Home WEALTH PLANNINGOchrana majetku 7 typů svěřenských fondů

7 typů svěřenských fondů

Autor Dana Halušková

Že existuje jen jeden druh svěřenského fondu… prostě svěřenský fond? Omyl. Typů této struktury pro plánování bohatství je několik, zejména v zahraničí. V českém prostředí jsou nejznámější rodinný, obchodní, veřejně-prospěšný nebo investiční svěřenský fond. V zahraničí je však daleko více druhů trustů. Vybrali jsme sedm typů, které můžete aplikovat i v našem právním a daňovém řádě.

Chcete ochránit vaše vlastní bohatství? Nebo řešíte nástupnictví či oddělení firemních aktiv od rodinného majetku? Hledáte instrument pro obchodní nebo investiční záležitosti? Svěřenské fondy můžeme rozdělit podle jejich účelu. Podle vaší vize a cíle bohatství byste tak měli i svěřenský fond vybírat. Samozřejmě je možné i zvolit smíšený svěřenský fond, tedy kombinace některých dále uvedených typů. Vybrali jsme sedm nejznámějších druhů svěřenských fondů.

Osobní svěřenský fond

U tohoto typu svěřenského fondu všechny role – zakladatele, správce i beneficienta – zastává zakladatel. Aby však nedošlo ke střetu zájmů, zákon ukládá povinnost jmenovat i nezávislého spolu-správce.

Hlavním cílem osobního svěřenského fondu je eliminovat rizika spojená s běžným občanským životem, podnikáním nebo selháním vztahů v rodině. Často si ho tedy zřizují živnostníci, vlastníci nemovitostí nebo lidé, kteří jej využívají jako typ předmanželské smlouvy, závěti či jiného právního dokumentu určujícího majetkové uspořádání.

Rodinný svěřenský fond

Rodinný svěřenský fond je ideálním řešením nástupnictví mezigeneračního předávání majetku. Může vám ale významně pomoci i s celou strategií plánování a ochrany bohatství. Váš rodinný majetek udrží pohromadě i v náročných obdobích sporů, chybných rozhodnutí či rozvodů, často ho tedy využívají manželské páry ve prospěch svých dětí a vnoučat. Může mít i charakter jakési rodinné banky, ze které jednotliví členové čerpají finance na mimořádné léčebné výlohy, studium dětí apod., ale jindy usnadňuje i rozvoj podnikání nebo filantropické aktivity.

Více o rodinném svěřenském fondu se dočtete zde.

Obchodní svěřenský fond

Zatímco rodinný či osobní svěřenský fond majetek sjednocují, tento typ má přesně opačnou funkci. Odděluje totiž majetek vaší firmy od toho rodinného. Jako podnikatel tak máte mnohem větší jistotu, že finanční problémy vaší společnosti nebudou mít fatální důsledky pro vaše blízké. Navíc neslouží jen k ochraně peněžních prostředků, ale například i firemního know-how a dalších hodnot. A v neposlední řadě pomáhá předcházet nedořešeným majetkovým vztahům, které vznikají kvůli selhání obchodního partnera, problémům s nástupnictvím nebo i z jiných důvodů.

Veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond

Pokud se chcete věnovat veřejně prospěšné činnosti, nabízí se veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond. Funguje podobně jako nadace nebo nadační fond, zajišťuje utváření rodinných hodnot a zapojuje do dobročinných aktivit i další generace. A právě to je zásadní pro efektivní rodinnou filantropii a budování rodinného odkazu. Stejně tak může být tento typ fondu řešením pro člověka bez dědiců. Jako všechno má ale své pro a proti, z toho důvodu je doporučováno poradit se s odborníky, jaký typ právního nástroje je nejvhodnější pro vaši filantropii.

Investiční svěřenský fond

Tento typ svěřenského fondu může být podle české legislativy pouze fondem kvalifikovaných investorů, nesmí se tak jednat o fond shromažďující finanční prostředky od veřejnosti, ani o fond kolektivního investování. Dle českého právního řádu se sice jedná o právní formu svěřenského fondu, statusem je to však investiční fond dle § 142 odst. 1 ZISIF. Kromě zakladatele/kvalifikovaného investora má svého správce, resp. obhospodařovatele (investiční společnosti), a dohlížitele. Beneficientem je zpravidla zalkadatel/kvalifikovaný investor.

POZOR: Je rozdíl mezi investičním svěřenským fondem a osobním svěřenským fondem, jehož funkcí je mimo jiné investovat a tím zhodnocovat majetek.

Diskreční svěřenský fond

Název diskrečního svěřenského fondu souvisí s diskrecí obmyšlených, tedy s jejich klasifikací. To by mělo být cílem zejména svěřenského správce, který má v diskrečním svěřenském fondu velkou volnost v tom, jak bude výnosy a případně i kapitál zakladatele fondu kontrolovat a rozdělovat mezi jednotlivé beneficienty (obmyšlené). Žádný z nich však nemá absolutní nárok na majetek z fondu. Výhodou je, že tento trust umožňuje flexibilní nástupnictví a plánování majetku, proto se často využívá i jako testamentární, tedy vzniká na základě závěti nebo pozůstalosti. 

Více o diskrečním svěřenském fondu se dočtete v tomto článku.

Blind trust

Zapomenout ale nesmíme ani na blind trust neboli slepý svěřenský fond, který je zatím oblíbený hlavně v zahraničí. Jak už název napovídá k jeho hlavním znakům patří absolutní nezávislost na zakladateli, který nemůže majetek uložený ve fondu nijak ovládat. Vyhne se tak střetu zájmů, což je ideální hlavně pro politiky nebo jiné veřejně činné osoby. Patří k nim i bývalý americký prezident Barack Obama nebo expremiérka Británie Theresa May.


Bezplatně se registrujte a získáte 8 speciálních vydání
Wealth Magazín – Report zdarma na svůj email, přístup
k prémiovému obsahu, promo kódy pro vstup na akce
a pravidelný newsletter s nejnovějšími trendy, analýzami a celospolečenskými tématy ovlivňující Private Wealth.Související články