Home WEALTH MANAGEMENTInvestiční strategie Strategická alokace aneb proč dnes nekupovat pouze dluhopisy

Strategická alokace aneb proč dnes nekupovat pouze dluhopisy

Autor Laura Nováková

V uplynulém roce obrátilo mnoho investorů svou pozornost z pochopitelných důvodů k dluhopisům. Kdyby ale alokovali většinu prostředků do dluhopisových nástrojů, připravili by se o vysoký potenciál aktiv, kterým se aktuálně tolik nedaří.  

Turbulentní rok 2022 se postaral o napětí na kapitálových trzích. Inflace trhala rekordy, panovaly obavy, že zakoření proinflační očekávání, a v důsledku toho porostou úrokové sazby. A to jsou jen některé z aspektů, jež ovlivnily naše finance. V kontextu těchto událostí se do popředí zájmu investorů dostaly dluhopisy, které s ohledem na vysoké úrokové sazby začaly nabízet vysoké výnosy do splatnosti, a investorům tak po dlouhé době přinášet atraktivní potenciál zhodnocení. Oproti roku 2021, kdy byly výnosy z dluhopisů spíše zanedbatelné, šlo o zásadní obrat, i když k překonání dvouciferné inflace to stále nestačí.

Upínat se pouze nebo převážně na dluhopisové nástroje by každopádně nebylo prozíravé. „Honba za dluhopisovými výnosy možná chvílemi upozadila pohled na ostatní třídy aktiv, jako jsou akcie a alternativní investice,“ upozorňuje Jaroslav Hoťek, expert České spořitelny na finanční trhy. Diverzifikace portfolia je vedle vytyčení vhodného investičního horizontu jedním z hlavních principů, které při tvorbě investiční strategie svým klientům vždy doporučují i privátní bankéři služby Erste Private Banking České spořitelny.

Pravidlo 60/40 nemusí fungovat za všech okolností, dlouhodobě však ano

Těm, kdo měli dluhopisy nakoupené již dříve, jejich hodnota v roce 2022 většinou klesla (jak známo, vztah mezi tržní cenou dluhopisu a výnosem do splatnosti, jenž je ovlivněn výší úrokových sazeb, je inverzní). Mnoho investorů si kladlo otázku, zda nepřestal fungovat po léta osvědčený model 60/40. Tedy složení portfolia, ve kterém 60 procent tvoří akcie a 40 procent dluhopisy, přičemž pokud jedno z těchto aktiv klesá, druhému se obvykle daří. V uplynulém roce si ale i toto tradiční, všeobecně sledované portfolio připsalo dvouciferné ztráty. Něco takového investoři na celém světě ve větším měřítku zažili naposledy během finanční krize v letech 2008–2009.

Je důležité si uvědomit, že poslední více než dekáda i současnost jsou opravdu specifické. Po léta jsme byli zvyklí pohybovat se v prostředí nízkých úrokových sazeb. Akciové trhy si prošly (s určitými výkyvy) velkými růsty v řádu stovek procent. Alternativní investice, například v podobě komodit, se dlouho vyvíjely spíše do strany, případně klesaly. Teprve v posledním roce zaznamenaly zvýšenou volatilitu, kterou podpořilo geopolitické napětí a hrozící energetická krize.

Diverzifikace znamená především potenciál

Smysl diverzifikace není v časování trhu a jednotlivých tříd aktiv. Diverzifikace je stěžejní pro snížení volatility celého portfolia a potenciální výnos v daném investičním horizontu. Rok 2022 přinesl nejen pokles na akciových a dluhopisových trzích, ale i náznaky toho, jak se budou trhy chovat při oživení ekonomiky. „Při zveřejnění nižších, než očekávaných inflačních dat v jednotlivých státech jsme viděli někdy až přehnaně silné růstové reakce jak u akcií, tak u tržních cen dluhopisů. To může vést investory k pozitivnímu náhledu na dobu, kdy dojde k razantnějšímu zkrocení inflace a očekávanému snižování úrokových sazeb na straně centrálních bank,“ vysvětluje Jaroslav Hotěk. Až se tak stane, nebudou vítězem pouze dluhopisové trhy, jak se může v současnosti zdát, ale i trhy akciové, které dlouhodobě nabízejí ještě vyšší potenciální výnos.

Význam diverzifikace oceníte v dlouhodobějším horizontu

Jakmile dojde ke zmiňovanému oživení, diverzifikovaná portfolia obsahující dluhopisy, akcie a alternativní investice budou mít ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu atraktivnější potenciál než portfolia zaměřená čistě na dluhopisový trh. Z pohledu čísel jsme prošli v roce 2022 na americkém akciovém trhu reprezentovaném indexem S&P 500 poklesem na úrovni -20 % a na technologickém indexu NASDAQ dokonce -30 % (data k 20. 12. 2022). Jak ale víme z historie, období poklesů je v delším časovém horizontu celkově vždy výrazně kratší než období, kdy je trh ve vzestupném trendu. Například právě klíčový akciový index S&P 500 se za posledních 50 let může vykázat celkem 10 lety poklesů ku 40 letům růstu.

Volatilita trhu s námi samozřejmě bude i nadále. Stále je zde řada neznámých z pohledu vývoje geopolitické situace, krocení tempa růstu inflace, ovlivnění proinflačních očekávání, světové ekonomické recese, případné rostoucí nezaměstnanosti apod.

Důležité je však říci, že trh do sebe řadu očekávání již absorboval, a pokud se podíváme na relevantní investiční horizonty, mohou akciové trhy investorovi nabízet zajímavý potenciál. Dluhopisy jsou nyní jistě atraktivním aktivem. Nicméně díky diverzifikaci do akcií a alternativních investic může investiční portfolio investorovi poskytnout řešení nejen v rámci krátkodobého nebo střednědobého horizontu, ale i v rámci dlouhodobých strategických finančních plánů, případně mezigenerační správy majetku.

Autor: Laura Nováková – Erste Private Banking

Související články