prostoru pro rozvoj. Jakými způsoby?

To ve své knize The Voice of the Rising Generation (2014) velmi trefně popisuje James E. Hughes Jr., který tento fenomén nazývá jako černou díru. Podle něj totiž odráží nejen původní podnikatelský plán zakladatele, ale i nebezpečí výrazně se vzdálit budoucím generacím. Jakmile se mladí nástupci chtějí angažovat, mohou vznikat neshody, překážky a problémy. Je tedy potřeba zajistit jim přípravu na jejich roli ve firmě už v raném věku, a to hlavně prostřednictvím vzdělávání a praktického rozvoje jejich dovedností, ať už se zapojí do rodinné rady nebo třeba dobročinných aktivit. Zároveň mohou starší generaci předávat znalosti ze světa IT nebo udržitelnosti. 

Tři základní okruhy rodinného byznysu 

Pokud nemáte ve vzdělávání jasný systém, můžete vám pomoci například tradiční tříkruhový model pro řízení rodinného podniku zaměřený na rodinu, podnikání a vlastnictví. Jeho autoři Renato Tagiuri a John David na něm ilustrují, jak spolu jednotlivé oblasti souvisejí, a kdy a jak se prolínají. Z důvodu prolínání často může být zdrojem nepochopení a sporů. Na druhou stranu mohou sloužit i jako základ podnětných rozhovorů a budoucí spolupráce.

Rodinná filantropie spojuje 

Kromě vzdělávání je klíčem k úspěchu i společná motivace, která může mít třeba podobu rodinné filantropie. Pokud je v souladu se zájmy podniku i jednotlivých členů rodiny, může přinést spoustu výhod všem zúčastněným stranám. Možná zjistíte, že vaši potomci mají podobné zájmy jako vy, nebo se naopak našli v něčem úplně jiném. Ani jedna možnost není špatně, vždy si toho můžete navzájem hodně předat, utužíte vzájemné vztahy a navíc pomůžete potřebným.

Možnosti spolupráce s odborníky

Dost ale bylo inspirace ze zahraničí, na závěr se podíváme i na to, kdo se přípravou nástupců zabývá přímo v českém prostředí. Svoji pobočku u nás má například organizace Family Business Network, v rámci které je i program NextGen pro nástupníky v rodinných firmách. Ten pomáhá mladým lidem od 18 do 40 let, kteří ještě nepřevzali rodinný podnik. Služby pro zapojení členů do řízení podniku nebo správy majetku nabízí i expertní společnosti, jako např. Multi Family Office.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články