Home WEALTH MANAGEMENTSpráva majetku Kolik správců investičního majetku je ideální využívat?

Kolik správců investičního majetku je ideální využívat?

Autor Radek Šiller

Máte svůj majetek u jednoho nebo vícero správců investičního majetku? A věděli byste proč? Radek Šiller, řídící partner Multi Family Office, ve svém článku odhaluje, jaký počet správců investičního majetku a za jakých podmínek je vhodné pro váš majetek využívat.

V posledních 2 letech zažívám u HNWI a UHNWI jedinců a rodin, kteří k nám přicházejí s požadavkem komplexní správy majetku, podobnou situaci. V rámci úvodního rozhovoru zjišťuji, že mají svoje investiční nástroje rozděleny mezi minimálně dva a více správců investic. Častokrát je prvním z nich bankéř z privátní úrovně banky, u níž historicky mají svoje osobní a firemní účty. Dalším často bývá dávný známý či spolužák, který pracuje u nějaké investiční společnosti. Hlavním důvodem je prý diverzifikace (rozmělnění) rizik, což u investičního majetku v objemu vyšších desítek či stovek milionů korun jistě hraje svoji roli.

Toto mi dává smysl pouze za předpokladu, že:

  1. Všichni tito správci mají stejné celkové zadání (investor poté u všech musí odříkat tu samou „básničku“), aby váhy v jednotlivých třídách investičních nástrojů i po sečtení od všech dávaly dohromady požadované finální rozložení.
  2. Investor je aktivnější a striktně si určí např. 50 % do čistě konzervativní strategie (rozloží u 2-3 subjektů) a zbylých 50 % si řídí sám např. ve startupech, veteránech, novém byznysu a dalších možnostech, které ho naplňují a baví.

V praxi to bohužel takto ve většině případů není! Díky tomu tráví investor více času nad rozdílnými formami výstupů pravidelného reportingu. Je pro něj mnohem složitější udržet jednotlivé třídy investičních nástrojů v požadovaném rozložení. Ze začátku ho to i baví, avšak po nějakém době si začíná uvědomovat, že mu zbývá méně času na rodinu, aktivní relax, mnohdy časově náročné koníčky… Na začátku přitom chtěl profesionální správu investic, aby měl více času na vše, co je pro něj v jeho životě důležité.

Proto je součástí našich finančních služeb i nezávislý audit investičních nástrojů, které již mají potenciální klienti nakoupené. Pomáháme jim tak získat zpět ucelený náhled na jejich majetek. Dále vyhodnocujeme, zda aktuální rozložení jejich investičního majetku naplňuje cestu k zajištění požadovaných cílů. A v neposlední řadě přicházíme s návrhem investiční strategie, která obsahuje kromě výkonnosti investic také právní ochranu investičního majetku a schopnost vytvářet investiční strategie v kontextu celkové struktury majetku, daňové rezidentury nebo jurisdikce, kde investor žije, a měny, kterou používá.

Za každou cenu však nelpíme na tom, že bychom měli být jedinými správci majetku, pokud si to tak klient přeje. Důležité je pro nás mít informace o „celkovém obrázku“. Bez nich se totiž stává správa majetku pouhou „střelbou od pasu“, a to není náš styl.

Na konci dne je ideální počet správců investičního majetku vždy individuálním rozhodnutím každého investora. Hlavní je, aby to celé dávalo smysl, bylo to co nejefektivnější, přehledné a naplňovalo zadání a cíle investora.

Autor: Ing. Radek Šiller – řídící partner a Wealth Manager ve společnosti Multi Family Office s.r.o.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články